Intelligent Connectivity jaarthema 2020

Eric Reij

Intelligent Connectivity - het centrale thema van BTG - is dé digitale driver voor nu en de nabije toekomst. Het omvat de samensmelting van snelle 5G-netwerken met lage latentie, geavanceerde kunstmatige intelligentie (AI) en het koppelen van miljarden apparaten via het Internet of Things (IoT).

De tijd is gekomen dat we deze drie revolutionaire technologieën kunnen combineren en toepassen, zodat ze transformationele nieuwe toepassingen mogelijk maken. Intelligent Connectivity betekent ook de opmaat naar de slimme  stad van de toekomst, waar Big Data en sensoren in dienst staan van de inwoners, bedrijven en overheid. Een toekomst die dichterbij is dan we denken, en waaraan BTG actief bijdraagt.

Zo organiseerden we onlangs een drukbezochte bijeenkomst, samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel. Tijdens deze sessie is de ontwikkeling van Smart Cities in Nederland een volgende en cruciale fase ingegaan. Krimpen aan den IJssel was de eerste gemeente die vorig jaar aansloot bij het Smart Cities-programma van de Verenigde Naties. Dit in het kader van de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties; een mondiaal toekomstplan om met elkaar in 2030 een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. In SDG 11, voor duurzame Smart Cities, komen technologie en maatschappij samen om dat vorm te geven.

Een stad, zoals Krimpen aan den IJssel, die mee gaat draaien in dit programma van de UN, ondergaat eerst een uitgebreid assessment over 92 indicatoren, waarin onder meer de sterke en zwakke plekken worden aangetoond. Dat leidt tot advies en ondersteuning. Vervolgens kan de betrokken stad actief deelnemen aan het wereldwijde programma, waarin overheden, leveranciers en andere betrokkenen elkaar versterken.

Tijdens het symposium in Krimpen aan den IJssel maakte Mrs. Kari Eik (Secretary General OiER) - die samen met de United Nations dit programma rond slimme steden vormgeeft - bekend, dat BTG de formele partner is in Nederland om het project U4SSC van de United Nations verder uit te rollen. Rijswijk sluit als tweede stad aan. U4SSC en BTG zijn in vergevorderde gesprekken met nog eens tien gemeenten.

We kunnen als BTG hier een prominente rol spelen, vanuit onze onafhankelijke positie, in combinatie met de aangesloten bedrijven, organisaties en contacten met de overheid. Zo kunnen we de brugfunctie vervullen naar alle steden die een ‘Smart Sustainable City’ willen worden. En maken we onze lijfspreuk; BTG Building Bridges, ook op dit vlak meer dan waar. Het onderwerp Smart Cities is BTG ook op het lijf geschreven, omdat het veel digitale aspecten in zich herbergt, die in de haarvaten van onze organisatie zitten. Zoals connectiviteit (5G), Artificial Intelligence, IoT, de rol van digitalisering op de samenleving en duurzaamheid.

Om haar betrokkenheid bij dit onderwerp te benadrukken, zal BTG ook prominent aanwezig zijn op het Smart City Expo World Congress, van 19 tot en met 21 november in Barcelona. We praten hier bij met de Nederlandse delegaties, waaronder veel burgemeesters, wethouders en betrokken topambtenaren en ook met aanbieders van technologie. Iedereen die ertoe doet op het gebied van Smart Cities, is er van de partij.

En BTG dus ook.

Eric Reij is voorzitter van BTG