Software Defined Wide Area Networking aan begin van snelle groei

SD-WAN-p7-cover300200

De IT-omgeving van bedrijven verandert snel. Nederlandse organisaties worden steeds afhankelijker van IT voor zowel de continuïteit van de organisatie als hun commerciële slagkracht. Om dat te faciliteren hebben organisaties een omgeving nodig die robuust, veilig, snel schaalbaar en eenvoudig toegankelijk is ongeacht de locatie van de medewerker. Organisaties kiezen daarom bijvoorbeeld steeds vaker voor de cloud. Maar het is nog maar de vraag of het netwerk wel op dezelfde wijze mee evolueert. In welke mate kan bijvoorbeeld het Wide Area Network (WAN) aan al deze eisen voldoen, zonder dat het tot ongemeen hoge kosten leidt? Een onderzoek van Pb7 Research, CloudWorks, BTG en LANCOM en Fortinet geeft antwoord op dit soort vragen.

Op papier voldoet een software-gedefinieerd WAN (SD-WAN) aan de gevraagde kenmerken. Maar het concept SD-WAN is ook nog relatief jong en ontwikkelt zich bovendien erg snel. Dat zou een snelle adoptie in de Nederlandse markt kunnen tegenhouden. Om uit te vinden hoe Nederlandse bedrijven tegenover SD-WAN staan en wat hun plannen zijn, heeft CloudWorks het initiatief genomen om de markt door onafhankelijk ICT-onderzoeksbureau Pb7 Research in kaart te laten brengen. Het onderzoek is ondersteund door BTG (Nederlandse Vereniging van Bedrijfstelecommunicatie Grootgebruikers) en financieel mogelijk gemaakt door LANCOM en Fortinet. 

Over het onderzoek

Pb7 Research heeft in november 2020 200 IT-beslissers die werkzaam zijn bij organisaties met 50 of meer medewerkers ondervraagd met behulp van een web-gebaseerde survey. De vragenlijst is door Pb7 Research samengesteld. De sponsoren kregen de mogelijkheid om enkele meeloopvragen toe te voegen. De respondenten zijn voornamelijk eind- of medebeslissers bij de aanschaf van netwerkproducten en -diensten. Ongeveer de helft van de respondenten is werkzaam bij bedrijven met tussen de 50 en 250 medewerkers, de rest bij grotere organisaties. Een kwart van de respondenten is werkzaam in de publieke sector. De respondenten zijn voor een deel geworven onder lezers van CloudWorks. Een ander deel is afkomstig van een business panel.

  Artikel SD WAN onderzoek-fig1

WAN-uitdagingen en -plannen

Het belangrijkste doel van een WAN is het verbinden van verschillende locaties van een organisatie, zodat op iedere locatie toegang tot bedrijfssystemen mogelijk wordt gemaakt. Omdat veilige en kwalitatief goede verbindingen in het verleden veel kosten met zich meebrachten, bevindt de rand van het WAN zich bij veel organisatie nog altijd op vestigingsniveau. Die situatie is snel aan het veranderen.

Op dit moment logt gemiddeld 64% van de medewerkers binnen de ondervraagde organisaties ‘af en toe’ tot ‘vaak’ in op het bedrijfsnetwerk vanaf een externe locatie. Dat dit fenomeen de afgelopen maanden snel is toegenomen, mag niemand verbazen. Volgens de meeste respondenten is het netwerkverkeer van medewerkers die extern inloggen, bijvoorbeeld van huis, toegenomen (35%) of zelfs sterk toegenomen (42%). Met de komst van Covid-19 wordt maar al te duidelijk dat de WAN-infrastructuur medewerkers thuis en liefst ook onderweg moet omvatten.

Sterker nog, we zien dat Covid-19 de WAN-infrastructuur ontwricht. Maar liefst 57% van de respondenten geeft aan dat de toename van thuis en mobiel werken een grote invloed gaat hebben op de keuzes die gemaakt gaat worden in de WAN-infrastructuur in 2021. Dat gaat hand in hand met andere invloedrijke gebeurtenissen, zoals de groei van het dataverkeer. En dat leidt weer tot een groeiende vraag naar betrouwbaarheid van het netwerk en de beveiliging daarvan.

Het toenemend gebruik van cloud-oplossingen zien we daarna op de vijfde plek. Pb7 Research heeft een jaar geleden, voor Covid-19, in een onderzoek dezelfde vraag gesteld. Toen zagen we het cloud-gebruik nog bovenaan staan en thuiswerken pas op de zesde positie. Dat betekent niet dat het gebruik van cloud-oplossingen stokt, maar wel dat de noodzakelijke groei in thuiswerken een dominante invloed op het WAN heeft, waar de groei van cloud-oplossingen weer een noodzakelijke afgeleide is.

Artikel SD WAN onderzoek-fig2

De bestaande WAN-infrastructuur heeft moeite om de groei in het netwerkverkeer bij te houden en daarbij een betrouwbare, veilige oplossing te bieden die bovendien meer recht doet aan het groeiend gebruik van de cloud. Als we doorvragen naar de belangrijkste uitdagingen op het gebied van het WAN, zien de respondenten security (50%), het vergroten van schaalbaarheid (32%) en het beheersbaar houden van de kosten (31%). Vooral het verbeteren van de beveiliging en de schaalbaarheid zijn het afgelopen jaar sterk in belang toegenomen.

Kijken we naar de investeringen dan willen Nederlandse bedrijven vooral inzetten op betere beveiliging, het verbeteren van de beschikbaarheid en beheer en monitoring. Daarmee lijkt het geld vooral naar de meest voelbare pijnpunten te gaan. Investeringen in schaalbaarheid lijken daarbij achter te blijven. SD-WAN zou daar een grote rol in kunnen spelen. Een op de zes organisaties (16%) heeft wellicht daarom prioriteit aan investeringen in SD-WAN. Veel andere organisaties laten deze mogelijkheid nu nog aan zich voorbijgaan en investeren puur in opschaling door middel van bijvoorbeeld VPN. 

Lees ook
Forrester-rapport laat zien dat LiveAction 153% ROI in netwerkbeheer mogelijk maakt

Forrester-rapport laat zien dat LiveAction 153% ROI in netwerkbeheer mogelijk maakt

LiveAction, gespecialiseerd in inzichtelijk maken van de netwerkprestaties, heeft Forrester de mogelijke ROI van een investering in LiveNX- en LiveWire laten analyseren. Uit Forrester Consulting's Total Economic Impact™(TEI) blijkt dat organisaties een ROI van 153% kunnen realiseren over een periode van drie jaar, oftewel een besparing van zo’n $1

Impressie SDN bijeenkomst Sona Business en Huawei Nederland

Impressie SDN bijeenkomst Sona Business en Huawei Nederland

Sona Business en Huawei hebben recent een kleinschalige bijeenkomst over SD-WAN georganiseerd in samenwerking met W.T. Media & Events. De bijeenkomst werd gehouden in het prachtige Schielandshuis, te Rotterdam. De techniek kwam daarbij slechts zijdelings ter sprake. Centraal stond een uitwisseling van kennis tussen aanbieders, leveranciers en pote1

Cradlepoint kondigt 5G SASE-strategie aan voor de beveiliging van mobiele netwerken en hybride WAN’s

Cradlepoint kondigt 5G SASE-strategie aan voor de beveiliging van mobiele netwerken en hybride WAN’s

Cradlepoint, leverancier in cloudgebaseerde LTE- en 5G-oplossingen voor draadloze netwerken, kondigt zijn strategie aan voor een gefaseerde uitrol van de enige voor 5G geoptimaliseerde Secure Access Service Edge (SASE)-oplossing. De SASE-oplossing is speciaal ontwikkeld voor de Wireless Wide Area Network (WWAN)-omgevingen van grote ondernemingen.