Orange Business en Cisco bundelen krachten om broeikasgasemissies te vermindering en net zero-doelstellingen te ondersteunen

Orange 400300 2023

Orange Business en Cisco kondigen vandaag de ondertekening aan van een actieplanovereenkomst om de uitstoot van broeikasgassen door hun gezamenlijke activiteiten te verminderen. Dit initiatief, een primeur voor beide bedrijven, vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens om vooruitgang te boeken richting net zero-emissiedoelstellingen. De overeenkomst omvat het opstellen van een baseline voor de emissies van Orange Business-oplossingen die gebruikmaken van Cisco-producten. Hierdoor kan de broeikasgasuitstoot van hun gezamenlijk portfolio gekwantificeerd worden.

Cisco en Orange Business hebben ambitieuze net zero-doelstellingen en andere toekomstplannen voor het verminderen van hun uitstoot en voor het transformeren naar een circulair model. Orange Business streeft ernaar zijn broeikasgasemissies tegen 2030 met 45% te verminderen, met een toezegging om tegen 2040 net zero te bereiken*.  

Cisco heeft zich ten doel gesteld om tegen 2040 net zero te bereiken en committeert zich aan het verminderen van Scope 3 emissies - die voortkomen uit ingekochte goederen en diensten, transport, upstream distributie en het gebruik van verkochte Cisco-producten - met 30% tegen 2030.   

Deze overeenkomst is ontstaan uit het besef dat de bedrijven onderling afhankelijk zijn voor het verminderen van broeikasgasemissies en uit noodzaak voor een langtermijnsamenwerking om de voortgang te versnellen. Beide organisaties hopen dat dit initiatief het eerste van vele zal zijn om naar de net zero-doelstelling toe te werken.  

"Het verbeteren van duurzaamheid en het verkleinen van de ecologische voetafdruk van klanten, partners en onszelf zijn al lange tijd kernprioriteiten bij Cisco, zoals blijkt uit initiatieven zoals Cisco Refresh, Takeback en Reuse. We erkennen dat duurzaamheid een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat succes een sterk partnerschap vereist. Samen met Orange Business streven we naar meetbare vooruitgang om onze planeet en toekomstige generaties te beschermen," zegt Chuck Robbins, CEO van Cisco.  

"De Orange Group heeft zich gecommitteerd aan het bereiken van net zero in 2040. Decarbonisatie speelt een steeds grotere rol bij onze klanten en hun keuze in leveranciers. Cisco ondersteunt Orange Business daarom bij het versterken van deze ambities voor een duurzamere toekomst voor de komende generaties," aldus Aliette Mousnier Lompre, CEO bij Orange Business.

De belangrijkste gebieden waarop Cisco en Orange Business gaan samenwerken zijn de volgende:  

1. Koolstofemissietrajecten Cisco en Orange Business willen hun gegevens, waaronder installatiegegevens van Orange Business, gebruiken om een gemeenschappelijk koolstofgasemissietraject te ontwikkelen. De partners zullen gedeelde gegevens gebruiken om een schatting te maken van de CO2-uitstoot van Orange Business-oplossingen met Cisco-technologie tot 2030.   

2. Koolstofimpact van producten en diensten Cisco heeft toegezegd om gegevens te verstrekken over de CO2-voetafdruk van Cisco-producten die worden verkocht aan Orange Business. Orange Business kan deze gegevens dan integreren in emissieberekeningen om de totale CO2-voetafdruk van het gezamenlijke oplossingenportfolio in te schatten. Op basis hiervan ontvangen Orange Business klanten een schatting van de totale uitstoot van de geleverde producten en oplossingen.  

3. Circulaire economie programma's en principes Cisco en Orange Business passen de principes van circulaire economie toe door het stimuleren van de aankoop van refurbished units via Cisco Refresh- en Cisco Takeback-programma's, gefaciliteerd door Orange Business.   

4. Ecodesign-producten en toekomstige oplossingen Orange Business en Cisco verkennen volop manieren voor het integreren van ecodesign principes in producten en diensten. Hiertoe heeft Cisco zich verplicht om Orange Business te voorzien van Life Cycle Assessment (LCA)-gegevens voor Cisco-producten. Dit helpt Orange Business bij het realiseren van 100% eco-ontworpen oplossingen voor klanten.  

De twee bedrijven werkten reeds samen aan duurzaamheidsinitiatieven, waaronder een smart office-oplossing voor het beheren van vergaderruimtes, het verbeteren van de gebruikerservaring en het proactief optimaliseren van het energieverbruik. Ook introduceerden Cisco en Orange Business een energiebesparend initiatief in de Orange Velodrome in Marseille, Frankrijk, dat altijd beschikbare Wi-Fi-netwerken transformeert naar on-demand systemen. Tot slot ontworpen de partners samen het flexibele One Box SD-WAN  dat verschillende routingfuncties in één enkele eenheid combineert en resulteert in een daling van meer dan 70% in milieu-impact en energieverbruik.

Meer over
Lees ook
Duurzaamheid: tijd voor grote stappen!

Duurzaamheid: tijd voor grote stappen!

Robbert Hoeffnagel publiceerde begin november een inspirerend betoog voor meer innovatie en kennisontwikkeling binnen de Nederlandse datacenter industrie. Met het oog op ontwikkelingen in het buitenland is dat volgens hem nodig om de concurrentiepositie te behouden of the versterken. Een oproep die goed bij de missie van Green IT Amsterdam en haar1

SADC en Green IT Amsterdam willen datacenterhotspot rond Schiphol uitbreiden

SADC en Green IT Amsterdam willen datacenterhotspot rond Schiphol uitbreiden

Schiphol Area Development Company (SADC) en stichting Green IT Amsterdam slaan de handen ineen om de datacenterhotspot rondom Schiphol uit te breiden. De partijen willen een efficiënt en duurzaam datacenter-ecosysteem creëren. Gekeken wordt of de huidige datacenterhotspot van Schiphol kan worden uitgebreid door ontwikkeling van een Green Datacente1

Om kansen rond ‘Green IT’ te benutten is samenwerking in datacentersector van belang

Om kansen rond ‘Green IT’ te benutten is samenwerking in datacentersector van belang

Duurzaamheid is al jaren een belangrijk thema voor de Nederlandse datacentersector. De sector wordt steeds duurzamer, maar er zijn blijven kansen om nog efficiënter te werk te gaan. Om deze kansen op het gebied van ‘Green IT’ te benutten is verdere samenwerking binnen de gehele IT-sector van belang. Dit constateren de Dutch Datacenter Association1