Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over vreemd vermogen

Louis van Garderen

In dit tweede deel aandacht voor het vreemd vermogen. U weet wel; de post met de schulden rechtsonder, direct onder uw eigen vermogen. Een beetje veronachtzaamd deel van uw vermogen lijkt het soms wel. Maar een post bij uitstek met kansen! In dit deel gaan we er voor ‘t gemak wel vanuit dat u de juiste dingen doet. Misschien een leuk onderwerp voor een latere blog. 

Allereerst: schulden zijn lekker...

Wat u als activa heeft kunnen ontwikkelen is niet uit de lucht komen vallen: investeringen, ontwikkelingen, een debiteurenportefeuille: allemaal activa waarvoor u hard heeft moeten werken. Posten die uw onderneming laten renderen. Maar los van het harde werken: u heeft daarvoor middelen opgeofferd: uw werknemers uitbetaald, facturen van uw netwerk moeten voldoen, belastingen betaald… Het investeren in uw onderneming ging samen met uitgaand geld. En voor zover dat uitgaande geld meer is dan wat u kunt factureren ontstaat er spanning op uw betalingen: de belastingdienst moet even wachten, de leveranciers worden nog wat aan de lijn gehouden en met nieuwe uitgaven wordt zoveel mogelijk gewacht. De aanleiding is prima, maar dan toch wel enkele gewaardeerde adviezen:

Advies 1: alleen geplande schulden alstublieft!

Investeren is prima, maar nooit luchtfietserij! Een goede ondernemer kent zijn bestedingsruimte en overziet zijn leencapaciteit op korte én lange termijn. Ik kom niet zelden tegen dat het schort aan een gedegen cashflow prognose - HET middel om uw ruimte te kennen. Misschien niet zo spannend in een stabiele organisatie maar als u wilt groeien is dat geen wens maar een must. Schulden moet je kunnen zien aankomen.

Advies 2: optimaliseer de samenstelling van uw vreemd vermogen

Een crediteur levert u gratis vermogen. Soms. Maar voor gratis gaat alleen de zon op, dus zoek de grenzen op tot waar u kunt gaan (is soms ook een bedrijfs-ethische vraag) maar realiseer u ook dat u uw partners nodig hebt. Zeker de strategische partners zullen met meer energie zaken willen doen als u prompt betaalt. Dus ongebreideld uw schuldeisers rekken zodat u minder financiering nodig heeft is niet handig. Even goed over nadenken dus.

Advies 3: zoek vooraf dekking!

Financieren is heel precies maatwerk. Een bank is echt nog een goed leenalternatief, maar vraagt nu wel meer zekerheid en verkoopt eerder ‘nee’ (wel handig om dat in een vroeg stadium te ontdekken trouwens!). Misschien een station dat u moet passeren en doorreizen naar een andere vorm van financiering. En die zijn er legio, er is geld genoeg. Succesvol een passende investeerder vinden kan alleen door uw huiswerk te doen en zorgvuldig het risico, de eigendomsaspecten en de prijs van het geld voor uzelf in beeld te brengen. Misschien heeft u meer met crowd-funden? Aan vinden van financiering gaat hoe dan ook flink wat denkwerk vooraf, zoals:

  • Heb ik naast een stevig businessplan een gedegen bedrijfsrisico-analyse van mijn bedrijf paraat, zodat ik mijn potentiële investeerders kan helpen?
  • Ben ik voldoende kredietwaardig of moeten er nog wat herstructureringen voorafgaan aan een financiering.
  • Welke financieringsvorm past bij mij (variabiliteit, milestones, horizon)?
  • Wil ik een financierder die meeregeert, mee-coacht en meebouwt of juist liever één op flinke afstand die zich niet teveel bemoeit met mijn bedrijf? Of ergens tussenin. Of zoek ik liever de anonimiteit. Of juist familievermogen.

Verslik u niet in de voorbereidingsfase, hoe beter u voorbereidt hoe effectiever u financiering ophaalt en u zich weer kunt richten op uw business.

Tot slot nog even dit

Een goede financiering kan echt geld opleveren. Het kan uw investeringen versnellen en mits uw rendement minimaal de kosten van het vreemd vermogen overstijgt kunt u er in meerdere opzichten aan verdienen. Maar de basis is smal en het verschil tussen bloeien of broeien is heel klein. U raadt het al: monitoring en een strakke regie op de uitgaven.

Dus vreemd vermogen is een groeiversneller die loont en die u helpt. Zoeken naar vreemd vermogen is niet een één-twee-drietje. Dat is een zoektocht die vraagt om uw volle aandacht. En het ook verdient. Dus maar weer een kop koffie met uw huisaccountant binnenkort. Succes.

Louis van Garderen is oprichter van Joinson & Spice