Nieuwe bestuurder en Raad van Toezicht voor Stichting The Hague Security Delta (HSD)

HSD1

Per 1 januari 2019 kent Stichting The Hague Security Delta (HSD) een nieuw governancemodel. Het huidige bestuur, bestaande uit de HSD founding partners en een onafhankelijk voorzitter, wordt vervangen door één bestuurder die verantwoording aflegt aan een professionele Raad van Toezicht. Joris den Bruinen, de huidige adjunct-directeur en medeoprichter van Stichting HSD, is benoemd tot bestuurder. De vernieuwde governance markeert een volgende fase in de ontwikkeling van het vijf jaar bestaande veiligheidscluster en weerspiegelt de onafhankelijke positie. 

Met de benoeming van Joris den Bruinen als bestuurder/algemeen directeur en de eerder dit jaar toegezegde financiën voor de komende vier jaar, is de continuïteit van Stichting HSD geborgd. Ook wordt de koers met sturing op gezamenlijke resultaten en transparante verantwoording daarvan verder doorgezet. Den Bruinen is naast zijn functie als bestuurder, lid RvT Stichting Voortgezet openbaar Onderwijs Haaglanden. Voorheen werkte hij als adviseur van de burgemeester, was hij plaatsvervangend hoofd Strategie & Operaties bij Bureau ABD/ministerie van BZK en bekleedde hij diverse functies op gebied van organisatie- en talentontwikkeling in publieke en private domein.

“Om het cluster door te ontwikkelen en concrete resultaten te leveren, is het van belang de partners vanuit de inhoud nog beter te verbinden, faciliteren en samen te werken op basis van vertrouwen”, aldus Den Bruinen. “Want het zijn uiteindelijk de partners die de innovatieve veiligheidsoplossingen en banen creëren. Samen met het bevlogen HSD Office team en onze strategische samenwerkingspartners wil ik mij hier -vanuit mijn nieuwe rol- ook de komende jaren hard voor maken. ‘Hard op de inhoud en zacht in de relatie’ is daarbij mijn adagium. Want innoveren betekent veranderen. Dit komt vaak via de inhoud en door samenwerking in beweging”.

Raad van Toezicht

De nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter Wim Kuijken (voormalig Deltacommissaris), Marjolein Jansen (vice-voorzitter Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam) en Jaap Wielaart (voorzitter Raad van Bestuur WVO Zorg en voormalig directievoorzitter Rabobank regio Den Haag). Hiermee is een onafhankelijke vertegenwoordiging vanuit zowel overheidsorganisaties, kennisinstellingen als bedrijfsleven geborgd. Wim Kuijken: ”Met de aanstelling van Den Bruinen kiezen we voor continuïteit. Door zijn kennis van het veiligheidsdomein en kracht op gebied van stakeholdermanagement en bestuurlijke sensitiviteit, kan hij in deze volgende fase het verschil maken. Daarnaast hebben we alle vertrouwen dat hij de stap maakt van operationeel adjunct-directeur naar bestuurder”.

HSD2-615x461

Marjolein Jansen is naast vice president bij de Vrije Universiteit Amsterdam, lid RvT HMC mbo vakschool, lid RvC Port of Moerdijk en vice voorzitter van de Stichting Sail Amsterdam. Als RvT lid zal zij de schakel vormen tussen ontwikkelingen in het publieke & kennisdomein en de programmering van HSD. Jaap Wielaart is naast voorzitter Raad van Bestuur WVO Zorg, lid van de Raad van Commissarissen van Alfa Accountants en Adviseurs. Hij versterkt met zijn ervaring als voormalig bestuurslid VNO-NCW West en rol bij Rabobank regio Den Haag de RvT door zijn verankering in het regionale netwerk en zijn bedrijfsmatige kennis van zowel MKB als corporate organisaties. Als RvT lid is zijn aandachtsgebied de bedrijfsvoering van Stichting HSD, waaronder de financiën.

Dossiers