Blog Datacenter Practice: Rudi de Visser over kosten besparen in een IT-project

Rudi-de-Visser

IT-projecten lopen niet zelden fors uit tijd en budget. Een van de redenen daarvoor is de enorme onderlinge samenhang en afhankelijkheid van de diverse onderdelen van het project. In de praktijk blijkt dat een onlogische volgorde vaak zorgt voor budgetoverschrijding. Door een project op een juiste manier te plannen, kunnen eenvoudig onnodige kosten worden bespaard. 

Een goede manier om vooraf alle aspecten van een omvangrijk IT-project helder in kaart te brengen en onderlinge afhankelijkheden vast te stellen, is het beleggen van een informatiesessie of een marktconsultatie. De IT-manager kan diverse leveranciers uitnodigen en met hen overleggen over oplevertijden en afhankelijkheden van de benodigde hardware, software en infrastructuur. Als deze partijen in een vroeg stadium bij elkaar aan tafel zitten, weten ze van elkaar wat de doorlooptijden zijn, zodat de verschillende planningen op elkaar afgestemd kunnen worden, waardoor mogelijke onvoorziene kosten worden voorkomen en de deadline gehaald wordt.

Glasvezeltracé in kaart

In de praktijk blijkt de infrastructuur vaak een sluitpost van een IT-project. De aandacht van een IT-manager gaat logischerwijs snel uit naar de toepassingen en de IT-omgeving zelf en pas in een later stadium denkt men aan de onderliggende infrastructuur. Door een telecomleverancier vroegtijdig uit te nodigen bij de marktconsultatie, kan het benodigde glasvezeltracé alvast in kaart worden gebracht. Daardoor is duidelijk hoe lang de route is en met welke latency rekening moet worden gehouden. Die latency is van invloed op de te bestellen netwerkswitches. Als een tracé langer wordt dan is aangenomen, treedt er een hogere latency op, die door een ander type switch moet worden gecompenseerd. Kortom, als er te vroeg netwerkapparatuur wordt besteld, kan het zijn dat de apparatuur niet voldoet en terug gestuurd moet worden. Onnodige extra kosten.

Tijd en geld besparen

Het aanleggen van een nieuwe glasvezelverbinding kost veel tijd, vooral door het aanvragen van een graafvergunning bij de gemeente. Alleen al de doorlooptijd van die aanvraag duurt 8 weken en dan moet er daarna nog gegraven worden. Pas na oplevering van de infrastructuur kan een IT-manager zijn nieuwe omgeving in gebruik nemen. De infrastructuur is daardoor té cruciaal om als sluitpost te worden gezien. Toch begint 40 tot 50 procent van de organisaties te laat met nadenken over de infrastructuur of neemt te laat een besluit. Een marktconsultatie is een quick-win, omdat betrokken partijen in een vroegtijdig stadium bij het IT-project betrokken worden, waardoor planningen beter op elkaar en op de deadline van de klant kunnen worden afgestemd. Deze gesprekken moeten toch worden gevoerd en door dat vooraf te doen, kost het geen extra tijd, maar worden er tijdens het project veel tijd en kosten bespaard.

Rudi de Visser is Business Consultant bij Eurofiber