Ten onrechte overheerst nog altijd de vraag naar technische trainingen

shutterstock_141456001

Informatiebeveiliging is en blijft een bijzonder dynamisch vakgebied. Zowel wat er beveiligd moet worden als wat er bedreigt, verandert snel en neemt in complexiteit toe.

Cybercriminelen zijn steeds beter georganiseerd en proberen met steeds geavanceerdere aanvallen zoveel mogelijk schade aan te richten. Tegelijkertijd lijkt het wel of de business alle deuren wijd open probeert te zetten door met het ene na het andere mobiele apparaat en de ene na de andere cloud dienst te komen. Dat net op dat moment de overheid aankondigt flinke boetes uit te delen aan bedrijven die privacygevoelige data lekken, maakt het ook niet makkelijker. En nu beginnen we ook nog eens na te denken over het Internet of Things Dingen. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben ook nog te maken met gebruikers die de gevaren niet (willen) zien of zich er niet verantwoordelijk voor voelen. Het moge duidelijk zijn: wat IT-informatiebeveiliging betreft, is ‘life long learning’ een zaak van leven of dood.

Het goede nieuws is dat de meeste organisaties beseffen dat training een belangrijk thema is voor security en er prioriteit aan geven. In de Nationale IT-Security Monitor 2014 staat training op de vierde plek, slechts enkele procenten achter het belangrijkste thema, cybercrime. Dat betekent echter nog niet dat er voldoende, of op de juiste gebieden wordt geïnvesteerd.

Figuur 1: Security prioriteiten

figuur-1-1024x595 Welke van de volgende thema's zijn voor u de komende 12 maanden het belangrijkst op het gebied van IT-security?

De meeste Nederlandse organisaties (69 procent) geven aan dat ze voldoende of ruim voldoende denken te investeren in security trainingen om een hoog niveau van informatiebeveiliging te garanderen. ‘Slechts’ 21 procent zegt expliciet dat er onvoldoende budget is. En dan nog is het de vraag of het genoeg is. Volgens deze zelfde respondenten is het namelijk niet genoeg. 64 procent van alle respondenten gaf aan dat er niet genoeg in opleiding en training wordt geïnvesteerd. Een hoog niveau is mooi, maar blijkt niet genoeg. Maar waar komt dat verschil dan door? We komen hier later op terug, maar laten we eerst kijken naar waar Nederlandse bedrijven hun security trainingsbudget aan spenderen.

Figuur 2: Security prioriteiten

figuur-2-1024x595 Beschikt u over voldoende trainingsbudget om een hoog niveau van informatiebeveiliging te waarborgen?

Investeringen

Als we naar de investeringen in training kijken, zien we dat databeveiliging een grote rol is gaan spelen. DLP en identiteits- en toegangsbeheer (IAM) staan hoog op het verlanglijstje met daar tussenin netwerkbeveiliging. De afgelopen jaren is er een duidelijke verschuiving op gang gekomen van de manier waarop organisaties beveiligen: waar voorheen vooral het hek bewaakt werd (netwerkbeveiliging), verschuift de beveiliging naar het niveau van de data zelf. De data moet veilig overal gebruikt kunnen worden en veilig in het datacenter kunnen resideren. Door de implementatie van IAM kan vervolgens op een gebruikersvriendelijke manier bepaald worden wie waar bij kan.

Dat DLP en IAM zo hoog op de prioriteitenlijst staan, betekent niet dat organisaties het goed voor elkaar hebben. Het betekent vooral dat men hierin is gaan investeren, of wil gaan investeren, maar dat het kennisniveau gebaat is bij een goede upgrade. We zien in de monitor bijvoorbeeld dat organisaties aangeven dat de grote groei in investeringen op het gebied van IAM een pas op de plaats maakt (blijft desalniettemin op een hoog niveau), terwijl de investeringen in mobiele beveiliging juist de lucht in schieten.

Figuur 3: Investeringen in Security Training

figuur-3-1024x595 Op welke van de volgende gebieden gaat u de komende 12 maanden in training investeren?

Wat verder opvalt aan de prioriteitenlijst, is dat de nadruk op technische vaardigheden ligt. Uiteraard is de uitdaging al zeer groot om op technisch niveau bij te blijven, maar uit zo’n beetje elk IT-security onderzoek komt al jarenlang naar voren dat de gebruiker het grootste gevaar vormt. Toch staat awareness training voor gebruikers pas op de vierde plaats. Ook kunnen we zien dat de aandacht voor training op het gebied van risicobeheersing vooralsnog op een vrij laag niveau blijft hangen, terwijl de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging een strategische aangelegenheid op directieniveau zou moeten zijn.

Hoewel we niet hebben gevraagd naar voorkeuren voor accreditatie, zien we dat bij 21 procent er het nodige geïnvesteerd wordt in brede certificeringen, zoals CISSP. Zoals gebruikelijk spelen in Nederland certificeringen een grotere rol dan in de meeste andere landen. Opleidingen met accreditatie spelen een belangrijke rol om objectief vaardigheden vast te kunnen stellen. Dat is enerzijds handig bij het wervings- en selectieproces, maar is ook belangrijk voor een transparante communicatie, of verantwoording, naar de organisatie. Uiteraard is een accreditatie iets heel anders dan een garantie en kan het nooit het (enige) uitgangspunt zijn van een opleidingsprogramma. Ook zijn veel accreditatieprogramma’s sterk gericht op bestaande infrastructuren en technologieën, terwijl de gevaren steeds meer komen van opkomende technologieën.

Het valt ook op dat de aandacht voor security training die gericht is op het omgaan met veranderingen in de IT-omgeving, ook daadwerkelijk beperkt is. Nog geen 10 procent investeert in cloud security training, terwijl maar liefst 49 procent aangeeft onvoldoende kennis in huis te hebben om te garanderen dat cloudoplossingen veilig gebruikt worden. Ook op het gebied van mobiel gebruik, zegt 1 op de 2 dat de kennis ontbreekt om het veilig te laten plaatsvinden. En dan is er ook nog relatief weinig aandacht voor veilige softwareontwikkeling. In de Nationale IT-Security Monitor viel op dat veel organisaties aangeven ‘secure by design’ en ‘private by design’ software te ontwikkelen, maar dat in de praktijk veelal de beveiliging toch pas op het laatst aan een applicatie wordt toegevoegd met alle risico’s van dien. De uitkomsten van de Nationale IT-Security Monitor laten zien dat IT-beveiliging ook wat betreft training zich vooral richt op de bestaande IT-omgeving, maar vaak achter de feiten aanloopt als we het over nieuwe technologie hebben.

Figuur 4: Investeringen in Security Training

figuur-4-1024x595 Met welke van de volgende stellingen bent u het eens?

Daarmee wordt ook duidelijk waarom IT-beveiligers aangeven dat ze uiteindelijk toch te weinig investeren in training en opleiding. Security beveiligt de bestaande infrastructuur heel behoorlijk, maar beweegt te weinig mee met nieuwe technologie en zou meer de nadruk op het veiligheidsbewustzijn moeten leggen. Voor veel organisaties blijkt het allemaal simpelweg te complex te worden en zoekt men steeds meer ondersteuning van buitenaf. Voor andere organisaties is er een andere, heel begrijpelijke reden waarom men zich vooral op de IT van gisteren richt: nieuwe oplossingen op het vlak van mobiel en cloud komen grotendeels buiten IT om, en zeker niet op initiatief van IT, de organisatie binnen. Waarom zou je je daar als IT - waar meestal nog altijd IT beveiliging zich bevindt - verantwoordelijk voor voelen? Waarom zou je extra budget moeten aanvragen om iets te beveiligen waar je niet om gevraagd hebt en waar je geen ‘ownership’ over hebt? Als we er iets over te zeggen hebben, verbieden we het wel en anders is het niet ons probleem.

Helaas blijkt het als het eenmaal misgaat wél als een probleem van IT te worden beschouwd. Daar kan je van alles van vinden, maar uiteindelijk kun je als informatiebeveiliger uiteindelijk beter de vlucht naar voren maken. Zorg ervoor dat je meer ruimte in het trainingsbudget reserveert voor security die helpt nieuwe technologie veilig te gebruiken. Zorg er ook voor dat je beter de vertaalslag naar de business kan maken en in termen van risico management kan werken. En zorg ervoor dat je met de gebruiker om tafel komt en hem bewust maakt van de risico’s die hij neemt en wat hij er tegen kan doen. De beloning is groot: als je als informatiebeveiliger kan bijdragen aan een snelle, veilige lancering van nieuwe digitale producten en diensten en medewerkers ongeacht locatie veilige toegang kan geven tot belangrijke gegevens, verkrijgt je organisatie een belangrijke voorsprong op concurrenten. Met de opkomende digitalisering van de directieagenda, neemt de strategische positie sterk toe. Budget vrijmaken voor security training is geen kostenpost: het is een strategische investering.

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research

 
Meer over
Lees ook
SAS onderzoek: 1 op 2 Benelux executives is onvoldoende voorbereid op disruptie

SAS onderzoek: 1 op 2 Benelux executives is onvoldoende voorbereid op disruptie

Onder 2.400 wereldwijd ondervraagde executives signaleert een op de twee een achterstand in ‘resiliency’ planning en strategie. Ondanks drie opeenvolgende jaren van aanhoudende ontwrichting en economische onzekerheid, geeft 53% van de executives wereldwijd en 55% in de Benelux toe dat hun bedrijf niet staat waar het zou moeten staan als het gaat o1

Altair en TU Delft ondertekenen campusbrede licentieovereenkomst

Altair en TU Delft ondertekenen campusbrede licentieovereenkomst

Altair heeft een meerjarige campusbrede licentieovereenkomst getekend met de TU Delft. Deze grootste technische universiteit van Nederland staat op de 10e plaats voor techniek en technologie in de QS World University Rankings. Op basis van de nieuwe licentie kunnen ruim 25.000 studenten en 6.000 medewerkers van de TU Delft profiteren van een besch1

Het dilemma van de vitale datacenters

Het dilemma van de vitale datacenters

Na de haven in Rotterdam en Schiphol, wordt de digitale infrastructuur van datacenters wel eens de derde mainport van Nederland genoemd. Met ruim 140 datacenters in dit land is die gedachte ook niet zo gek, maar hoe bepaal je welke datacenters moeten worden beschouwd als vitale infrastructuur