robots

Lees ook
'Cloud-gebaseerde robots gaan zorgsector veel profijt opleveren'

'Cloud-gebaseerde robots gaan zorgsector veel profijt opleveren'

De zorgsector kan veel baat hebben bij cloudgebaseerde robots. Hierbij worden robots die autonoom te werk gaan gecombineerd met cloudgebaseerde elementen, waardoor onder andere on demand diensten kunnen worden geleverd. Dit stelt Frost & Sullivan in het rapport ‘Innovations in Cloud Robotics’. Robots worden in hoog tempo omarmd in1

Rathenau Instituut pleit voor nieuwe mensenrechten voor digitaal tijdperk

Rathenau Instituut pleit voor nieuwe mensenrechten voor digitaal tijdperk

Robots, kunstmatige intelligentie en het internet-of-things leggen steeds meer druk op onze mensenrechten, zoals het recht op privacy, op vrijheid van meningsuiting en op bescherming tegen discriminatie. Het behoud van de menselijke waardigheid vereist bovendien twee nieuwe mensenrechten: het recht niet gemeten, geanalyseerd of beïnvloed te worden1