Duaal opleiden gestart!

Simon Besteman

We zijn van start gegaan met het duaal opleiden programma! Onlangs hebben we bij True in Amsterdam het programma officieel ten doop gehouden en de eerste bedrijven aangesloten. In mei heb ik vanaf deze plek al het een en ander verteld over de plannen die de samenwerkende brancheorganisaties in de digitale sector hadden met betrekking tot duaal opleiden. Welnu. Het is oktober en het begint allemaal te bestaan, en u kunt zich er ook bij aansluiten indien u dit wilt.

Ik kom op het onderwerp terug omdat de kans helemaal niet zo klein is dat dit traject ook voor u en uw bedrijf interessant kan zijn. Daarom wil ik nog even uitleggen wat er allemaal is afgesproken en hoe het werkt. Er zijn ook wel een paar dingen veranderd in de opzet sinds het voorjaar.

Grote behoefte aan SNC Engineers

Vanuit het bedrijfsleven is er een schreeuwende behoefte aan goed opgeleide HBO ICT technici met een gedegen kennis van Cloud technologie: de System Network & Cloud Engineer (SNC-Engineer). De SNC-Engineer ontwerpt én beheert complexe Cloud Systemen en Cloud Infrastructuren ten behoeve van Cloud Applicaties en Cloud Diensten. De SNC-Engineer neemt daarbij een centrale rol in binnen de ICT-vakgebieden inclusief Development en Operations (DevOps).

Wat hebben wij te bieden?

Om aan die behoefte te voldoen hebben bedrijven uit de cloud en hostingindustrie de handen ineengeslagen en de stichting Cloud IT Academy (CITA) opgericht. De stichting gaat in samenwerking met de Hogeschool Utrecht vanaf het volgend schooljaar een nieuwe bacheloropleiding System Network and Cloud Engineering aanbieden. Deze opleiding opent de mogelijkheid voor tal van (nieuwe) beroepen, zeker niet in de laatste plaats als vervolgstap in een ICT-carrière. Denk daarbij aan beroepen als: Cloud Architect, Cloud Systeem- en Netwerkbeheerder; Cloud Netwerkspecialist; Cloud (Systeem)integratiespecialist; Cloud Applicatie- en Serviceintegratiespecialist; Cloud DevOps specialist; Cloud Deliveryspecialist; Cloud Systeem- en Infrastructuurarchitect en Cloud Securityspecialist.

Het curriculum van de SNCE opleiding wordt samen met de bij de stichting aangesloten bedrijven door de HU ontwikkeld. Maar misschien nog wel belangrijker is dat de bedrijven de studenten voor het grootste deel in de eigen organisatie gaan opleiden.

In de praktijk betekent dit dat de jonge Hbo’er bij een IT-bedrijf aan de slag gaat via een leer-werkplek en een salaris krijgt. Tijdens deze duale opleiding werkt hij 3 of 4 dagen bij het bedrijf en gaat 1 à 2 dagen per week naar school. Hij haalt studiepunten voor het uitvoeren van projectopdrachten die hij tijdens het werk uitvoert en is tegelijkertijd productief voor het bedrijf.

Cloud IT Academy zorgt ervoor dat de student/werknemer gedurende de opleiding intensief begeleid wordt en een professioneel trainingsprogramma persoonlijke ontwikkeling volgt. Ook ondersteunt de stichting de bedrijven met zogenoemde expertmeetings om de studenten zo optimaal mogelijk in de praktijk van de bedrijven op te leiden. Desgewenst helpt het studenten naar een ander bedrijf indien blijkt dat er onvoldoende match is tussen bedrijf en student.

De afgelopen maanden is gebleken dat er zeer veel interesse bij studenten is om deze praktijkgerichte duale SNCE opleiding te gaan volgen. Voor de student is het immers een mooie kans om een Hbo-opleiding te halen, tegelijkertijd echte praktijkervaring op te doen en een salaris te verdienen. De Cloud IT Academy wil met deze unieke duale opleiding jong IT-talent naar de bedrijven trekken en opleiden.

De werkgever biedt het een unieke kans om jonge IT’ers 4 jaar lang de tijd te geven om zich binnen het bedrijf te ontplooien. Na 4 jaar (soms 5) heeft de student zijn Hbo-papieren, ervaring met nieuwe technologieën en methodes die hij niet op school zou kunnen leren.

Als u een IT bedrijf heeft, een cloud services bedrijf of een hosting bedrijf, heeft u waarschijnlijk ook uitdagingen met het vinden van voldoende geschoold personeel. Dan is dit programma mogelijk ook voor u interessant. Neem contact met ons op. Dan kunnen we samen kijken of u ook via de stichting Cloud IT Academy een leer-werkplek ter beschikking kunt stellen. Het is niet alleen voor de grotere bedrijven interessant, maar juist ook voor de kleinere. Mail naar marcel@clouditacademy.nl voor meer informatie.

Simon Besteman is directeur van ISPConnect