'Wereldwijd mobiel dataverkeer groeit tussen 2013 en 2018 bijna met factor 11'

Data

Het wereldwijde mobiele dataverkeer zal volgens de Cisco Visual Networking Index Global Mobile Data Traffic Forecast for 2013 to 2018 de komende vier jaar met een factor van bijna 11 toenemen tot een omvang van 190 exabyte*. De verwachte toename van het mobiele verkeer is deels het gevolg van een aanhoudende sterke groei van het aantal mobiele internetverbindingen, waaronder persoonlijke apparatuur en ‘machine-to-machine’ connecties (M2M), waarvan er in 2018 meer dan 10 miljard zijn, ofwel 1,4 maal de wereldbevolking (volgens de Verenigde Naties zal de wereldbevolking dan een omvang hebben van 7,6 miljard mensen).

*) Een exabyte is een eenheid voor informatie- of computeropslag va 1 miljard gigabyte.

190 exabyte is het equivalent van :

 • 190 maal het totale internetverkeer – vast en mobiel – dat in het gehele jaar 2000 werd gegenereerd.
 • 42 biljoen afbeeldingen (bijvoorbeeld multimedia message service of Instagram) – 15 afbeeldingen per aardbewoner per jaar.
 • 4 biljoen videoclips (bijvoorbeeld YouTube) – een jaar lang meer dan één dagelijkse videoclip per aardbewoner.

De hoeveelheid verkeer dat aan het mobiele internet alleen al tussen 2017 en 2018 wordt toegevoegd komt neer op 5,1 exabyte per maand. Dit is meer dan de geschatte omvang van het totale mobiele internetverkeer in 2013 (1,5 exabyte per maand).

“Het wereldwijde mobiele dataverkeer zal opmerkelijk snel blijven groeien: met een factor 11 in de komende vijf jaar. In 2018 zal een omvang worden bereikt die het 57-voudige is van de omvang van het mobiele dataverkeer van een paar jaar terug, in 2010. Een dergelijke groei is niet alleen een indicatie dat mobiliteit een essentiële eigenschap is van bijna iedere netwerkbeleving en de waarde die zowel consumenten als bedrijven daaraan hechten, het wijst ook op de immense kansen voor service providers die in het middelpunt van het Internet of Everything opereren,” zegt Doug Webster, Vice President of Product and Solutions van Cisco.

Belangrijkste groeifactoren wereldwijd mobiele dataverkeer

Van 2013 tot 2018 verwacht Cisco dat het wereldwijde mobiele dataverkeer drie keer sneller zal groeien dan het wereldwijde vaste internetverkeer. De volgende trends zorgen voor deze groei:

 • Meer mobiele gebruikers - In 2018 zullen er 4,9 miljard mobiele gebruikers zijn, in 2013 waren dat er 4,1 miljard.
 • Meer mobiele verbindingen – In 2018 zullen er meer dan 10 miljard mobiele apparaten/verbindingen zijn, waaronder acht miljard persoonlijke mobiele apparaten en twee miljard M2M-connecties, vergeleken met in totaal zeven miljard mobiele apparaten en M2M-connecties in 2013.
 • Hogere mobiele snelheid – De gemiddelde mobiele netwerksnelheid zal bijna verdubbelen: van 1,4 Mbps in 2013 tot 2,5 Mbps in 2018.
 • Meer mobile video – In 2018 zal 69% van het wereldwijde mobiele dataverkeer bestaan uit mobiele video, in 2013 was dat percentage 53%.

Wereldwijde verschuiving naar slimmere apparaten

 • In 2018 zal 54% van de wereldwijd mobiele connecties bestaan uit ‘slimme’ verbindingen, een toename van 21% ten opzichte van 2013. Slimme apparaten en connecties beschikken over geavanceerde computer- en multimediavoorzieningen en minimaal 3G-connectiviteit.
 • Smartphones, laptops en tablets zullen in 2018 verantwoordelijk zijn voor ongeveer 94% van het wereldwijde mobiele dataverkeer, terwijl eenvoudige mobiele telefoons in 2018 1% van het dataverkeer voor hun rekening nemen en andere draagbare apparatuur 0,1%.
 • Mobiel cloudverkeer zal in de periode 2013-2018 met een factor 12 toenemen, wat neerkomt op een jaarlijkse samengestelde groei van 64%.

Impact van ‘machine-to-machine’ connecties (en ‘wearables’)

M2M refereert aan applicaties die draadloze en bekabelde systemen in staat stellen te communiceren met gelijksoortige apparatuur, zoals GPS-navigatiesystemen, ‘asset tracking’, energie- en watermeters en bewakings- en surveillancevideo. Een nieuw sub-segment ‘wearable’ apparatuur is toegevoegd aan de M2M-categorie, om het groeipad van het Internet of Everything (IoE) beter in kaart te kunnen brengen. Onder ‘wearable’ apparatuur worden onder meer slimme horloges, slimme brillen, gezondsheids- en fitnessmeters, en draagbare scanners verstaan, die de mogelijkheid hebben verbinding te leggen met het netwerk, rechtstreeks via een ingebouwde mobiele telefoonverbinding, of via wifi- of Bluetooth met een ander apparaat, zoals een smartphone.

 • In 2013 vertegenwoordigden M2M-connecties bijna 5% van apparatuur die mobiel verbonden is en genereerden meer dan 1% van het totale mobiele dataverkeer.
 • In 2018 zullen M2M-connecties verantwoordelijk zijn voor bijna 20% van apparatuur die mobiel verbonden is en genereren dan meer dan 6% van het totale mobiele dataverkeer.
 • In 2013 waren er wereldwijd 21,7 miljoen ‘wearable devices’. In 2018 zullen dat er 176,9 miljoen zijn, wat neerkomt op een jaarlijkse samengestelde groei van 52%.

Impact van hogere mobiele netwerksnelheden

Naar verwachting zal de snelheid van de gemiddelde wereldwijde mobiele netwerkverbinding in 2018 bijna verdubbeld zijn. Deze snelheid is een belangrijke factor in het ondersteunen van de groei van het mobiele dataverkeer.

*) Jaarlijkse samengestelde groei

Bron: Resultaten van Cisco Global Internet Speed Test (GIST) (onderdeel van het VNI-programma) en andere onafhankelijke snelheidstesten. De Cisco GIST-applicatie heeft meer dan 1 miljoen gebruikers wereldwijd. Deze prognoses omvatten alleen de snelheid van het mobiele telefoonnet (dus geen wifi) en zijn gebaseerd op extrapolaties van historische snelheidsgegevens.

 

4G mobiele gebruik en groei van het verkeer

Wereldwijd zetten veel service providers 4G-technologie in om in te spelen op de vraag van consumenten en bedrijven naar draadloze diensten en content. In veel opkomende markten bouwen service providers nieuwe mobiele infrastructuren met behulp van 4G-oplossingen. In sommige gevestigde markten vervangen service providers oude 2G- of 3G-oplossingen met 4G-technologieën.

 • In 2018 zullen 4G-conneceties 15% van alle connecties ondersteunen. In 2013 was dat 2,9%.
 • In 2018 zullen 4G-connecties 8 exabytes per maand genereren, ofwel 51% van het totale mobiele dataverkeer. In 2013 was dat 30%, ofwel 448 petabyte per maand.
 • 4G-verkeer zal in de periode 2013-2018 met een factor 18 toenemen, jaarlijkse samengestelde groei van 78%.

Wifi ‘offload’ verkeer overtreft verkeer op mobiele telefoonnet

‘Offload’ refereert aan verkeer van apparaten die zowel via wifi als het mobiele telefoonnet kunnen communiceren (laptops uitgezonderd). ‘Offloading’ vindt plaats als de gebruiker, of het apparaat zelf, van het mobiele telefoonnet overschakelt op wifi. De prognoses uit de Cisco VNI Gloabal Mobile Data Traffic Forecast (2013-2018) omvatten verkeer van openbare hotspots en wifi-thuisnetwerken.

 • In 2018 zal meer mobiel dataverkeer, afkomstig van mobiele apparaten, via wifi lopen (17,3 exabyte per maand) dan via het mobiele telefoonnet (15,9 exabyte per maand).
 • In 2018 zal 52% van dit wereldwijde mobiele verkeer via wifi of kleine telefoonnetwerken lopen. In 2013 was dat45%.

Analyse wereldwijde mobiele applicaties: video blijft koploper

In de periode 2013-2018 zal het mobiele videoverkeer met een factor 14 toenemen en dit heeft ook het hoogste groeipercentage van alle mobiele applicatiecategorieën.

 • In 2018 zal mobiele video 69% uitmaken van het wereldwijde mobiele verkeer, vergeleken met 53% in 2013.
 • In 2018 zullen web-applicaties en andere data-applicaties verantwoordelijk zijn voor 17% van het wereldwijde mobiele verkeer, een daling ten opzichte van 28% in 2013.
 • In 2018 zal streaming audio verantwoordelijk zijn voor 11% van het wereldwijde mobiele verkeer, een daling ten opzichte van 14% in 2013.
 • In 2018 zal file sharing verantwoordelijk zijn voor 3% van het wereldwijde mobiele verkeer, een daling ten opzichte van 4% in 2013.

Belangrijkste regionale prognoses

In de periode 2013-2018 zal de regio Midden-Oosten en Afrika naar verwachting de grootste groei doormaken. De ranglijst:

 1. Het Midden-Oosten en Afrika: 70% jaarlijkse samengestelde groei en een toename met een factor 14.
 2. Centraal en Oost-Europa: 68% jaarlijkse samengestelde groei en een toename met een factor 13.
 3. Azië-Pacific: 67% jaarlijkse samengestelde groei en een toename met een factor 13.
 4. Latijns-Amerika: 66% jaarlijkse samengestelde groei en een toename met een factor 13.
 5. Noord-Amerika: 50% jaarlijkse samengestelde groei en een toename met een factor 8.
 6. West-Europa: 50% jaarlijkse samengestelde groei en een toename met een factor 7.

De regio Azië-Pacific zal naar verwachting het meeste mobiele dataverkeer genereren. De ranglijst:

 1. Azië-Pacific: 6,72 exabyte per maand.
 2. Noord-Amerika: 2,95 exabyte per maand.
 3. West-Europa: 1,9 exabyte per maand.
 4. Centraal- en Oost-Europa: 1,64 exabyte per maand.
 5. Midden-Oosten en Afrika: 1,49 exabyte per maand.
 6. Latijns-Amerika: 1,16 exabyte per maand.

Methodologie Cisco Mobile VNI Forecast

De Cisco VNI Global Mobile Data Forecast (2013-2018) is gebaseerd op onafhankelijke prognoses van analisten en praktijkonderzoek. Cisco heeft daar eigen schattingen aan toegevoegd voor uitrollen van mobiele applicaties, aantal minuten gebruik en transmissiesnelheden. Belangrijke factoren zoals mobiele breedbandsnelheid en verwerkingskracht van de apparaten zijn ook meegenomen in de VNI-prognoses en –bevindingen. Een gedetailleerde beschrijving van de methodologie is te vinden in het volledige rapport.

Meer over
Lees ook
CISPE krijgt toezeggingen van Microsoft

CISPE krijgt toezeggingen van Microsoft

Reuters meldt dat Microsoft en de koepelorganisatie van Europese cloudproviders CISPE een oplossing hebben gevonden voor het langlopende conflict over de licentiekosten.

Onderzoek Nutanix: hybride multicloud-adoptie in financiële sector zal verdrievoudigen

Onderzoek Nutanix: hybride multicloud-adoptie in financiële sector zal verdrievoudigen

Uit het zesde jaarlijkse Enterprise Cloud Index (ECI) onderzoek van Nutanix, leider in hybride multicloud computing, blijkt dat organisaties in de financiële sector verwachten dat er de komende drie jaar drie keer zoveel gebruik gemaakt zal worden van hybride multicloud dan nu het geval is. Zo wordt hybride multicloud het toonaangevende IT-model i1

Distributieovereenkomst Arrow en Equinix

Distributieovereenkomst Arrow en Equinix

Dankzij de distributieovereenkomst kunnen Arrow channelpartners Equinix-diensten doorverkopen als onderdeel van geïntegreerde oplossingen gericht op netwerkoptimalisatie, hybride multi-cloud enablement en verbeterde prestatie van de applicatiewerklast. Ze kunnen de Equinix-diensten nu op maandelijks terugkerende basis positioneren en factureren.