8 op de 10 bedrijven wil voor 2019 IoT omarmen

85 procent van de bedrijven is van plan voor 2019 het Internet of Things te gaan gebruiken. Een behoefte aan innovatie en bedrijfsefficiëntie is hiervoor de belangrijkste reden.Vrijwel alle bedrijfsleiders (98 procent) zijn bekend met de term IoT, al weten veel niet precies wat de definitie ervan is en wat het voor hun bedrijf betekent.

Dit blijkt uit wereldwijde onderzoek van Aruba, een onderneming van Hewlett Packard Enterprise. In het onderzoek werden 3100 IT- en bedrijfsbesluitvormers in twintig landen gevraagd. De analyse bevestigt de duidelijke voordelen die IoT bedrijven oplevert, maar het rapport van Aruba waarschuwt ook dat het aansluiten van duizenden 'things' op bestaande bedrijfsnetwerken bij de meeste bedrijven al heeft geleid tot beveiligingslekken.

Making Sense of IoT

Technologievisionair Kevin Ashton - die de term 'Internet of Things' introduceerde - schreef in opdracht van Aruba een e-book: ‘Making Sense of IoT’. Daarin presenteert hij de volgende definitie: "Het 'Internet of Things' betekent sensoren die op internet zijn aangesloten en die zich internetachtig gedragen, door open ad-hoc verbindingen te maken, gegevens vrij uit te wisselen en onverwachte toepassingen mogelijk te maken, zodat computers de wereld om zich heen kunnen begrijpen en gaan fungeren als het zenuwsysteem van de mensheid."

Toen Ashton de bedrijfsvoordelen van IoT onderzocht, ontdekte hij dat de voordelen van IoT in de dagelijkse realiteit de originele verwachtingen overtroffen. Dit 'verwachtingendividend' komt vooral naar voren in twee belangrijke prestatiegebieden: bedrijfsefficiëntie en winstgevendheid. Een voorbeeld: slechts 16 procent van de bedrijfsleiders voorzag een grote winst op hun IoT-investering. Nadat deze investering echter in gebruik was genomen bleek de winst bij 32 procent ervan toe te nemen. Ook verwachtte slechts 29 procent van de leidinggevenden dat hun IoT-strategieën de bedrijfsefficiëntie zouden verbeteren, terwijl de feitelijke resultaten laten zien dat de efficiëntie bij 46 procent toenam.

Chris Kozup, Vice President of Marketing bij Aruba, licht toe: "Nu de bedrijfsvoordelen van IoT de verwachtingen overtreffen, is het geen wonder dat de bedrijfswereld op weg is naar massaal IoT-gebruik in 2019. Veel leidinggevenden weten nog niet zeker hoe ze IoT in hun bedrijf kunnen toepassen, maar zij die dat al met succes hebben gedaan, kunnen hun concurrenten goed voor blijven." Hoe wereldwijde organisaties IoT gebruiken Uit het onderzoek van Aruba komen variërende niveaus aan ‘IoT-rijpheid’ naar voren in verschillende branchesectoren. De volgende vijf verticale branches zijn leidend in het gebruik van IoT.

Ondernemingen creëren productieve, efficiënte slimme werkplekken:

 • Meer dan zeven op de tien (72 procent) ondernemingen hebben IoT-apparaten geïntroduceerd op de werkplek. Het meest belovende gebruiksscenario is bewaking op afstand, gevolgd door location-based services binnenshuis om de productiviteit van medewerkers te verbeteren. 20 procent meldt het op afstand regelen van de verlichting en verwarming in gebouwen als belangrijke gebruiksmogelijkheid. Dat aantal verdubbelt ruim (naar 53 procent) wanneer er wordt gevraagd naar IoT-implementaties in de toekomst.
 • Als het gaat om de voelbare resultaten die vandaag de dag worden bereikt, geeft 78 procent aan dat de introductie van IoT op de werkplek de effectiviteit van het IT-team heeft verbeterd, en 75 procent heeft het de winstgevendheid zien vergroten.

De industriële sector vergroot de efficiëntie van en het inzicht in de activiteiten door middel van IoT-bewaking en -onderhoud:

 • Meer dan zes op de tien (62 procent) respondenten in de industriële sector hebben IoT al geïmplementeerd. Daarbij werd het gebruik van IoT, om essentiële industriële functies in de gaten te houden en te onderhouden, gezien als meest invloedrijke gebruikssituatie in de sector. Het gebruik van IP-toezichtcamera's voor de fysieke beveiliging van industriële organisaties staat momenteel nog in de kinderschoenen - slechts 6 procent heeft het geïmplementeerd. Wanneer er werd gevraagd naar implementaties in de toekomst, vervijfvoudigd het toezicht ineens naar 32 procent.
 • 83 procent van de hele sector gaf aan dat de bedrijfsefficiëntie was vergroot. 80 procent zag verbetering door de hele organisatie.

De gezondheidszorg introduceert IoT om de bewaking van patiënten te verbeteren, kosten te verlagen en innovatie te stimuleren:

 • De gezondheidszorg is de op twee na geavanceerdste sector als het gaat om IoT-implementatie. 60 procent van de organisaties wereldwijd heeft IoT geïntroduceerd in de faciliteiten.
 • 42 procent van de leidinggevenden in de hele sector geeft aan IoT vooral te gebruiken voor bewaking en onderhoud. Dat is meer dan in alle andere sectoren. Dit benadrukt het belang van IoT-patiëntbewaking in de moderne gezondheidszorg.
 • Acht op de tien respondenten meldden een verbetering van innovatie en nog eens 73 procent gaf aan kosten te besparen.

Detailhandelaren reiken klanten de hand en stimuleren de verkoop met locatietechnologie in de winkel:

 • Slechts 49 procent van de detailhandelaren maakt gebruik van IoT-technologie, maar 81 procent daarvan geeft wel aan dat de klantervaring is verbeterd. Een verbeterde klantervaring heeft waarschijnlijk een aanzienlijke invloed op de klantenbinding en, uiteindelijk, de omzet.
 • Locatieservices die het winkelende publiek in de winkel voorzien van persoonlijke aanbiedingen en productinformatie, werden geprezen als belangrijkste IoT-implementatie, naast bewaking en onderhoud. Vier op de tien detailhandelaren noemden toezicht in de top drie van gebruikssituaties.

Overheden blijven achter in IoT-gebruik. Ze worstelen met oude technologie, maar besparen toch kosten:

 • Als het gaat om IoT-gebruik, is de overheid de traagste sector. Slechts 42 procent van de gemeenten heeft IoT-apparaten en -sensoren geïmplementeerd. Een derde (35 procent) van de IT-besluitvormers geeft aan dat hun leidinggevenden weinig tot niets weten van IoT. Dat is twee keer zo veel als het gemiddelde, wat doet vermoeden dat in deze sector een gebrek aan opleiding de grootste hindernis is voor massale ingebruikname.
 • Terwijl bijna de helft (49 procent) van de IT-afdelingen binnen overheden worstelt met oude technologie, noemen zeven op de tien IoT-gebruikers in de publieke sector kostenbesparingen en een verbeterd inzicht in de organisatie de belangrijkste voordelen.

Obstakels

Naast deze positieve resultaten, kwamen in het onderzoek ook een aantal obstakels bloot te liggen die volgens IT-leiders de gevolgen van IoT voor bedrijven tegenhouden. Met name de implementatiekosten (50 procent), het onderhoud (44 procent) en de integratie van oude technologie (43 procent) werden genoemd als belangrijke problemen.

Het opmerkelijkst was dat in veel IoT-implementaties beveiligingsfouten werden aangetroffen. Uit het onderzoek bleek dat 84 procent van de organisaties te maken heeft gehad met een IoT-gerelateerd beveiligingslek. Meer dan de helft van de respondenten verklaarde dat aanvallen van buitenaf een belangrijke barrière vormen voor het omarmen en in gebruik nemen van een IoT-strategie. Aruba concludeert hieruit dat een holistische IoT-beveiligingsstrategie, op basis van strenge netwerktoegangscontrole en strikt beleidsbeheer, niet alleen ondernemingen zal beschermen, maar ook de beveiligingsbenadering voor IT eenvoudiger zal maken.

Gegevens effectief gebruiken

De mogelijkheid om gegevens vast te leggen en effectief te gebruiken, door Kevin Ashton beschreven als "datgene wat het Internet of Things definieert", blijkt een andere duidelijke uitdaging te zijn voor wereldwijde organisaties. Hoewel bijna alle (98 procent) organisaties (98%) die al IoT gebruiken, aangeven dat ze gegevens kunnen analyseren, hebben ook bijna alle respondenten (97%) het gevoel dat het moeilijk is om die gegevens om te zetten in waarde. Ruim een derde (39%) van de bedrijven extraheert of analyseert geen gegevens van bedrijfsnetwerken. Daardoor lopen deze organisaties inzichten mis die tot betere zakelijke beslissingen kunnen leiden.

Kozup zegt hierover: "Als de implementatie, schaal en complexiteit van IoT toenemen, moeten de beveiligingsmethoden voor de bescherming van netwerken en apparaten en, belangrijker, de gegevens en inzichten die daaruit worden geëxtraheerd, het tempo wel kunnen bijhouden. Als bedrijven niet meteen stappen zetten om meer inzicht te krijgen en de IoT-activiteiten in hun kantoren te profileren, lopen ze het risico bloot te worden gesteld aan mogelijke schadelijke activiteiten. Aruba stelt klanten in staat IoT-implementaties in hun faciliteiten snel te evalueren en mogelijke aanwezige bedreigingen vast te stellen."

‘IoT bespaart tienduizenden organisaties kosten’

Ashton concludeert: "Sinds het begin van Internet of Things, in 1999, is het bespot, bekritiseerd en verkeerd begrepen. Nu zijn we nog geen twintig jaar verder en besparen tienduizenden organisaties kosten en verdienen ze honderden miljoenen dollars dankzij Internet of Things. Met zelfrijdende auto's, metrostations die passagiers detecteren, algoritmen waardoor telefoons dodelijke ziekten kunnen diagnosticeren en nog vele andere technologieën die ooit niet voor mogelijk werden gehouden. En de toekomst belooft nog veel meer fantastische 'things'. De belangrijkste beslissing die organisaties nu kunnen nemen, is om hier deel van uit te gaan maken."

Meer over het onderzoek:

Infographic

Alle resultaten uit het onderzoek zijn verzameld in onderstaande infographic.

Lees ook
Technologie in, op of rond het lichaam maakt de mens steeds slimmer

Technologie in, op of rond het lichaam maakt de mens steeds slimmer

Zes varianten van 'intieme technologie', technologie die in, op of rond het lichaam aanwezig is, zorgen ervoor dat de slimheid van de smartphone verschuift naar meer slimheid aan het lijf. Dit stelt althans het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) van IT-dienstverlener Sogeti. De technologische ontwikkelingen die Sogeti in de toekomst ve1

Het Nieuwe Werken is ook in 2014 weer popualair

Het Nieuwe Werken is ook in 2014 weer popualair

Bedrijven gaan Het Nieuwe Werken (HNW) in 2014 steeds vaker invoeren. De focus ligt hierbij op het terugdringen van de kosten. De weerstand tegen HNW neemt echter toe, terwijl het enthousiasme juist af neemt. Dit blijkt uit de Nationale Het Nieuwe Werken Barometer 2013. Steeds meer organisaties zijn de afgelopen jaar met HNW aan de slag gegaan. 41

Nederland is met zeer snelle internetverbindingen koploper binnen EMEA

Nederland is met zeer snelle internetverbindingen koploper binnen EMEA

Akamai, het leidende cloudplatform voor het afleveren, optimaliseren en beveiligen van online content en bedrijfsapplicaties, heeft zijn ‘State of the Internet’-rapport over het derde kwartaal van 2013 gepubliceerd. Het Akamai State of the Internet Q3 2013 rapport biedt inzicht in een aantal belangrijke wereldwijde statistieken, verzameld via het1