Internationaal kantoor gaat European Open Science Cloud ondersteunen

cloud-computing-cheryl-empey

Duitsland en Nederland openen een internationaal kantoor om het GO FAIR initiatief te ondersteunen. Dit initiatief is gericht op het over de landsgrenzen beschikbaar maken van onderzoeksdata van wetenschappelijke en academische instellingen in uiteenlopende onderzoeksgebieden. Hiervoor wordt de European Open Science Cloud opgezet.

Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De European Open Science Cloud wordt een open platform waarop wetenschappers uit heel Europa onderzoeksdata kunnen uitwisselen. Dit moet het gemeenschappelijk gebruik en hergebruik van onderzoeksbevindingen en -data mogelijk maken, zowel in het bedrijfsleven als de maatschappij.

International Support and Coordination Office

Het International Support and Coordination Office (ISCO) is een internationaal kantoor dat door Duitsland en Nederland is opgericht om het GO FAIR initiatief te ondersteunen. Frankrijk sluit zich hierbij aan en gaat bijdragen aan het kantoor. Het ISCO gaat implementatienetwerken ondersteunen en onderzoeks- en e-infrastructuurgemeenschappen bijstaan in hun inspanningen voor het leveren van FAIR data en services. De Duitse, Nederlandse en Franse ministeries die verantwoordelijk zijn voor onderzoek dragen financieel bij aan het International Support and Coordination Office.

“De EOSC is een belangrijke bouwsteen voor de toekomst van het wetenschapssysteem in het digitale tijdperk. De uitwisseling van onderzoeksdata zal toegevoegde waarde creëren voor wetenschap en innovatie in Europa. We zullen nu actie moeten ondernemen zodat de EOSC een succes kan zijn. Dit is waarom we het GO FAIR initiatief steunen”, aldus de Duitse staatssecretaris Schütte.

'Belangrijk element van GO FAIR'

Minister Van Engelshoven van OCW: “We hebben gezamenlijk een belangrijk element toegevoegd aan het GO FAIR initiatief door het opzetten van het ISCO, dat vandaag officieel zijn werkzaamheden start.” Minister Vidal voegde daaraan toe: “Onze gezamenlijke steun voor het GO FAIR initiatief onderstreept de wil van onze drie landen om de digitale kansen te grijpen en om wetenschappelijke uitwisseling en vooruitgang in Europa te bevorderen.”

Lees ook
Paneldiscussie van Altair: ‘We hebben behoefte aan een nieuwe generatie data scientists’

Paneldiscussie van Altair: ‘We hebben behoefte aan een nieuwe generatie data scientists’

Steeds meer bedrijven gebruiken machine learning en AI om klanten beter te bedienen en werk- en productieprocessen verder te stroomlijnen. De tools die hierbij worden ingezet, zijn inmiddels dermate krachtig dat een nieuwe generatie data scientists nodig is om maximaal van de mogelijkheden gebruik te maken. Doen we dat niet, dan is de kans groot dat...

Toegang regelen tot logistieke ketendata met nieuwe datadienst van Visma Connect

Toegang regelen tot logistieke ketendata met nieuwe datadienst van Visma Connect

Vandaag lanceert Visma Connect nieuwe dienstverlening waarmee het voor logistieke partijen veel makkelijker én veiliger wordt om data te delen. Ze kunnen in het iSHARE Autorisatieregister van de ICT-dienstverlener vastleggen welke dataknooppunten hun data mogen delen met welke partijen. En dat bespaart ze aanzienlijk tijd en geld.

Deelt u regelmatig gevoelige gegevens? Is de data hierbij veilig en encrypted?

Deelt u regelmatig gevoelige gegevens? Is de data hierbij veilig en encrypted?

In deze digitale tijd wordt uw bedrijf vanuit verschillende kanten aangevallen. Hierdoor is het essentieel om bestanden tijdens overdracht met externe ontvangers veilig te laten verlopen. Niet alleen om het beveiligen van uw gevoelige gegevens te waarborgen, maar ook met het oog op de regelgeving, zoals AVG.