Nederlandse werknemers: Training en scholing in AI broodnodig

servicenow300200

Driekwart (75%) van de Nederlandse werknemers vindt dat AI verplichte lesstof (op school of op het werk) moet worden. Ook codering als verplichte lesstof kan op steun van 70% van de werknemers rekenen. Volgens 72% levert het hebben van dergelijke digitale vaardigheden carrièrevoordelen op. Dit blijkt uit onderzoek van ServiceNow naar de Future of Work in de EMEA-regio, waarvoor ook 750 Nederlanders zijn ondervraagd.
 
Er bestaat een kloof tussen de vaardigheden en kennis die op de moderne werkplek gevraagd worden en wat er op school geleerd wordt, zo blijkt uit het onderzoek. Bijna een derde (32%) van de Nederlandse werknemers geeft aan dat hun opleiding hen niet (voldoende) heeft voorbereid op de dagelijkse realiteit van het werk. Hierbij is overigens een duidelijke generatiekloof te zien: 54% van de 55-plussers vindt niet dat zij onvoldoende zijn voorbereid, terwijl dit percentage beduidend lager ligt onder werknemers jonger dan 55 jaar.

Behoefte aan scholing

Er blijkt een grote behoefte te bestaan onder Nederlandse werknemers aan beter onderwijs in digitale vaardigheden. In de groep respondenten (75%) die vindt dat scholing verplicht zou moeten worden voor AI-vaardigheden, geeft een ruime meerderheid (86%) aan dat scholen hiervoor verantwoordelijk zouden moeten zijn. Terwijl een veel kleinere groep (14%) meent dat werkgevers hier verantwoording voor dragen.
 
Tegelijkertijd is er nu al actie nodig, 61% van de werknemers verwacht dat werkgevers verantwoordelijkheid nemen in de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van hun medewerkers. Een derde van de respondenten geeft aan het lastig te vinden om te bepalen waar ze moeten beginnen als het om de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden gaat. Ook hier lijkt een rol weggelegd te zijn voor de werkgever.
 
Daarnaast blijkt dat 53% van de Nederlanders zich comfortabeler zouden voelen in hun carrière als ze aanvullende training zouden krijgen in digitale skills. Want dat digitale vaardigheden onmisbaar zijn in het hedendaagse werk, dat blijkt duidelijk uit het onderzoek. Zo geeft 72% van de Nederlandse werknemers aan dat digitale skills voordelen opleveren voor hun carrière. En de helft is zelfs al bezig met het actief volgen van aanvullende trainingen, of is van plan dit te doen.

AI-tools worden al gebruikt

Sebastian Fitzjohn, Vice President & General Manager EMEA North bij ServiceNow: “De toekomst van werk is nu en het is belangrijk dat werknemers zo goed mogelijk voorbereid en betrokken zijn gedurende deze ontwikkeling. We zien dat heel veel Nederlandse werknemers al AI-tools gebruiken bij hun werkzaamheden, of dit van plan zijn. En dan gaat het om hele uiteenlopende werkzaamheden, van het transcriberen van aantekeningen tot het bedenken van creatieve ideeën. Het is essentieel dat werknemers de ondersteuning krijgen om dit zo efficiënt mogelijk te kunnen doen, zodat iedereen in de organisatie kan meedoen, ervan kan profiteren en deel kan uitmaken van de toekomst. Toegang tot training en bijscholing in AI-vaardigheden zijn daarom onontbeerlijk.”

Methodologie

ServiceNow heeft in samenwerking met Opinium in oktober 2023 een onderzoek uitgevoerd onder 5.500 werknemers in negen landen in de EMEA-regio: het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland, Zweden, en de Verenigde Arabische Emiraten.
 
Infographic Future of Work.pdf
72.42 KB
 
Lees ook
Rabobank versnelt digitale transformatie met SAP BTP

Rabobank versnelt digitale transformatie met SAP BTP

Rabobank maakt een grote sprong in zijn digitale transformatie met het SAP Business Technology Platform (BTP). Onder andere SAP Integration Suite en API Management, onderdelen van SAP BTP, zorgen voor een efficiënte en gestandaardiseerde toegang tot data uit SAP S/4HANA.

SAP versnelt transformaties met gecombineerde kracht van SAP LeanIX, SAP Signavio en RISE

SAP versnelt transformaties met gecombineerde kracht van SAP LeanIX, SAP Signavio en RISE

SAP kondigde tijdens SAP Sapphire in Barcelona een duidelijker pad aan naar transformatie voor RISE with SAP-klanten. Zo presenteerde SAP nieuwe manieren om waarde te ontsluiten met SAP LeanIX en SAP Signavio, waaronder de koppeling van SAP LeanIX aan SAP's AI-assistent Joule.

Slechts 6% van de Benelux organisaties maakt momenteel gebruik van GenAI

Slechts 6% van de Benelux organisaties maakt momenteel gebruik van GenAI

Organisaties in de Benelux ervaren verschillende voordelen van generatieve AI (GenAI) en maar liefst 87 procent heeft de intentie om het komende jaar te investeren in de technologie. Dit blijkt uit het GenAI marktonderzoek van SAS, dat eerder dit jaar is uitgevoerd door Coleman Parkes Research Ltd.