Duurzaamheid: tijd voor grote stappen!

green-it-amsterdam

Robbert Hoeffnagel publiceerde begin november een inspirerend betoog voor meer innovatie en kennisontwikkeling binnen de Nederlandse datacenter industrie. Met het oog op ontwikkelingen in het buitenland is dat volgens hem nodig om de concurrentiepositie te behouden of the versterken.

Een oproep die goed bij de missie van Green IT Amsterdam en haar deelnemers past natuurlijk. Ook wij zien meer dan ooit kansen en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatie, er hangt eigenlijk een sfeer in de internationale industrie waar er ruimte lijkt te zijn voor vernieuwing en nieuwe ideeën.

We hebben de afgelopen jaren ook iets geleerd op het gebied van innovatie. Innovatie heeft aandacht en tijd nodig. Dat klinkt simpel, maar we hebben nog iets geleerd, namelijk dat het lastig is die tijd te creëren in lopende processen. Bijvoorbeeld in het proces van ontwerp tot en met de constructie van een datacenter. De eisen aan de snelheid om groei te kunnen faciliteren liggen erg hoog.

Wanneer je er wel in slaagt om die ruimte te creëren kunnen er interessante ontwikkelingen ontstaan, hebben we ook dit jaar kunnen zien. Een van de bevindingen uit de pilots van het GEYSER project bijvoorbeeld was dat de potentie voor energiebesparingen groter zou zijn als de door het GEYSER project ontwikkelde tools voor flexibel energie en infrastructuur management zouden worden gebruikt in een datacenter dat zou zijn ontworpen voor dynamiek en flexibiliteit. Op dit moment ronden we het GEYSER project af en zijn we al bezig met de opvolger. We zien namelijk veel interesse bij stakeholders op het gebied van flexibiliteit.

SURFsara heeft laten zien dat er ook binnen clouddiensten die al draaien mogelijkheden zijn om energie te besparen. Maar liefst 20% bij de cloud storage dienst SURFdrive. Extreme innovatie was daar niet voor nodig. Wel had het aandacht nodig, in dat geval door een externe jonge onderzoeker te betrekken en de ruimte te geven om de potentie in kaart te brengen en de verandering door te voeren.

new-piktochart_16249688_8bc93356010965d59cb5571946cf6c64e5d64486_615x394

Onlangs nog was het interessant om meer inzicht te krijgen in de samenwerking tussen PON Power en het KPN datacenter. Daar werd zichtbaar dat er door een nauwe samenwerking tussen klant en leverancier en de ambities van de klant er mooie nieuwe oplossingen kunnen ontstaan. In dit geval een cradle-to-cradle concept en waarbij er gebruik word gemaakt van de restwarmte in het datacenter om de generatoren continu op temperatuur te houden.

Eerder dit jaar werd het Greening the Cloud project afgerond, een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam met MKB cloud bedrijven. Binnen het project werden cases onderzocht uit de praktijk, op het gebied van energie-efficiëntie en besparing. Het project heeft interessante resultaten opgeleverd, gebundeld in een publicatie. Ook bij dit initiatief zagen we dat een apart project, samenwerking tussen bedrijven en onderzoekers de ruimte maakte om kansen te onderzoeken die normaal gesproken niet zoveel aandacht zouden hebben gekregen.

Sinds 2015 zijn we actief betrokken bij de ontwikkeling van het Green Datacenter Campus project van SADC. Een project waar het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid hoog ligt. Zo zijn er een aantal partijen bezig met de uitwerking van een businesscase voor grootschalige restwarmte uitwisseling tussen de geplande campus en nabijgelegen tuinbouw. Ook word er gekeken naar de koppeling met een grootschalig zonnepark. Nog interessanter is dat er datacenter ontwerpers, ontwikkelaars en bouwers al in een vroeg stadium betrokken zijn en worden uitgedaagd om met innovatieve concepten te komen die passen bij de duurzaamheid ambities en de unieke kenmerken van het gebied. We merken veel enthousiasme bij veel partijen. Juist omdat deze partijen relatief vroeg betrokken zijn is er eigenlijk tijd gewonnen om nieuwe dingen te doen en oplossingen te bedenken om de duurzaamheid ambities van de campus op termijn te kunnen realiseren.

Green IT Amsterdam is ook betrokken bij een Europees project met als missie om duurzaamheid als onderwerp bij het aanbesteden van datacenter diensten en producten ,bij publieke organisaties, bewust mee te nemen. Het EURECA project deelt kennis over dit onderwerp met Europese publieke organisaties en ontwikkeld tools om kansen in kaart te brengen. Eigenlijk word er dus een brug geslagen tussen de huidige dagelijkse praktijk en de situatie waarbij duurzaamheid bij inkopers hoog op de agenda staat. Dit ontstaat dus deels vanzelf maar kan versneld worden door de ondersteuning van een bredere organisatie.

Bij start-ups is het meest zichtbaar dat innovatie tijd en aandacht kost. Zo kwam Asperitas vorig jaar bij het Green IT Amsterdam consortium met een concept waar we al snel enthousiast over waren, Immersed Computing. We hebben kunnen meemaken hoe dit concept stap voor stap verder is ontwikkeld met verschillende partners, en dat het dus echt wat vraagt om iets heel vernieuwends te doen. Tijdens IT Room Infra is het Immersed Computing concept voor het eerst publiek gepresenteerd. Bij andere start-ups zagen we eerder vergelijkbare ontwikkeltrajecten en bijbehorend tijdspad.

Sinds kort zijn wij door Stichting Kien betrokken bij een andere mogelijke technologische revolutie. Die van fotonica, en dan met name voor toepassing binnen digitale infrastructuur als netwerken en datacenters. In Eindhoven word hier veel onderzoek naar gedaan en we zullen ondersteuning verlenen om roadmaps te ontwikkelen voor toepassing binnen de datacenter industrie, samen met onze deelnemers. Deze veelbelovende ontwikkeling, met een mogelijk zeer positieve impact op energieverbruik en latency, zal nog heel wat stappen moeten nemen voor we het in de praktijk zullen zien.

Bij de afgelopen editie van het IT Room Infra event viel op dat partijen nu concreet bezig zijn met de ontwikkeling die het Open Compute Project met zich meebrengt, zoals Rittal, om nog maar een innovatie beweging te identificeren.

Zo zien wij wel degelijk veel en brede innovatie op het gebied van duurzaamheid in de Nederlandse datacenter industrie. Veel van de innovatie zou je kunnen zien als voorbereidend werk op grote veranderingen. De schaal is nog beperkt, het zit nog in een vroeg stadium of vindt plaats bij enkele koplopers. Deze koplopers, of Green IT Leaders zoals wij ze graag noemen, zullen ook de grote stappen van vernieuwing maken. Deze tijd vraagt er om en lijkt er ideaal voor.

Maikel Bouricius, Manager Marketing communication & collaboration Stichting Green IT Amsterdam

Dossiers
Meer over
Lees ook
Eurofiber met ESG-programma in EcoVadis wereldwijde top-1 procent best presterende bedrijven

Eurofiber met ESG-programma in EcoVadis wereldwijde top-1 procent best presterende bedrijven

Met de Ecovadis platinum positie behoort Eurofiber met zijn ESG-initiatieven wereldwijd tot de top 1% best presterende bedrijven van in totaal 130.000 beoordeelde bedrijven.

Leaseweb en Context Labs over de Dag van de Aarde

Leaseweb en Context Labs over de Dag van de Aarde

Nicolien Rengers, Global Manager Facilities & Sustainability bij Leaseweb: "De Dag van de Aarde is een goed moment voor elke organisatie om prioriteit te geven aan het herzien van hun IT-infrastructuurkeuzes.

Orange Business en Cisco bundelen krachten om broeikasgasemissies te vermindering en net zero-doelstellingen te ondersteunen

Orange Business en Cisco bundelen krachten om broeikasgasemissies te vermindering en net zero-doelstellingen te ondersteunen

Orange Business en Cisco kondigen vandaag de ondertekening aan van een actieplanovereenkomst om de uitstoot van broeikasgassen door hun gezamenlijke activiteiten te verminderen. Dit initiatief, een primeur voor beide bedrijven, vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens om vooruitgang te boeken richting net zero-emissiedoelstellingen.