Onderzoek naar IPv6: zijn we er klaar voor?

DSC_3788_615x408

Op 8 november organiseerde de Stichting IPv6 Nederland een seminar met de titel ‘IPv6 is er. Wanneer zetten we IPv4 uit?’. Om de discussie handen en voeten te geven, heeft de Stichting aan Pb7 Research gevraagd om de stand van zaken in de Nederlandse markt te onderzoeken.

De afgelopen jaren bleek Nederland immers internationaal gezien niet bepaald een voorloper. In het onderzoek hebben we gekeken naar drie groepen organisaties: ICT-bedrijven, de (rest van de) zakelijke markt en de publieke sector.

De hoge opkomst tijdens het seminar duidt er op dat het onderwerp duidelijk leeft. In het onderzoek onder IT-beslissers, zien we daar niet zo heel veel van terug. Op de vraag of men op tijd klaar is voor IPv6, houdt het optimisme niet over. Van de ICT-bedrijven is maar 1 op de 2 er redelijk zeker van dat ze op tijd klaar zijn. Deze percentages liggen aanmerkelijk lager bij de overheid en de zakelijke markt. Wat we eigenlijk vooral zien in het onderzoek is, afgaande op de grote hoeveelheid ‘neutraal’-antwoorden, dat het thema nauwelijks leeft in de zakelijke markt. Tijdens het seminar konden we constateren dat het onderwerp wel leeft, maar vaak alleen bij de netwerkbeheerders. Maar deze slagen er veelal niet in om het thema te agenderen als IT, dan wel zakelijk probleem.

Afbeelding-1_615x346-615x346 De meeste van de 120 ondervraagde IT-beslissers zien de urgentie niet in van de problematiek. Slechts 13% denkt dat ze in de problemen komen als de IPv4-adressen op zijn. Alleen ICT-bedrijven zijn ietwat kritischer. Bovendien denken veel organisaties dat de omschakeling nog lang kan worden uitgesteld door creatief om te gaan met IPv4-adressen. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van NAT, een techniek om meerdere nodes één IP-adres te laten delen. Deze techniek wordt inmiddels ook door een toenemend aantal ISP’s gebruikt ten behoeve van hun klanten, aangezien ze door de voorraad IPv4-adressen heen zijn. Dat wordt een probleem op het moment dat bijvoorbeeld fraude wordt gepleegd. Voor de Rabobank, één van de sprekers op het seminar, was dát het thema waardoor het ineens een belangrijk business issue werd. Als bijvoorbeeld een IP-adres dat door een fraudeur wordt gebruikt ook door tientallen nietsvermoedende Rabo-klanten wordt gedeeld, is afsluiting van dat IP-adres een probleem.

Afbeelding-2_615x346-615x346 Met of zonder steun van IT of de directie, kunnen organisaties het zich niet eindeloos veroorloven om IPv6 te negeren. Voorlopig slagen de meeste daar echter wonderwel in. Als we kijken naar de concrete voorbereidingen, dan zien we dat maar heel weinig organisaties klaar zijn en dat de meeste organisaties nog niet eens begonnen zijn. Zo is pas 12% klaar met het onderzoeken van de urgentie en heeft pas 5% de consequenties van de invoering in kaart gebracht. Ook heeft 2 op de 3 nog niets gedaan om de interne netwerkinfrastructuur geschikt te maken voor IPv6. De meeste organisaties hebben het niet eens opgenomen als eis bij de aanschaf van nieuwe producten en diensten.

Afbeelding-3_615x346-615x346 Ook op het vlak van de technische aanpassingen, vordert de invoering van IPv6 bijzonder langzaam. Slechts 8% is klaar met het bereikbaar maken van e-mail via IPv6. Er zijn maar weinig pagina’s benaderbaar via IPv6. Als men al iets heeft gedaan om de ICT-omgeving geschikt te maken, zit men veelal nog in het beginstadium.

Afbeelding-4_615x346-615x346 Als we naar de voorbereidingen kijken, zien we dat de ICT-sector er nog lang niet is, maar wel beduidend voorloopt op de publieke sector en het bedrijfsleven. ICT-bedrijven zouden zich toch een stuk actiever op mogen stellen ten opzichte van IPv6. Niet alleen omdat ze zelf de boot dreigen te missen, maar ook vanuit een verantwoordelijkheid jegens hun klanten. Organisaties binnen de overheid zijn vervolgens aanzienlijk meer bezig met IPv6 dan organisaties uit het bedrijfsleven. Het bewustzijn is hoger, het staat hoger op de agenda en er worden meer stappen genomen. De campagnes die binnen de overheid gevoerd worden om IPv6 op de agenda te krijgen, hebben duidelijk hun uitwerking gehad. Helaas zegt deze relatieve voorsprong meer over het bedrijfsleven dan over de overheid, want ook in de publieke sector laat de voortgang vooralsnog sterk te wensen over.

Het onderzoek laat zien dat in Nederland de overgang naar IPv6 als een netwerkprobleem wordt afgedaan. Er is weinig bewustzijn omtrent de noodzaak om het onderwerp op de agenda te zetten. Netwerkbeheerders die deze urgentie wel voelen, slagen er maar moeilijk in om anderen hiervan te overtuigen. De Stichting IPv6 Nederland vroeg tijdens het seminar hoopvol wanneer IPv4 uit kon worden gezet. Dat gaat nog wel even duren. In de tussentijd moet het onderwerp hoger op de agenda komen te staan bij Nederlandse organisaties. Om dat te realiseren zullen de netwerkbeheerders uit hun comfort zone moeten komen en goed gaan uitleggen waarom het voor de veiligheid en continuïteit van de business noodzakelijk is om snel tot actie over te gaan.

Peter Vermeulen, directeur Pb7 Research

Meer over
Lees ook
Operators rollen 5G-diensten uit vóór 2022

Operators rollen 5G-diensten uit vóór 2022

In 2022 hebben de meeste operators (98 procent) hun eerste commerciële 5G-diensten uitgerold, zo blijkt uit onderzoek dat Vertiv en technologieanalysebedrijf 451 Research hielden naar de status van 5G. Het onderzoek biedt inzicht in strategieën en implementatieplannen voor 5G en Edge van meer dan honderd internationale beslissers in de telecom, alsmede...

'Bij 72 procent van organisaties maakt minstens helft werknemers via mobiele apparaten verbinding met cloud-based applicaties en data'

'Bij 72 procent van organisaties maakt minstens helft werknemers via mobiele apparaten verbinding met cloud-based applicaties en data'

Zscaler heeft zijn ‘State of Digital Transformation’-rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat bij 72 procent van de organisaties in EMEA meer dan de helft van de werknemers via mobiele apparaten verbinding maakt met apps en data in de cloud of het datacenter. Bij 29 procent van de organisaties geldt dit zelfs voor meer dan driekwart van de werknemers....

4.000 extra banen voor Nederlandse datacenter industrie

4.000 extra banen voor Nederlandse datacenter industrie

De Nederlandse datacenter industrie is een groeiende bron van werkgelegenheid, zo blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van de Dutch Data Center Association (DDA), in samenwerking met Interxion en Workrate. De 12.500 banen die de sector momenteel creëert groeit de komende 5 jaar naar schatting tot 16.300. Het daadwerkelijk realiseren van deze groei...