Impressie SDN bijeenkomst Sona Business en Huawei Nederland

Impressie bijeenkomst Sona Business en Huawei Nederland

 

Sona Business en Huawei hebben recent een kleinschalige bijeenkomst over SD-WAN georganiseerd in samenwerking met W.T. Media & Events. De bijeenkomst werd gehouden in het prachtige Schielandshuis, te Rotterdam. De techniek kwam daarbij slechts zijdelings ter sprake. Centraal stond een uitwisseling van kennis tussen aanbieders, leveranciers en potentiële klantgroepen.

SD-WAN (Software Defined Wide Area Networking) is een modern en beter alternatief voor connectiviteit. Het verdringt met name MPLS (Multiprotocol Label Switching). Hoewel SD-WAN al enige jaren bestaat is van massale adoptie nog steeds geen sprake. Hiervoor zijn tijdens de bijeenkomst verschillende verklaringen gegeven.

Kennisuitwisseling – geen pitches

Op de agenda was geen ruimte gereserveerd voor verkooppitches. Dit was bedoeld om kennis uit te wisselen en te achterhalen wat de vragen zijn bij mogelijke gebruikers en wederverkopers. SD-WAN is immers een cloudbased oplossing die via een IT dienstverlener kan worden aangeboden. Om het gesprek in goede banen te leiden had Edwin Bijl van de W.T. Group de rol van moderator. Aan de hand van een stellingen en vragen peilde hij de meningen van de aanwezigen. Dit leverde een levendige en open discussie op. Niet alle besproken punten komen in dit artikel ter sprake. Deels omdat daarvoor de ruimte te beperkt is, deels omdat sommige uitspraken duidelijk off the record waren.

Alles connected en naar de cloud?

De eerste vraag van de middag was: waar gaan we naar toe? Gaat alles naar de cloud, wordt alles connected en wat zijn daar dan de consequenties van? Voor de meesten is het een uitgemaakte zaak dat veel naar de cloud zal migreren. Veel, dus niet alles. Waarom dat is, daarover was men het met elkaar eens. Kroonjuwelen en regelgeving dwingen organisaties tot het maken van keuzes en dan is de cloud niet altijd de beste oplossing. Een term die daarbij direct viel en die later nog een prominente rol claimde was “security”.

Een ander interessant punt was de opmerking: ‘Alles gaat naar de cloud, totdat het een keer goed fout gaat. Dan wordt alles in het werk gezet om tot een meer verstandige architectuur te komen.’ Over het concept ‘connected’ is ook het nodige gezegd. Arjen Bakker van Volker Wessels Telecom, een bedrijf dat bij velen bekend is als een partij die glasvezelverbindingen aanlegt, noemde als eerste de toenemende klantvraag naar vendor neutraliteit. Of het nu gaat om vaste of mobiele verbindingen, klanten willen de keuze hebben uit meerdere aanbieders en verschillende netwerken. Niet alle eieren in één mandje leggen is een bewuste keuze om meer flexibiliteit en redundantie te verkrijgen. Het voordeel van meer keuze is ook dat datastromen beter gescheiden kunnen worden. In de zorg is dit bijvoorbeeld nu al gangbaar zegt Agnes Vet, van ’s Heerenloo: ‘Medische data loopt over een eigen kabel. Het signaal voor radio, tv en internet voor bewoners van de gebouwcomplexen komt via een fysiek gescheiden infra. Dat is een bewuste en vooral noodzakelijke keuze.’

Security

Daarmee werd eigenlijk het punt security weer naar voren gehaald. Veiligheid rond de connectiviteit speelt ook op de luchthaven Schiphol een belangrijke rol. ‘Ik beperk me daarbij tot de vrachtdata,’ zegt Marco van Katwijk van Schiphol. ‘Iedereen kan zich voorstellen dat de data over ladingen veel waard is. Transporteurs moeten op tijd over die data kunnen beschikken, anders klopt het logistieke proces niet. De transportketen is echter heel erg lang. Wij hebben een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat data niet weglekt waardoor criminelen kunnen toeslaan. Veilige connectiviteit voor de hele keten is een serieus issue.’

Herman Tanis van Ipronto voegt de twee begrippen connectiviteit en security op een confronterende wijze samen. E’en klant wil connectiviteit en security is daarbij het ondergeschoven kindje. Het wordt als iets gezien dat daar los van staat. Connectiviteit volgens het cloudmodel, daar heeft een klant wel oren naar, want dat klinkt makkelijk en goedkoper. Security blijft gewoon een heel lastig onderwerp.’ Deze uitspraak leidde tot de nodige reacties. Een daarvan was: ‘Ik heb een SDWAN router en dan, wat is het onderscheidend vermogen, hoe beveilig ik mijn kroonjuwelen?’ Segmentatie is daarop het antwoord. Iemand anders merkte op ‘Als het goed is ingericht, dan is het veiliger.’ Kortom stilstaan bij security leidt tot een stortvloed van reacties. Het geeft aan dat een gesprek over SDN snel slechts een bepaalde kant op kan gaan, terwijl er ook andere aspecten zijn die de aandacht verdienen.

Optimaliseren

Optimaliseren is zo’n ander aspect. Iedereen die netwerken en connectiviteit onder zijn hoede heeft weet dat dit belangrijk is om de kosten in de hand te houden en mogelijke risico’s te minimaliseren. Agnes geeft als voorbeeld van dat laatste punt de manier waarop zorginstellingen functioneren. ‘Onze eigen systemen hebben we onder controle, maar je moet kunnen communiceren met andere instellingen en instanties, die ook weer eigen veiligheidsvoorschriften hebben. De optimalisatie van je eigen omgeving kan leiden tot frictie als je met de buitenwacht contact moet hebben.’ Voor Jaap Hemmes van 12 Connect betekent optimaliseren iets anders.

’Door omstandigheden hebben wij in 2008 ons hele netwerk opnieuw moeten opbouwen. We hebben het aanvalsoppervlak zo klein mogelijk gemaakt en zijn van buitenaf niet meer zichtbaar. Dat is voor mij optimaliseren. Meer veiligheid en meer overzicht.’ Herman wijst op menselijk handelen: ‘Optimaliseren wordt standaard gelinkt aan bandbreedte en capaciteit. In Nederland is dat helemaal geen issue. Als we het hier over optimaliseren hebben dan gaat het altijd over een security aspect. We zetten techniek maximaal in om de kans op menselijke fouten te verkleinen. Of dat altijd werkt is een tweede, want de mens is creatief genoeg om voor hem onlogische hordes te omzeilen.’ De voorbeelden die vervolgens door anderen tijdens de discussie worden gegeven ondersteunen zijn uitspraak.

Brug naar SDN

Optimaliseren kan nog iets heel anders betekenen. Dennis Tossijn, Huawei: ‘Ik denk aan gebruikerservaring. Los van je locatie, thuis, onderweg of op kantoor, de applicatie werkt gewoon, metoveral dezelfde kwaliteit.’ Daarmee is weer een brug geslagen naar een van de belangrijke features van SDN: het bieden van een constante kwaliteit van de netwerk- en dienstenlaag. Zowel Sona Business als Huawei kunnen op dit punt beland de verleiding niet weerstaan om toch iets dieper de techniek in te gaan. Voor de aanwezigen is die uitleg handig, voor dit artikel is het te gedetailleerd.

SDN Doelgroepen

Omdat optimaliseren zo’n belangrijke plus is, komt de vraag waarom SDN dan nog niet op een grote schaal wordt omarmd en voor welke doelgroepen het bij uitstek geschikt is. Martijn Peulen, Exclusive Networks, heeft als distributeur goed zicht op de markt, bestaande uit resellers en eindklanten. Die laatste groep moet een bepaalde omvang hebben om SDN in overweging te willen nemen. ‘Aan de onderkant van het MKB is de kans verwaarloosbaar klein dat zij SDN op korte termijn gaan omarmen . Vanaf midsized MKB en natuurlijk bij bedrijven die zich interesseren voor technologische innovaties, daar zit een markt voor SDN.’ Arjen ziet dat SDN nu al aanslaat bij bedrijven die openstaan voor kostenreductie van de huidige (MPLS) lijnen en die het begrip redundantie op de wensenlijst hebben staan.

‘Overal waar de uitfasering van MPLS en de implementatie van SDN speelt is de klant goedkoper uit omdat er geen dedicated lijnen meer nodig zijn. Je kunt SDN gebruiken met willekeurige elke breedbandverbinding, ADSL, coax of glasvezel. Daarom heeft het een lagere prijs en wordt het inzetten van een tweede lijn voor redundantie gewoon een no-brainer. Tel daarbij dat je verkeer en applicaties veel makkelijker en beter kunt managen. Je kunt dankzij SDN heel wat optimaliseren.’ Dit beeld, nadrukkelijk heeft dat betrekking op grotere organisaties, spreekt Jaap en Marco aan. De laatste ziet mogelijkheden op basis van een versimpelde architectuur de passagiers en goederendata beter te kunnen scheiden met daarbij de juiste monitoringstool om verkeerde gebruikers te weren.

Voordelen duidelijker

De voordelen van SDN worden al gaande het gesprek duidelijker. Dat niet iedere onderneming het zal omarmen is dat ook. De omvang van het bedrijf speelt daarbij tevens een rol. In de zorg is het logischer te gaan voor twee gescheiden netwerken, om redenen die al eerder zijn aangegeven. Wat is er nodig om het aantal SDN sneller te laten groeien? De kennis in de markt, daarover zijn alle deelnemers het eens, is toch nog te laag. Markt staat daarbij voor klanten en de dienstverleners. SDN is new business en tegelijk een bedreiging voor IT dienstverleners die nu nog vooral conventionele connectiviteit leveren.

Maatwerk, geen confectie

Wil je van SDN voor de klant een succes maken dan moet je als leverancier serieus tijd stoppen in het uitvragen zegt Walter Perris van Sona Business. “SDN is geen confectie maar een hoge mate van maatwerk. Zonder zicht op de applicaties en fysieke locaties kan ik de klant niet optimaal bedienen. Het gesprek aangaan is echt nodig.” David en Herman vullen hem aan: “en daarbij hoort ook het stellen van lastige vragen over wederom security, iets dat heel confronterend kan zijn omdat het dan doordringt dat connectivtieit en securtity onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”

Samenwerking en consolidatie

Kijkend naar de manier waarop andere clouddiensten door de markt zijn geadopteerd verwacht men dat het nog wel een paar jaar zal duren eer de versnelling zichtbaar wordt. Wat er dan zal gebeuren is volgens Arjen eerst samenwerking en daarna een consolidatieslag.’ Om van SDN een succes te maken is meer nodig dan kennis van het WAN. De binnenkant, het LAN moet ook bekend zijn. Dat zijn nu nog twee totaal gescheiden disciplines. SDN zorgt ervoor dat die gaan samensmelten.’ De ontwikkeling die hij schetst kan op instemming van de andere aanwezigen rekenen. Dit is immers wat bij andere clouddiensten eveneens het geval is. Een verschil lijkt er wel te zijn.

Voor SDN is het begrip ‘vendorneutraal’ veel belangrijker. Het wordt tijdens de middag diverse keren door meerdere deelnemers genoemd als USP en voorwaarde tegelijk. SDN blijft een intrigerend onderwerp waarover het laatste woord zeker nog niet is gesproken. Bijeenkomsten, zoals deze, blijven nodig om het onbekende bekender te maken. Een ding is duidelijk, het is in veel opzichten evenzo disruptief als andere clouddiensten zoals hosting en computepower waar we ondertussen aan gewend zijn. Het grote verschil is wel dat bij SDN lokale spelers en specialisten de betere kaarten in handen hebben.

 

Sona Business uit Rotterdam, opgericht in 2012, is een onafhankelijke vendorneutral wholesale aanbieder van B2B telecom en IP diensten. SD-WAN en SD-LAN oplossingen maken deel uit van het portfolio. Het bedrijf is vooral actief in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk en bedient zowel de pirvate als de publieke sector. Voor onder andere de SDN oplossingen werkt het samen met Huawei Nederland als leveranciers van de benodigde hardware. De bijeenkomst in het Rotterdams Schiehuis is een voorbeeld van die samenwerking.

 

(dit artikel verscheen eerder op ITchannelPRO.nl)
Meer over
Lees ook
DELTA Zakelijk lanceert SD-WAN

DELTA Zakelijk lanceert SD-WAN

DELTA Zakelijk breidt zijn zakelijk portfolio uit met SD-WAN en andere Software Defined Networking (SDN) oplossingen. Hiermee vergroot, versimpelt en verbetert het bedrijf vrijwel zijn gehele zakelijke productportfolio. DELTA Zakelijk heeft zich als doel gesteld om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten op zakelijk glasvezel.

Orange Business en VMware transformeren Flexible SD-WAN

Orange Business en VMware transformeren Flexible SD-WAN

Orange Business en VMware versterken hun samenwerking met de VMware-integratie in Flexible SD-WAN als het eerste volledig geïntegreerde SD-WAN aanbod in Evolution Platform.

Magic WAN Connector maakt eenvoudige koppeling met internationale netwerk van Cloudflare mogelijk

Magic WAN Connector maakt eenvoudige koppeling met internationale netwerk van Cloudflare mogelijk

Cloudflare heeft onlangs zijn Magic WAN Connector uitgebracht. Dit is een cruciaal onderdeel van Cloudflare One, het SASE-platform van Cloudflare. De Magic WAN Connector fungeert namelijk als de verbindende schakel tussen de bestaande netwerkhardware van een datacenter of IT-afdeling en het netwerk van Cloudflare.