Duurzaam datacenter uitdaging voor multi-tenant datacenters

building-3-floors_615x413

Duurzaamheid in datacenters is hot. Maar dat is dan ook meteen het enige in datacenters dat hot zou mogen zijn. Want het hele idee achter de inzet van technologie voor duurzaamheid in datacenters is om maximaal in te zetten op ‘high performance’ en ‘high efficiency’. Immers, hoe efficiënter het datacenter kan omgaan met de ingezette middelen, hoe lager de impact op het milieu. Denk hierbij aan het besparen van energie en de inzet van tools die ervoor zorgen dat de infrastructuur flexibeler, veiliger en efficiënter is. Efficiëntie moet worden gemaximaliseerd - niet alleen energie-efficiëntie, maar de algehele efficiëntie: worden alle middelen optimaal gebruikt?

Dit plaatst vooral de steeds populairdere multi-tenant datacenters voor een uitdaging.

Wat is duurzaamheid in het datacenter?

Duurzame systemen zijn beter voor onze planeet door het vermijden van afval en het beperken van de productie van broeikasgassen en giftige stoffen. Een duurzaam datacenter gebruikt materialen en processen, gericht op het minimaliseren van de impact op mens en milieu. Dit geldt voor alle aspecten van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van datacenters. Vanaf het ontwerp en de selectie van de locatie tot en met de hardware en de processen rond koeling en energieverbruik. Een echt duurzaam datacenter gebruikt infrastructuurproducten die duurzaam zijn binnen hun gehele levenscyclus. Vanaf de grondstoffen tot productie, gebruik en verwijdering.

Hoewel duurzaamheid een waardevol doel op zich is, levert het bouwen van een duurzaam datacenter ook concrete en belangrijke zakelijke voordelen, zoals financiële besparingen en een betere reputatie.

Het begint bij het platform

Een levensvatbare duurzaamheidsstrategie begint bij de basis, bij het platform. Hoe is het datacenter ontworpen, gebouwd en hoe wordt het geëxploiteerd. Sommige datacenters maken gebruik van modulaire technologie om efficiency te verhogen. Anderen kijken naar manieren om de CO2-uitstoot te beperken of energie uit hernieuwbare bronnen te betrekken. Welke middelen er ook gebruikt worden, een duurzaam datacenter moet vooral energie-efficiënt zijn. Verbetering van de energie-efficiëntie verlaagt één van de grootste kostenposten en één van de grootste emissiebronnen tegelijk.

Verminder datacenter-afval

Een datacenter bestaat uit veel componenten: van kabels en sensoren tot IT-hardware en koel-eenheden die regelmatig moeten worden vervangen. Recyclebare componenten zijn hierbij belangrijk maar even belangrijk is de keuze voor componenten die de hoogst mogelijke performance bieden en toekomstvast zijn. Niet alleen ten aanzien van mogelijk slijtage maar vooral ook met het oog op de snel verder evoluerende technologie. Infrastructuur die klaar is voor de toekomst kan langer mee en verhoogt de duurzaamheid.

Agile Connectivity

Voor het plannen en ontwerpen van datacenters zijn er nog nooit zo veel opties geweest als nu. En aangezien alle bovenste lagen in de 'stack' - van het netwerk tot de applicaties - gebruikmaken van de fysieke laag is het essentieel dat juist deze ontworpen is om aan alle behoeften van het datacenter voldoen. Nu én in de toekomst. Aangezien de bekabeling van een datacenter in de toekomst meerdere generaties apparatuur en snelheden zal moeten ondersteunen, is zaak te kiezen voor toekomstvaste oplossingen waarmee alle opties open blijven. Bij CommScope spreken we dan over Agile Connectivity.

Meer inzicht in de performance dankzij software

Vervolgens is de inzet van DCIM essentieel om alle belangrijke gegevens met betrekking tot capaciteit, verbruik en workflow te volgen en de prestaties van het datacenter te optimaliseren. Met het door DCIM verkregen inzicht in deze parameters, zijn organisaties in staat om een hogere efficiëntie te bereiken, hun middelen optimaal te gebruiken en zo dus energie- en kostenbesparingen te realiseren.

6Y9C8961_615x410-615x410

Hoewel capaciteit, beschikbaarheid en efficiëntie nog steeds de belangrijkste aandachtspunten voor datacentermanagers zijn, ontbreekt het hen vaak aan gecentraliseerde controle over de kerninfrastructuur – assets, ruimte, power - die nodig is om deze doelstellingen te bereiken. Bovendien zijn IT en Facility Management vaak organisatorisch gescheiden, waardoor het moeilijk is om de infrastructuurmanagement tools en informatie goed te delen.

DCIM

Ondanks deze organisatorische scheiding kan DCIM er toch voor zorgen dat alle belanghebbenden in het datacenter met dezelfde bril naar hun (deel van) de infrastructuur kijken en die infrastructuur op een eenduidige manier beheren en plannen. Simpel gesteld kan een goed ingerichte en juist gebruikte DICM oplossing ervoor zorgdragen dat de datacentermanager en -planners beter voorbereid te zijn op de te verwachten capaciteitsvraag en op die manier hun middelen zoals ruimte, stroom, koeling maar ook connectiviteit efficiënter kunnen inzetten en gebruiken.

Multi-tenant datacenters

Steeds meer ondernemingen en serviceproviders kiezen ervoor hun datacenter-activiteiten onder te brengen in multi-tenant datacenters (MTDC). Dit is momenteel een van de snelst groeiende segmenten in deze sector. MTDC’s bieden aanmerkelijke voordelen op het gebied van flexibiliteit, betrouwbaarheid, latency, beveiliging en - last but not least - efficiency.

Hierbij lopen we echter tegen het probleem aan dat de fysieke infrastructuur, het Facility Management, in beheer is bij de exploitant van het MTDC, terwijl alle IT in beheer is bij de diverse huurders (tenants) van het datacenter. De geïntegreerde benadering van DCIM, met de nauwe verwevenheid van IT - en Facility Management, kan alleen effectief zijn als beide onderdelen de informatie met elkaar delen. Ofschoon het nog erg weinig gebeurt in de praktijk, is dit onderwerp nu toch op de kaart gezet, juist met het oog op verhoging van de duurzaamheid van het datacenter, betere efficiency en uiteindelijk ook lagere kosten.

ManFiber-151328644_615x410-615x410

De oplossing zou kunnen liggen in het aanbieden van bijvoorbeeld ‘DCIM-as-a-Service’, een dienst geleverd door de exploitant, waar beide partijen wijzer van worden. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de klant enige, voor efficiëntie relevante, gegevens wil delen met de exploitant. Om hier ook echt een win-win situatie van te maken moet de exploitant zorgen voor bepaalde incentives. De vergroening van de datacenter-activiteiten van een klant kunnen zo’n incentive zijn, maar ook financieel zal een deel van het te behalen voordeel verdeeld moeten worden tussen beide partijen.

Flat rate helpt duurzaamheid niet

Een van de omstandigheden die op dit moment de introductie van een op DCIM gebaseerd beheer van het MTDC remt, is het feit dat veel van de contracten gebaseerd zijn op een flat rate. Een bedrag gebaseerd op de beschikbaar gestelde ruimte of capaciteit, maar zelden op het daadwerkelijke verbruik. Een datacenter die een bepaalde capaciteit aan klanten verkocht heeft kan dan theoretisch vol zitten terwijl hij dit in werkelijkheid niet is. De beschikbare capaciteit van het datacenter wordt zo onvoldoende benut, ten koste van de efficiency. Ook de inrichting van de specifieke klantruimtes kan zo niet worden geoptimaliseerd omdat gegevens over hotspots en capaciteitsknelpunten niet beschikbaar zijn voor de tenant.

Pay per use

Het uiteindelijk gewenste model – ook uit oogpunt van duurzaamheid – is wel degelijk gebaseerd op pay per use, in plaats van flat fee. Niet alleen ruimtes en stroom worden daarbij verrekend, maar ook connectivity. Waar u nog standaardconnectiviteit wordt geleverd, binnen de flat fee, is deze vaak overgedimensioneerd, met alle gevolgen voor de kosten, de efficiency en de duurzaamheid. MTDC’s zullen daar meer en meer vanaf stappen om de performance te kunnen verbeteren maar ook om onderscheidend te zijn op het gebied van duurzaamheid en zo een aantrekkelijker aanbieder te zijn.

CommScope schreef het e-Book The Connected & Efficient Datacenter. Dit is hier te lezen: http://www.commscope.com/CandE-Data-Center-eBook/

Dick Philips, DCIM Sales Director Europe bij CommScope

Meer over
Lees ook
Eurofiber met ESG-programma in EcoVadis wereldwijde top-1 procent best presterende bedrijven

Eurofiber met ESG-programma in EcoVadis wereldwijde top-1 procent best presterende bedrijven

Met de Ecovadis platinum positie behoort Eurofiber met zijn ESG-initiatieven wereldwijd tot de top 1% best presterende bedrijven van in totaal 130.000 beoordeelde bedrijven.

Leaseweb en Context Labs over de Dag van de Aarde

Leaseweb en Context Labs over de Dag van de Aarde

Nicolien Rengers, Global Manager Facilities & Sustainability bij Leaseweb: "De Dag van de Aarde is een goed moment voor elke organisatie om prioriteit te geven aan het herzien van hun IT-infrastructuurkeuzes.

Orange Business en Cisco bundelen krachten om broeikasgasemissies te vermindering en net zero-doelstellingen te ondersteunen

Orange Business en Cisco bundelen krachten om broeikasgasemissies te vermindering en net zero-doelstellingen te ondersteunen

Orange Business en Cisco kondigen vandaag de ondertekening aan van een actieplanovereenkomst om de uitstoot van broeikasgassen door hun gezamenlijke activiteiten te verminderen. Dit initiatief, een primeur voor beide bedrijven, vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens om vooruitgang te boeken richting net zero-emissiedoelstellingen.