Onderzoek Juniper Networks wijst op noodzaak duurzame transformatie netwerkinfrastructuur

Juniper-550400

Juniper Networks, leider in veilige, door AI aangestuurde netwerken, onthult vandaag onderzoeksresultaten die erop wijzen dat bedrijven in de regio EMEA bezig zijn met het implementeren van een beleid dat bijdraagt aan een duurzame netwerkinfrastructuur. Het probleem is echter dat er een kenniskloof blijft bestaan als het gaat om het begrijpen van de werkelijke eisen, problemen en kansen op het gebied van duurzame IT-netwerken.

Binnen het bedrijfsleven en de publieke sector is een grootschalige digitale transformatie gaande. Daarmee groeit de behoefte aan netwerken. Tijdens de recente klimaattop COP27 bleek dat er nog een hoop te doen valt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. In lijn hiermee moeten netwerkinfrastructuren op verantwoorde wijze worden ingericht en worden beheerd voor het minimaliseren van het energie- en ruimteverbruik. Organisaties in alle delen van de wereld kunnen op die manier bijdragen aan een forse en broodnodige reductie van de CO2-uitstoot.

Juniper Networks voerde in samenwerking met marktonderzoeksbureau Vanson Bourneeen enquête uit onder 650 IT-besluitvormers en 1.200 kantoormedewerkers in de regio EMEA. Het doel was om het vertrouwen in duurzame netwerktransformatie binnen het bedrijfsleven te peilen. In totaal namen 250 Nederlandse ITDM's en kantoormedewerkers deel aan het onderzoek.

terapport “Future of Networking” van Juniper was 83 procent van alle IT-besluitvormers werkzaam bij een organisatie die beleid had ingevoerd voor het inrichten van een duurzame netwerkinfrastructuur of met de invoering daarvan bezig was. In Nederland geldt dit voor 85 procent van de ITDM's.

De onderzoeksresultaten wijzen erop dat deze transformatie de komende paar jaar op nog veel meer steun binnen het bedrijfsleven kan rekenen. 86 procent van alle IT-besluitvormers en kantoormedewerkers zegt meer positieve maatregelen van het management van hun organisatie te willen zien op het gebied van duurzame IT en netwerken in de volgende twee tot vijf jaar. Nederlandse ITDM'ers en kantoormedewerkers zijn iets meer tevreden met het werk dat hun organisatie momenteel doet op dit gebied. Met 78 procent die meer actie wil zien, staan zij in heel EMEA op de laagste plaats bij deze vraag.

Alle respondenten zijn het eens over het belang van beleid voor duurzame netwerken en IT-infrastructuren. 85 procent vindt dit ‘enorm belangrijk’ dan wel ‘belangrijk’. Toch blijft er binnen organisaties sprake van een gebrekkig begrip van de uitdagingen en kansen op het gebied van duurzaamheid. Slechts 32 procent van alle kantoormedewerkers (30 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers) vindt dat er binnen hun organisatie sprake is van een gedegen begrip van de impact van duurzame IT, vergeleken met 46 procent voor IT-besluitvormers (47 procent van de Nederlandse ITDM's). Dertien procent van de respondenten vindt dat er binnen hun organisatie sprake is van een gebrekkig begrip op dit gebied, of zelfs helemaal geen begrip. Voor Nederland is dit cijfer 11 procent, waarmee wij het meest zelfverzekerde land zijn onder de landen betrokken bij dit onderzoek als het gaat om het inzicht van de leiding van organisaties in de impact van duurzame IT-kwesties.

“De kloof tussen het management en personeel qua inzicht in het belang van duurzame netwerken vertegenwoordigt unieke kansen voor onze partners en klanten die al met duurzaamheid in het achterhoofd te werk gaan”, zegt Gos Hein van de Wouw, vice president Enterprise voor de regio EMEA bij Juniper Networks. “In feite hebben alle bedrijfsaspecten raakvlakken met duurzaamheid, van compliance tot het merkimago en de gebruikservaring, om nog maar niet van zakelijke winstgevendheid en groei te spreken. De discussie over duurzaamheid geeft invulling aan deze aspecten. Als gevolg van de almaar groeiende digitale transformatie staan netwerktechnologieën aan de basis van alles wat we doen. Het is belangrijk om rekening te houden met de impact hiervan op het milieu, mensen, regio’s en de planeet.”

Wat duurzaam ondernemen betreft spelen mensen een even belangrijke rol als CO2 of de doelstellingen voor emissiereductie. 40 procent van de respondenten is het eens met de stelling dat hun organisatie geen personeel werft met het oog op de technische functies van de toekomst.  Waaronder AI, duurzaamheid en environmental, social & governance (ESG)-beleid.

“Technologisch talent werven zonder rekening te houden met duurzaamheid is een gemiste kans”, zegt Gos Hein van de Wouw. “Talent is niet alleen een belangrijke factor voor het behalen van de doelstellingen voor emissiereductie, maar ook voor perspectiefverbreding op het gebied van onder meer diversiteit, inclusie, digitale transformatie enzovoort. Met de juiste combinatie van mensen en netwerkinfrastructuur kunnen organisaties een positieve bijdrage aan de planeet leveren en stappen maken met hun doelstellingen voor digitale transformatie en duurzame zakelijke groei.”

Een volledig overzicht van de onderzoeksresultaten is te vinden in de bijlage [Engels].

 

Corporate Social Responsibility Report 2022 | Factsheet (juniper.net)

Lees ook
Zo helpt SAP organisaties met het beheer van plasticbelasting

Zo helpt SAP organisaties met het beheer van plasticbelasting

Belasting op plastic moet het gebruik ervan terugdringen. Voor bedrijven biedt deze belasting een aantal pittige uitdagingen. SAP Responsible Design and Production helpt organisaties niet alleen met het beheer van deze belasting, maar zorgt uiteindelijk ook voor een duurzamere keten en pakt zo het probleem bij de wortel aan.

Pure Storage breidt het SLA-aanbod voor Evergreen One verder uit

Pure Storage breidt het SLA-aanbod voor Evergreen One verder uit

Pure Storage kondigt vandaag naast een nieuwe service level agreement (SLA) voor energie-efficiëntie voor Evergreen//One, een aanhoudende groei van zijn abonnementsservices aan waaronder het Evergreen-portfolio.

SAP en PwC lanceren nieuwe innovatiestrategie voor duurzaamheid

SAP en PwC lanceren nieuwe innovatiestrategie voor duurzaamheid

SAP en PwC hebben een co-innovatiestrategie aangekondigd die duurzaamheid een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering maakt. Het doel is het meten, rapporteren en verkleinen van de CO2-voetafdruk, zowel binnen de eigen organisatie als in de gehele toeleveringsketen.