Leaseweb en Context Labs over de Dag van de Aarde

Leaseweb-300

Jaarlijks wordt op 22 april de Dag van de Aarde gevierd om het bewustzijn over milieukwesties te vergroten en duurzaamheid te bevorderen. Het moedigt iedereen aan om milieuvriendelijke praktijken toe te passen en te pleiten voor beleid dat het milieu beschermt voor toekomstige generaties. Ook voor de technologie-industrie is het van vitaal belang om prioriteit te geven aan duurzaamheid.

Nicolien Rengers, Global Manager Facilities & Sustainability bij Leaseweb: "De Dag van de Aarde is een goed moment voor elke organisatie om prioriteit te geven aan het herzien van hun IT-infrastructuurkeuzes. Ervoor te zorgen dat deze zijn geoptimaliseerd voor zakelijke behoeften, de flexibiliteit hebben om huidige - en toekomstige - technologieën te ondersteunen en tegelijkertijd de milieuprestaties verbeteren. Een van de manieren waarop veel bedrijven dit de afgelopen jaren aanpakken, is door gebruik te maken van nieuwe cloudtechnologieën. Deze bieden energiezuinige alternatieven voor traditionele apparatuur op locatie. Ook bieden ze veelzijdigheid, flexibiliteit en kostenefficiëntie. Uit een onderzoek in de Verenigde Staten blijkt dat de energievoetafdruk van bedrijfsapplicaties met bijna 90 procent kan worden verminderd door ze te verplaatsen naar de cloud.

Nu veel organisaties overstappen op de cloud, is bewustzijn met welke provider ze in zee gaan heel belangrijk. Elk bedrijf beweert namelijk op de een of andere manier duurzaam te zijn en greenwashing gaat daarmee hand in hand. Hierdoor kan het moeilijk zijn voor organisaties om door de 'groene ruis' heen te kijken. Daarom raad ik aan om op zoek te gaan naar leveranciers met bewezen prestaties in het verminderen van hun CO2-voetafdruk en bredere duurzaamheidspraktijken, zoals de ISO 14001-certificering - een internationaal erkende standaard voor milieubeheersystemen (EMS) die moeilijk te behalen is en nog moeilijker te behouden.

Naast certificeringen zijn er veel andere manieren waarop organisaties duurzamer kunnen worden. Bij Leaseweb streven wij er bijvoorbeeld naar om een uitgebreide opleiding, training en motivatie te bieden voor werknemers om hun taken op een milieuverantwoorde manier uit te voeren. We hebben efficiënt, betrouwbaar en professioneel afvalbeheer en afgelopen december rolden we onze nieuwe vloot elektrische bedrijfsauto’s uit in Nederland."

Het Nederlands-Amerikaanse climate analysis bedrijf Context Labs erkent ook de behoefte aan bewezen prestaties om de CO2-voetafdruk te verminderen. Het voegt hieraan toe dat de data achter de prestaties van providers onveranderbaar en tot de bron verifieerbaar moet zijn om deze te bewijzen. In eerste instantie richt Context Labs zich op de olie- en gasindustrie om transparantie en verifieerbaarheid te creëren, maar hun aanpak kan ook op andere industrieën worden toegepast.

Dan Harple, oprichter en CEO bij Context Labs: “Om de Dag van de Aarde te vieren, moeten we ons inzetten om het dringende probleem van methaanemissies in de wereldwijde energieketen aan te pakken. Methaan, een krachtig broeikasgas, heeft een warmteopnemend vermogen dat 80 keer groter is dan dat van kooldioxide over een periode van 20 jaar. In een wereldeconomie die voor 80 procent draait op traditionele koolwaterstofenergiebronnen, blijft het van cruciaal belang om precies te weten waar en hoe methaanemissies plaatsvinden. Het elimineren van lekken bij de productie van olie, gas en kolen en tijdens het transport en de distributie kan aanzienlijk bijdragen aan de inspanningen om de klimaatverandering te beperken.

Het is van cruciaal belang voor een duurzamere en koolstofarme toekomst om de energie-industrie in staat te stellen om methaanemissies te kwantificeren en verminderen. De energie-industrie moet hier uitspraken over kunnen doen met transparantie en verantwoordingsplicht. De huidige detectie- en kwantificeringsmethoden zijn vaak gebaseerd op algemene emissiefactoren en technische berekeningen. Hierdoor wordt de totale uitstoot onnauwkeurig weergegeven.

Bij Context Labs streven we ernaar om 's werelds grootste registratie van emissieprestaties te creëren. Dit doen we met behulp van continu gemeten, gekwantificeerde en contextuele Asset Grade Data - onveranderbare en tot de bron verifieerbare data. Het samenbrengen van geavanceerde detectie- en kwantificatietechnologieën, big data, AI en machine learning analytics, en blockchain-gebaseerde digitale grootboeken helpt om bedrijven in staat te stellen om de koolstofintensiteit in hun toeleveringsketens nauwkeurig te volgen. Dit zal hen in staat stellen om hun klimaat- en netto-nuldoelstellingen te halen, waarbij complexe gegevens worden omgezet in continu aantoonbare informatie. Door een pijplijn van betrouwbare milieukenmerken te ontwikkelen, kunnen bedrijven aantonen dat ze zich inzetten voor klimaatbewuste praktijken. Zo herdefiniëren ze de rol van de energiesector als leider in de wereldwijde energietransitie.

Laten we op deze Dag van de Aarde de technologische vooruitgang omarmen en de energie-industrie steunen om methaanemissies op de juiste manier aan te pakken. Door innovatieve oplossingen te omarmen, kunnen we collectief werken aan een duurzamere en koolstofarme toekomst en bijdragen aan de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te vertragen en de planeet waarop we leven te beschermen.”

Meer over
Lees ook
Eurofiber met ESG-programma in EcoVadis wereldwijde top-1 procent best presterende bedrijven

Eurofiber met ESG-programma in EcoVadis wereldwijde top-1 procent best presterende bedrijven

Met de Ecovadis platinum positie behoort Eurofiber met zijn ESG-initiatieven wereldwijd tot de top 1% best presterende bedrijven van in totaal 130.000 beoordeelde bedrijven.

Orange Business en Cisco bundelen krachten om broeikasgasemissies te vermindering en net zero-doelstellingen te ondersteunen

Orange Business en Cisco bundelen krachten om broeikasgasemissies te vermindering en net zero-doelstellingen te ondersteunen

Orange Business en Cisco kondigen vandaag de ondertekening aan van een actieplanovereenkomst om de uitstoot van broeikasgassen door hun gezamenlijke activiteiten te verminderen. Dit initiatief, een primeur voor beide bedrijven, vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens om vooruitgang te boeken richting net zero-emissiedoelstellingen.

Onderzoek SAP CFO’s staan bij duurzaamheid aan de zijlijn

Onderzoek SAP CFO’s staan bij duurzaamheid aan de zijlijn

Nederlandse leidinggevenden nemen concrete actie voor duurzaamheid, maar er zijn nog obstakels voor langetermijnsucces. Gebrek aan financiering is daarbij de grootste zorg. Dat is de belangrijkste conclusie voor Nederland uit de Environmental Sustainability Study 2023 (Wave 3). Dit onderzoek van SAP analyseerde de houding en het gedrag van bedrijv1