Wereldwijde georedundantie

Arno Witvliet

Bedrijven die internationaal actief zijn, hebben een wereldwijd netwerk van cloudomgevingen nodig voor de levering van hun IT-diensten. De ideale oplossing daarvoor is een hybride of multi-cloudoplossing met een omgeving in elke regio waar het bedrijf actief is. Om uitval van bedrijfsprocessen door onderhoud, malware en calamiteiten te voorkomen, kan deze infrastructuur redundant worden ingericht. De wereldwijde georedundantie die daarmee ontstaat waarborgt het hoogst mogelijke niveau van beschikbaarheid voor elke workload in elke regio.

Veel bedrijven werken al met een georedundante omgeving. Meestal is er sprake van één datacenter dat als primaire locatie is ingericht, met een secondaire locatie die georedundantie biedt voor bedrijfscontinuïteit en disaster recovery. Hetzelfde principe kan worden toegepast op hybride cloudinfrastructuren: een private cloud in het interne datacenter of bij een IaaS-provider, wordt dan met redundantie beschermd met een tweede externe cloudlocatie. Wereldwijde georedundantie gaat echter nog een stap verder. Hierbij worden verschillende datacenters in uiteenlopende regio’s met elkaar gespiegeld. Een klassiek voorbeeld is een configuratie met drie cloudlocaties, bijvoorbeeld één in Azië, één in Europa en één in de Verenigde Staten.

Hoogst mogelijke beschikbaarheid

Wereldwijde georedundantie waarborgt het hoogst mogelijke niveau van beschikbaarheid van workloads. Tot nog toe beschermden de meeste bedrijven hun data met redundantie door gebruik te maken van een secundair datacenter in de buurt van hun hoofdlocatie, maar tegenwoordig bedraagt de afstand tussen datacenters die georedundantie bieden meestal meer dan 200 kilometer. Daarmee bieden ze een betere bescherming tegen regionale calamiteiten zoals overstromingen, aardbevingen en bosbranden. Als verschillende datacenters gezamenlijk worden beschermd onder de paraplu van een wereldwijde multi-cloudomgeving biedt dat zelfs nog meer veerkracht. Want als een van die datacenters uitvalt, kan elk van de andere datacenters actieve workloads overnemen.

Planning op strategisch niveau

Een complex ontwerp met gespiegelde cloud-datacenters vraagt om uitgebreide kennis van zaken en planning op strategisch niveau. Als je complete locaties in alle delen van de wereld synchroon met elkaar wilt spiegelen, kun je niet vertrouwen op het uiterst wisselvallige publieke internet. Daarom speelt naast een goed ontworpen systeemarchitectuur, een krachtig presterend privaat netwerk een sleutelrol bij het inrichten van wereldwijde georedundantie. Voor cloudproviders met locaties in verschillende regio’s zullen de hardware vereisten relatief eenvoudig in te vullen zijn. De complexiteit zit hem echter in het voorzien in alle juridische en organisatorische eisen voor elke regio: het is daarom aan te raden om hierover goed advies in te winnen.

Juridische en organisatorische haken en ogen

In Europa moeten cloudproviders voldoen aan de basisprincipes van de Europese wetgeving zoals de GDPR en de lokale wetgeving van EU-lidstaten. Om wereldwijde georedundantie te bieden moet een cloudprovider voldoen aan alle technische, juridische en organisatorische eisen voor alle betrokken regio’s. Er komt dus veel meer bij kijken dan alleen de IT-architectuur; het vraagt om een uiterst zorgvuldige inrichting van alle bedrijfsprocessen.

Daarbij spelen meerdere factoren een rol, zoals het land waarin het hoofdkantoor van de cloudprovider is gevestigd. Hoewel sommige hyperscalers al een ‘juridisch kader’ bieden voor hun lokale clouddiensten blijft de juridische situatie onzeker. Als je bijvoorbeeld gegevens in een Europees datacenter wilt verwerken in overeenstemming met de EU-wetgeving maar met een Amerikaanse cloudprovider werkt, zal die alle data nog altijd vanuit een centrale locatie in de Verenigde Staten beheren. En daarmee bestaat het risico dat de Amerikaanse autoriteiten toegang zoeken tot klantgegevens, ondanks het bestaande ‘juridische kader’.

Dat is niet de enige valkuil. Werken met diverse wereldwijd verspreide datacenters is ook vanuit organisatorisch perspectief ingewikkeld, omdat de kosten niet transparant zijn. Bedrijven zullen kosten slecht kunnen voorspellen, omdat cloudproviders verschillende facturatiemodellen hanteren voor datavolumes en het dataverkeer. Financiële verrassingen zijn daardoor haast onvermijdelijk.

Werken met één leverancier biedt voordelen

Zelfs als we alle hyperscalers even buiten beschouwing laten hebben bedrijven die voor wereldwijde georedundantie willen zorgen nog altijd een overvloed aan keuzemogelijkheden. Er zijn zo’n beetje overal lokale cloud- en SaaS-providers te vinden die de benodigde architectuur kunnen aanbieden. Maar als er voor wereldwijde redundantie met verschillende cloudproviders wordt gewerkt, zal dat de complexiteit en kans op compatibiliteitsproblemen alleen maar vergroten.

Wereldwijd actieve bedrijven zouden idealiter in zee moeten gaan met één partner die aan alle eisen voldoet: een krachtig presterend privaat netwerk, datacenters in elke wereldregio en omgevingen die aan alle lokale technische, juridische en organisatorische voorwaarden voldoen. Met een dergelijke partner bevinden bedrijven zich in een goede positie om op wereldwijde schaal hun bedrijfsprocessen te beschermen. Ze kunnen naar behoefte failoverlocaties selecteren, voldoen aan de eisen van de lokale wet- en regelgeving en een beroep doen op lokale service en ondersteuning. Dit draagt bij aan een forse reductie van de complexiteit, de beheeroverhead en de kosten van een dergelijke complexe infrastructuur.

Wereldwijde georedundantie verbetert de beschikbaarheid in elke regio

Internationaal actieve bedrijven hebben een wereldwijd cloudnetwerk nodig dat diverse verspreide locaties bevat. Als deze cloudomgevingen redundant zijn gemaakt door middel van spiegeling bieden ze de hoogst mogelijke beschikbaarheid voor workloads in elke actieve regio. Maar als bedrijven voor dit doel gebruikmaken van een veelvoud aan cloudproviders of hyperscalers, kan de wereldwijde georedundantie onmogelijk een redelijke prijs-prestatieverhouding bieden. Bedrijven zouden daarom een beroep moeten doen op één partner die alle benodigde cloud- en hostingdiensten vanaf een centrale locatie kan aanbieden.

 

Arno Witvliet is Chief Revenue Officer bij Leaseweb

Lees ook
Zscaler biedt generatieve AI-gedreven Zero Trust Security-innovaties in samenwerking met NVIDIA

Zscaler biedt generatieve AI-gedreven Zero Trust Security-innovaties in samenwerking met NVIDIA

Zscaler, leider op het gebied van cloudbeveiliging, gaat samenwerken met NVIDIA om de ontwikkeling rond AI-gedreven copilot-technologieën te versnellen. Zscaler gebruikt de AI-technologieën van NVIDIA

Advocatenkantoor Arendt vergroot productiviteit dankzij SoftwareOne en generatieve AI

Advocatenkantoor Arendt vergroot productiviteit dankzij SoftwareOne en generatieve AI

Als een van de grootste advocatenkantoren van Europa deed Arendt eind 2023 een beroep op SoftwareOne om de implementatie van Copilot in goede banen te leiden. Copilot is een generatieve AI-tool ontwikkeld door Microsoft.

Cloudera heeft Verta’s Operational AI Platform overgenomen

Cloudera heeft Verta’s Operational AI Platform overgenomen

Cloudera, het databedrijf voor vertrouwde zakelijke AI, heeft Verta’s Operational AI Platform overgenomen voor de AI-expertise. Het Verta-team zal zich aansluiten bij de machine learning-groep van Cloudera en rapporteren aan Chief Product Officer, Dipto Chakravarty.