Software Defined Wide Area Networking aan begin van snelle groei

SD-WAN-p7-cover300200

De IT-omgeving van bedrijven verandert snel. Nederlandse organisaties worden steeds afhankelijker van IT voor zowel de continuïteit van de organisatie als hun commerciële slagkracht. Om dat te faciliteren hebben organisaties een omgeving nodig die robuust, veilig, snel schaalbaar en eenvoudig toegankelijk is ongeacht de locatie van de medewerker. Organisaties kiezen daarom bijvoorbeeld steeds vaker voor de cloud. Maar het is nog maar de vraag of het netwerk wel op dezelfde wijze mee evolueert. In welke mate kan bijvoorbeeld het Wide Area Network (WAN) aan al deze eisen voldoen, zonder dat het tot ongemeen hoge kosten leidt? Een onderzoek van Pb7 Research, CloudWorks, BTG en LANCOM en Fortinet geeft antwoord op dit soort vragen.

Op papier voldoet een software-gedefinieerd WAN (SD-WAN) aan de gevraagde kenmerken. Maar het concept SD-WAN is ook nog relatief jong en ontwikkelt zich bovendien erg snel. Dat zou een snelle adoptie in de Nederlandse markt kunnen tegenhouden. Om uit te vinden hoe Nederlandse bedrijven tegenover SD-WAN staan en wat hun plannen zijn, heeft CloudWorks het initiatief genomen om de markt door onafhankelijk ICT-onderzoeksbureau Pb7 Research in kaart te laten brengen. Het onderzoek is ondersteund door BTG (Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers) en financieel mogelijk gemaakt door LANCOM en Fortinet. 

Over het onderzoek

Pb7 Research heeft in november 2020 200 IT-beslissers die werkzaam zijn bij organisaties met 50 of meer medewerkers ondervraagd met behulp van een web-gebaseerde survey. De vragenlijst is door Pb7 Research samengesteld. De sponsoren kregen de mogelijkheid om enkele meeloopvragen toe te voegen. De respondenten zijn voornamelijk eind- of medebeslissers bij de aanschaf van netwerkproducten en -diensten. Ongeveer de helft van de respondenten is werkzaam bij bedrijven met tussen de 50 en 250 medewerkers, de rest bij grotere organisaties. Een kwart van de respondenten is werkzaam in de publieke sector. De respondenten zijn voor een deel geworven onder lezers van CloudWorks. Een ander deel is afkomstig van een business panel.

  Artikel SD WAN onderzoek-fig1

WAN-uitdagingen en -plannen

Het belangrijkste doel van een WAN is het verbinden van verschillende locaties van een organisatie, zodat op iedere locatie toegang tot bedrijfssystemen mogelijk wordt gemaakt. Omdat veilige en kwalitatief goede verbindingen in het verleden veel kosten met zich meebrachten, bevindt de rand van het WAN zich bij veel organisatie nog altijd op vestigingsniveau. Die situatie is snel aan het veranderen.

Op dit moment logt gemiddeld 64% van de medewerkers binnen de ondervraagde organisaties ‘af en toe’ tot ‘vaak’ in op het bedrijfsnetwerk vanaf een externe locatie. Dat dit fenomeen de afgelopen maanden snel is toegenomen, mag niemand verbazen. Volgens de meeste respondenten is het netwerkverkeer van medewerkers die extern inloggen, bijvoorbeeld van huis, toegenomen (35%) of zelfs sterk toegenomen (42%). Met de komst van Covid-19 wordt maar al te duidelijk dat de WAN-infrastructuur medewerkers thuis en liefst ook onderweg moet omvatten.

Sterker nog, we zien dat Covid-19 de WAN-infrastructuur ontwricht. Maar liefst 57% van de respondenten geeft aan dat de toename van thuis en mobiel werken een grote invloed gaat hebben op de keuzes die gemaakt gaat worden in de WAN-infrastructuur in 2021. Dat gaat hand in hand met andere invloedrijke gebeurtenissen, zoals de groei van het dataverkeer. En dat leidt weer tot een groeiende vraag naar betrouwbaarheid van het netwerk en de beveiliging daarvan.

Het toenemend gebruik van cloud-oplossingen zien we daarna op de vijfde plek. Pb7 Research heeft een jaar geleden, voor Covid-19, in een onderzoek dezelfde vraag gesteld. Toen zagen we het cloud-gebruik nog bovenaan staan en thuiswerken pas op de zesde positie. Dat betekent niet dat het gebruik van cloud-oplossingen stokt, maar wel dat de noodzakelijke groei in thuiswerken een dominante invloed op het WAN heeft, waar de groei van cloud-oplossingen weer een noodzakelijke afgeleide is.

Artikel SD WAN onderzoek-fig2

De bestaande WAN-infrastructuur heeft moeite om de groei in het netwerkverkeer bij te houden en daarbij een betrouwbare, veilige oplossing te bieden die bovendien meer recht doet aan het groeiend gebruik van de cloud. Als we doorvragen naar de belangrijkste uitdagingen op het gebied van het WAN, zien de respondenten security (50%), het vergroten van schaalbaarheid (32%) en het beheersbaar houden van de kosten (31%). Vooral het verbeteren van de beveiliging en de schaalbaarheid zijn het afgelopen jaar sterk in belang toegenomen.

Kijken we naar de investeringen dan willen Nederlandse bedrijven vooral inzetten op betere beveiliging, het verbeteren van de beschikbaarheid en beheer en monitoring. Daarmee lijkt het geld vooral naar de meest voelbare pijnpunten te gaan. Investeringen in schaalbaarheid lijken daarbij achter te blijven. SD-WAN zou daar een grote rol in kunnen spelen. Een op de zes organisaties (16%) heeft wellicht daarom prioriteit aan investeringen in SD-WAN. Veel andere organisaties laten deze mogelijkheid nu nog aan zich voorbijgaan en investeren puur in opschaling door middel van bijvoorbeeld VPN. 

Lees ook
90% IT-managers wil datalevenscyclus op één platform voor analyses en AI

90% IT-managers wil datalevenscyclus op één platform voor analyses en AI

Cloudera heeft de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek over de staat van moderne data-architecturen en hoe de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) datastrategieën beïnvloedt.

Orange Business en VMware transformeren Flexible SD-WAN

Orange Business en VMware transformeren Flexible SD-WAN

Orange Business en VMware versterken hun samenwerking met de VMware-integratie in Flexible SD-WAN als het eerste volledig geïntegreerde SD-WAN aanbod in Evolution Platform.

Magic WAN Connector maakt eenvoudige koppeling met internationale netwerk van Cloudflare mogelijk

Magic WAN Connector maakt eenvoudige koppeling met internationale netwerk van Cloudflare mogelijk

Cloudflare heeft onlangs zijn Magic WAN Connector uitgebracht. Dit is een cruciaal onderdeel van Cloudflare One, het SASE-platform van Cloudflare. De Magic WAN Connector fungeert namelijk als de verbindende schakel tussen de bestaande netwerkhardware van een datacenter of IT-afdeling en het netwerk van Cloudflare.