De trends in Digital Workspace Management voor 2022

Matrix42

Softwareleverancier Matrix42 heeft de trends op het gebied van digital workspace management voor 2022 gepubliceerd. Bij enterprise service management draait alles om de totaalbeleving. Op basis van de opgedane inzichten raadt Oliver Bendig, CEO van Matrix42, bedrijven aan zich behalve op de algehele eindgebruikerservaring ook te concentreren op AIOps en om onderwerpen die al relevant zijn, zoals cloud orchestration en hyperautomation, verder uit te bouwen.
 
Bendig zegt: “De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat commerciële bedrijven al heel lang vertrouwen op automatisering. AI-technologie biedt op dit gebied niet alleen een grote toegevoegde waarde, maar ondersteunt ook de IT-beveiliging. De oplossingen van Matrix42 zijn voortdurend in ontwikkeling, zodat we onze klanten de meeste waarde kunnen bieden voor hun investeringen in de digitale werkomgeving. En bij alles wat we doen, staat de eindgebruiker centraal."
 
Bendig haalt vier technologietrends aan waar bedrijven het komende jaar op zouden moeten inspelen:
 
1.   Total Experience (TX): van Enterprise Service Management naar Experience Service Management
 
De digitale transformatie heeft ervoor gezorgd dat de manier waarop medewerkers, klanten en gebruikers met elkaar omgaan en daarmee hetgeen ze ervaren steeds meer in een digitale omgeving plaatsvindt. Het gevolg hiervan is dat IT-activiteiten verschuiven van traditioneel enterprise service management (ESM) naar experience service management (XSM). Ervaringsgerichte benaderingen die gericht zijn op de gebruiker zijn inmiddels onmisbaar in ESM, aangezien bedrijven al lang erkennen dat een positieve werknemers-, klant- en gebruikerservaring cruciaal zijn voor zakelijk succes. Gezien het huidige tekort aan geschoolde werknemers en de wereldwijde concurrentie moeten bedrijven echter een stap verder gaan en deze gebieden holistisch bekijken. Het concept Total Experience (TX) brengt de werknemers-, klant- en gebruikerservaringen samen en verbetert de technologische ervaring van elke stakeholder. Diensten als omnichannel-modellen, selfserviceplatforms en chatbots helpen daarbij. Door een positieve algehele ervaring te bieden, kunnen bedrijven zichzelf positioneren als pioniers in de digitale transformatie.
 
2.   Artificial Intelligence Operations (AIOps)
 
Veel commerciële organisaties maken tegenwoordig gebruik van kunstmatige intelligentie (AI), waarmee artificial intelligence operations (AIOps) een andere belangrijke trend vormt. AIOps gaat in op de automatisering van IT-activiteiten door AI te implementeren die grote hoeveelheden data verzamelt, analyseert en op de juiste manier clustert en deze data omzet in hulpmiddelen voor besluitvorming. Door machine learning leren systemen om onafhankelijk beslissingsopties voor te stellen, problemen te identificeren en er automatisch op te reageren, grotendeels zonder menselijke interactie. Dit resulteert in een hoger beveiligingsniveau voor de IT-activiteiten omdat het systeem niet alleen automatisch een beveiligingslek detecteert, maar na een leerfase het probleem ook zelf oplost. Dit proces stelt het systeem in staat om bijvoorbeeld de verantwoordelijke medewerker te informeren en applicaties zelf af te sluiten of opnieuw te installeren.
 
AIOps kan overigens meer dan alleen de onderhouds- en beveiligingsaspecten van activiteiten optimaliseren. AIOps kan ook geautomatiseerde kostenprognoses genereren en bedrijven de datatransparantie bieden die ze nodig hebben. Op het gebied van digitaal werkplekbeheer betekent dit bijvoorbeeld dat AIOps niet alleen de werkdruk op de dagelijkse IT-operatie vermindert, maar ook financiële voordelen biedt. Klanten en medewerkers profiteren op hun beurt van conversational AI-technologie op de digitale werkplek, omdat de communicatie van de Service Desk die via de chatbot verloopt voortdurend evolueert, intelligenter wordt en gebruikers in toenemende mate een positieve ervaring geeft.
 
3.   Cloud orchestration en container security
 
Cloud computing is stevig verankerd in ons IT-landschap en cloud-first-strategieën worden steeds populairder. Dit betekent dat cloud orchestration en multi-cloudbeheer aspecten zijn waar bedrijven in 2022 aandacht aan zouden moeten besteden. Het doel is niet alleen om serverdiensten te leveren, maar ook om deze te verbinden en te beheren – en dat grotendeels via automatisering. Een belangrijk onderdeel in dit streven is de containertechnologie, waarmee applicaties als microservices in de cloud kunnen worden gebouwd en beheerd. Dit biedt bedrijven meer transparantie met betrekking tot hun technologieën en versnelt de delivery van applicaties en diensten. Deze orchestration stelt bedrijven ook in staat de kosten te beheersen en implementatieverzoeken te volgen en te versnellen. Deze trend brengt ook een beveiligingscomponent met zich mee, omdat afwijkingen en kwetsbaarheden in een vroeg stadium, bij voorkeur via automatisering, worden opgespoord en geëlimineerd. Softwareoplossingen zoals FireScope stellen bedrijven in staat dit te doen.
 
4.   Hyperautomation
 
Een ontwikkeling die alle technologietrends voor 2022 gemeen hebben, is hyperautomation: het gebruik van slimme technologie om taken te automatiseren. Dit wordt mogelijk gemaakt door AI, zoals machine learning, waarmee complexe bedrijfsprocessen zelfstandig kunnen verlopen. Hyperautomation besteedt repetitieve, handmatige taken uit en helpt medewerkers bij hun dagelijkse werk. Als bijvoorbeeld de opslagruimte op een apparaat bijna vol is, ruimt het systeem het zelf op en verplaatst het gegevens naar de cloud. Als een systeem prestatieproblemen ondervindt, wordt het separaat geoptimaliseerd. Deze processen draaien grotendeels op de achtergrond, zonder dat de werknemer van wie het desbetreffende device is wordt beperkt in zijn werk. Ook hier speelt het beveiligingselement een belangrijke rol, omdat het systeem kwetsbaarheden makkelijker detecteert en zo problemen voorkomt.
Meer over
Lees ook
Onderzoek ServiceNow: c-level verschilt van mening over gevolgen thuiswerken

Onderzoek ServiceNow: c-level verschilt van mening over gevolgen thuiswerken

Binnen de boardroom lopen de meningen over de positieve en negatieve gevolgen van hybride en thuiswerken voor de werknemerservaring sterk uiteen. Vooral de verschillen in opvatting tussen de CFO en de CHRO vallen op. Zo heeft 44% van de CFO’s oog voor de toename van werkgerelateerde stress onder werknemers, terwijl onder CHRO’s dit maar voor 18% e1

Vier technologische trends waarmee organisaties concurrentievoordelen realiseren

Vier technologische trends waarmee organisaties concurrentievoordelen realiseren

NTT Ltd., een wereldwijd toonaangevende aanbieder van technologische en zakelijke oplossingen, ziet voor het jaar 2022 een viertal belangrijke technologische trends die impact op werknemers en organisaties hebben. Door deze trends te herkennen en hierop in te spelen, kunnen organisaties concurrentievoordelen realiseren.

Een terugblik op de cloudontwikkelingen van 2021

Een terugblik op de cloudontwikkelingen van 2021

Veel bedrijven hebben hun businessmodel gebouwd op de cloudinfrastructuur van de grote aanbieders AWS, Microsoft, Google en IBM. Ook steeds meer kleine traditionele bedrijven gebruiken voor hun bedrijfsprocessen de cloud, maar kampen vaak met een tekort aan kennis en expertise. De kleine bedrijven hebben moeite om -naast het herstellen van de coro1