Colt Technology Services' 2022 CIO Agility Index

Colt

Colt Technology Services heeft de 2022 CIO Agility Index uitgebracht. Deze Index maakt deel uit van Colt’s ‘Uncover the CIO Mindset’-onderzoek, dat de opvattingen en ambities van CIO’s ten aanzien van vijf kerngebieden in kaart brengt.

Het rapport, dat hier gedownload kan worden, wijst erop dat de meeste CIO’s van mening zijn dat zij sneller kunnen bewegen dan hun concurrenten op de vijf onderzochte terreinen. Dit zijn:

  • De snelheid waarmee ze technologie implementeren
  • De voortgang ten aanzien van digitale transformatie
  • Klantgerichtheid
  • Het reactievermogen van hun ecosysteem
  • Het gemak waarmee ze technologie inzetten voor meer dan de winstmarge (het onderzoek specificeerde ‘tech for good’ hier als zorg voor de medewerker, beveiliging van data van klanten, het duurzaam gebruik van middelen, teruggeven aan de maatschappij en corporate governance)

De respondenten gaven zichzelf een gemiddelde score van 61 op een totaal van 100. Een score van 50 zou betekenen dat CIO’s van mening zijn dat zij zich op gelijk niveau met de concurrentie bevinden, en een score van onder de 50 dat ze vinden dat ze bij de concurrentie achterblijven.

CIO’s in Azië, Europa, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten vonden zichzelf het meest wendbaar als het ging om hun traditionele technologische aandachtsgebieden:

  • Digitale transformatie (63 van de 100)
  • Samenwerkingen binnen het ecosysteem (64 van de 100)

CIO’s bij bedrijven met minder dan 10.000 werknemers en organisaties die voor meer dan 50 procent op de cloud waren overgestapt vonden zichzelf het meest ‘agile’.

Ondanks het optimisme van de CIO’s signaleerden de respondenten ook een aantal ambitiekloven, oftewel verschillen tussen het punt waarop zij zich nu bevinden en waar ze over twee jaar willen zijn. Dat ging met name om klantgerichtheid en het bewerkstelligen van positieve veranderingen via technologie (tech for good). CIO’s zien samenwerkingen met krachtige leveranciers als een manier om deze kloven te dichten. Advies en expertise van externe partijen worden steeds belangrijker voor het realiseren van ambities ten aanzien van duurzaamheid, klantgerichtheid en flexibele netwerken.

De CIO’s gaven daarnaast aan dat ze hun wereldwijde IT-bestedingen, die als gevolg van de coronacrisis in een stroomversnelling zijn gekomen, hoogstwaarschijnlijk niet zullen terugschroeven. De meerderheid van de respondenten (74 procent) is van plan om de bestedingen op te voeren, en bijna de helft (43 procent) denkt die met ruim 10 procent te zullen verhogen.

“Het was bijzonder interessant om te zien dat CIO’s vonden dat zij sneller kunnen bewegen dan hun concurrenten waar het om traditionele IT-gebieden ging, maar aangaven dat er sprake was van ambitiekloven in gebieden die wellicht nieuw of afwijkend zijn”, zegt Keri Gilder, de CEO van Colt. “Dat betekent dat er nog het nodige werk moet worden verricht, zeker als het gaat om klantgerichtheid en op het gebied van de inzet van technologie om positief aan de wereld bij te dragen. Voor CIO’s is samenwerken met externe partners van cruciaal belang om deze problemen op te lossen en hun doelstellingen te realiseren.”

Colt werd aangemerkt als ‘Visionary’ in het “Gartner 2021 Magic Quadrant for Network Services” en werd in 2021 door Frost & Sullivan bekroond met de European Customer Value Leadership Award. Colt’s recente brancheleidende Net Promotor Score (NPS) geeft blijk van de sterke motivatie van de medewerkers van Colt.

Meer informatie en een exemplaar van het rapport ‘Uncover the CIO Mindset’ zijn beschikbaar op https://www.colt.net/go/the-cio-mindset/.

Over het rapport

In het kader van dit onderzoek sprak Colt met CIO’s in Azië, Europa, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Intuit Research stond Colt bij door kwantitatieve online vraaggesprekken te houden in samenwerking met Kantar Research. Dit resulteerde in antwoorden van 250 CIO’s die actief waren bij bedrijven met meer dan 5.000 werknemers. Er werden daarnaast uitvoerige vraaggesprekken met twee CIO’s. Een daarvan was actief bij een grote Amerikaanse retailer en de ander bij een wereldwijd opererende Britse aanbieder van professionele diensten. Deze vraaggesprekken boden Colt aanvullende informatie en inzichten die ter aanvulling dienden op het onderzoek onder de 250 CIO’s.

Meer over
Lees ook
Cisco Global Networking Trends Report 2021: van continuïteit naar veerkracht

Cisco Global Networking Trends Report 2021: van continuïteit naar veerkracht

Het Cisco Global Networking Trends Report 2021 ziet een hernieuwde nadruk op IT-flexibiliteit als belangrijkste algemene trend om de veerkracht van het bedrijf te vergroten. In tegenstelling tot de huidige inspanningen op het gebied van bedrijfscontinuïteit, hebben organisaties veerkracht nodig om goed te kunnen inspelen op onvoorziene en ingrijpe1

Nederlandse datahub groeit sterk ondanks groeiend protectionisme en Brexit

Nederlandse datahub groeit sterk ondanks groeiend protectionisme en Brexit

De Nederlandse datahub is in 2018 sterk gegroeid, ondanks dreigingen zoals Brexit, toenemend protectionisme en toenemende regulering vanuit de EU. Dit en meer staat beschreven in het rapport 'State of the Dutch Data Hub' dat Digital Gateway to Europe vandaag publiceert. Enkele belangrijke cijfers zijn onder meer een toegenomen adoptie van publieke1

Gebruik datacenter restwarmte kan honderden kiloton CO2-uitstoot besparen

Gebruik datacenter restwarmte kan honderden kiloton CO2-uitstoot besparen

Sinds de Nederlandse datacenters vorig jaar hun restwarmte ‘gratis’ hebben aangeboden aan de samenleving zijn er veel nieuwe restwarmte projecten rond datacenters gestart. De sector geeft aan dat door deze restwarmte te gebruiken voor verwarming van huizen en bedrijven honderdenkiloton CO2-uitstoot aldaar kan worden voorkomen, geschat op zo’n 601