Onderzoek biedt inzicht in de IT-operatie van succesvolle mkb-bedrijven

Kaseya maakt de resultaten bekend van een onderzoek naar de IT-operaties bij middelgrote organisaties. Deze uitkomsten bieden handvatten voor IT-afdelingen om succesvoller te opereren.

WP_ITOperationsBenchmarkSurvey2015-251x300 In de studie wordt de aanpak van IT-afdelingen in snel- en langzamer groeiende ondernemingen bekeken. Daarbij vergeleek Kaseya de aanpak van de meer volwassen IT-afdelingen met die van minder volwassen afdelingen. De resultaten daarvan bieden inzicht in de aanpak van IT-afdelingen bij het beheren van complexe, bestaande technologieën en nieuwe cloudomgevingen, applicaties, mobiele devices en andere componenten.

Volgens het onderzoek bevindt 89 procent van de IT-afdelingen in middelgrote ondernemingen zich in het beginstadium van IT-volwassenheid. Zij richten zich op de dagelijkse beheertaken die veel tijd en handwerk kosten. De overige elf procent heeft een hoger niveau bereikt en profiteert daar sterk van.

Het onderzoek geeft ook aan wat IT-afdelingen kunnen doen om de effectiviteit van hun werk en dat van de business te vergroten tegen de achtergrond van de beperkte middelen die beschikbaar zijn. De resultaten wijzen erop dat het breder inzetten van automatisering van routinetaken, probleemvermijding en het volledig omarmen van cloudtechnologieën meer tijd oplevert voor strategische projecten. Dit bevordert de productiviteit van eindgebruikers en stimuleert het bedrijfssucces in de breedte.

Andere belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Groter is niet beter. Het onderzoek leverde geen correlatie op tussen de grootte van een organisatie en de volwassenheid. Dat betekent dat bedrijven van iedere omvang kunnen profiteren van investeringen en in een meer volwassen IT-beheer.
  • Volwassen IT is te relateren aan meer omzetgroei. Van de bedrijven die meer dan tien procent omzetgroei boekten, had 36 procent de hoogste volwassenheidsniveaus bereikt tegen elf procent voor de totale populatie.
  • Twee derde van de bedrijven met de hoogste volwassenheidsniveaus werken met formele Service Level Agreements (SLA’s). Meer dan de helft van deze bedrijven stelt het voldoen aan de SLA’s verplicht.
  • IT-afdelingen met de hoogste volwassenheidsniveaus hebben een twee keer zo hoge kans dat zij zelf de IT-beslissingen nemen, in plaats van de CEO of CFO.

“De meeste IT-afdelingen in middelgrote bedrijven zijn van mening dat ze te weinig tijd hebben om te investeren in strategische projecten”, zegt Loren Jarrett, chief marketing officer bij Kaseya. “Ons onderzoek laat zien dat het omarmen van de processen van volwassen IT-afdelingen - waaronder het automatiseren van beheer, het standaardiseren en stroomlijnen van processen en de inzet van clouddiensten - bij bedrijven van iedere grootte zorgt voor het vrijmaken van tijd en middelen voor projecten die bijdragen aan een beter resultaat.”

 
Meer over
Lees ook
Onderzoek Nutanix: hybride multicloud-adoptie in financiële sector zal verdrievoudigen

Onderzoek Nutanix: hybride multicloud-adoptie in financiële sector zal verdrievoudigen

Uit het zesde jaarlijkse Enterprise Cloud Index (ECI) onderzoek van Nutanix, leider in hybride multicloud computing, blijkt dat organisaties in de financiële sector verwachten dat er de komende drie jaar drie keer zoveel gebruik gemaakt zal worden van hybride multicloud dan nu het geval is. Zo wordt hybride multicloud het toonaangevende IT-model i1

Dell Technologies: snelgroeiende organisaties verwachten dat AI en GenAI bedrijfstakken zullen transformeren

Dell Technologies: snelgroeiende organisaties verwachten dat AI en GenAI bedrijfstakken zullen transformeren

Twee derde van de Nederlandse organisaties (67%) is ervan overtuigd dat generatieve AI (GenAI) en AI in de toekomst bedrijfstakken aanzienlijk zullen transformeren. Dat blijkt uit het Dell Technologies Innovation Catalyst Research. Bij de snelgroeiende organisaties, die een hoge omzetgroei (+25%) hadden in 2023, denkt 88% dit.

Nutanix: "AI, beveiliging en duurzaamheid stimuleren de modernisering van de IT-infrastructuur in de gezondheidszorg"

Nutanix: "AI, beveiliging en duurzaamheid stimuleren de modernisering van de IT-infrastructuur in de gezondheidszorg"

Nutanix kondigt de bevindingen aan van de zesde jaarlijkse Healthcare Enterprise Cloud Index (ECI). Hierin wordt de voortgang van ondernemingen gemeten met betrekking tot cloud-adoptie in de sector.