DevOps en software-intelligence helpen druk op IT-teams te verminderen

Michael Allen - Dynatrace

Iedereen weet dat continu verbeteren en een kortere ‘time to market’ doorslaggevende succesfactoren zijn om te kunnen concurreren in de digitale economie. Daarom gebruiken organisaties steeds meer cloud-applicaties, in plaats van op de eigen locaties geïnstalleerde systemen, om hun groei te versnellen. Als gevolg van de massale overstap naar cloud-gebaseerde diensten en om sneller in te spelen op de veranderende vraag van klanten, is het IT-landschap de afgelopen jaren in een ongekende mate veranderd.

Gartner verwacht dat de wereldwijde markt voor publieke cloud-diensten dit jaar met 21,4 procent groeit naar 186,4 miljard dollar. Het overstappen naar de cloud heeft echter ook een doos van Pandora geopend met problemen en uitdagingen die voor­heen niet bestonden en waar organisaties momenteel volop mee worstelen. Dat belemmert ze sneller te innoveren, wat de vraag oproept of echte cloud agility wel realiseerbaar is - of niet?

Cloud-complexiteit managen

De flexibiliteit van cloud-toepassingen is allereerst gerelateerd aan de snelheid waarmee IT-resources te leveren zijn. Anders zijn nieuwe innovatieve diensten namelijk niet snel te ontwikkelen en te implemente-ren. Als gevolg van het dynamische karakter van cloud-toepassingen en de verschillende implementatie-modellen en providers die daarbij betrokken zijn, krijgt elke organisatie een uniek en voortdurend veranderend digitaal ecosysteem. Nieuwe diensten worden geleverd via applicaties die bestaan uit dynamische micro-diensten en containers, draaiend in complexe hybride multicloud-omgevingen. Hoewel deze trend de concurrentiesnelheid en flexibiliteit vergroot, is de cloud-complexiteit moeilijker te managen dan traditionele IT-omgevingen.

Uit recent onderzoek blijkt dat elke transactie via het web of mobiele apparatuur gemiddeld 35 systemen passeert, in vergelijking met 22 nog maar vijf jaar geleden. Als gevolg daarvan wordt het monitoren van de gebruikerservaringen moeilijker en is de oorzaak van een probleem soms bijna niet te achterhalen. Om toch effectief digitaal te transformeren hebben organisaties een intelligentere methode nodig voor het monitoren van de applicatie-prestaties. Zoals mogelijke problemen automatisch ontdekken en analyseren met een AI-gebaseerde aanpak, in plaats van handmatige interventies. Het vinden van de beste oplossingen voor alle cloud-agility uitdagingen vraagt echter om meer dan nieuwe technologie.

Cultuurverandering realiseren

Wie software-innovaties wil versnellen, kan zich niet beperken tot de ontwikkelteams meer bevoegdheden en verantwoor­delijkheid geven. Innovaties moeten door de hele IT-organisatie en betrokken afdeling(en) worden gedragen. Wanneer afdelingen in silo’s werken, missen IT-ers een doorslaggevende succesfactor voor innovatie, namelijk samenwerking. Alleen door samen te werken, kunnen ontwikkel- en businessteams de benodigde informatie en kennis delen en op een transparante wijze innovatieprojecten succesvol voltooien.

Bij veel organisaties is eerst nog een cultuurverandering nodig, voordat de digitale transformatie kan slagen. Het adopteren van cloud-computing is alleen een middel en geen doel om te bereiken. Zonder een flexibele cultuur komen initiatieven om de innovatie te versnellen na verloop van tijd op een laag pitje te staan. Daarom is DevOps een belangrijk onderdeel geworden van cloud-gebaseerde businessmodellen. Het combineren van een flexibele cultuur met flexibele technologie helpt organisaties sneller te innoveren. Dat leidt zowel tot een beter begrip als meer focus op continu verbeteren, wat organi­saties helpt klantgerichter te innoveren.

DevOps en software-intelligentie

Het cyclische karakter van continue ontwikkelingen is te creëren en te faciliteren door DevOps uit te breiden met software-intelligentie, die automatisch feedback geeft over het realiseren van de doelen en prestaties. Deze combinatie helpt tevens het vertrouwen van ontwikkel- en businessteams te vergroten, om samen steeds betere resultaten te behalen die organisaties nodig hebben om de concur­rentie voor te blijven.

DevOps en software-intelligence helpen tevens de druk op IT-teams te verminderen, waardoor ze beter in staat zijn de toenemende cloud-complexiteit onder de knie te krijgen. Bijvoorbeeld met betere inzichten die testen - uitgevoerd door intelligente software - al aan het begin van innovatieprojecten opleveren, zodat alleen correct functionerende software in gebruik wordt genomen. De combinatie is ook te benutten om zelfherstellende toepassingen te ontwikkelen, die mogelijke risico’s op de gebruikerservaring van snelle innovatie tot een minimum reduceren.

Naarmate organisaties meer applicatie-gedreven worden, is het belangrijk dat ze een flexibele en sterke basis creëren voor het ontwikkelen van alle benodigde software. Een moderne cloud-omgeving maakt daarvan deel uit, maar zonder een flexibele cultuur en managementoplossing zijn projecten om de innovatie te versnellen gedoemd te mislukken. Software-intelligentie wordt de komende jaren het belangrijkste middel om de innovatie te versnellen en complexe cloud-omgevingen inzichtelijk te maken. Maar ook het samenwerken en een cultuurverandering bij IT te ondersteunen, waardoor echte cloud agility toch te realiseren is.

Michael Allen, VP EMEA at Dynatrace

Dossiers
Meer over
Lees ook
Dynatrace voegt security gates toe aan DevSecOps voor veilige software

Dynatrace voegt security gates toe aan DevSecOps voor veilige software

Dynatrace, specialist in software intelligence, heeft haar platform uitgebreid met ‘security gates’. Deze functionaliteit stelt DevSecOps-team in staat om nieuwe software automatisch te laten controleren op mogelijke kwetsbaarheden voordat deze in gebruik wordt genomen.

Organisaties worstelen met schaalbaarheid DevOps ondanks noodzaak digitale transformatie

Organisaties worstelen met schaalbaarheid DevOps ondanks noodzaak digitale transformatie

Dynatrace, specialist in software intelligence, maakt de resultaten bekend van een wereldwijd onderzoek onder 1.300 managers van softwareontwikkelingen en DevOps-teams. Dit onafhankelijke onderzoek was gericht op de belangrijkste uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd als ze de vraag naar digitale innovatie proberen bij te houden.

DSM verbetert klantervaring met SAP Commerce Cloud

DSM verbetert klantervaring met SAP Commerce Cloud

De end-of-life van een vijftien jaar oude besteltool was voor DSM Nutritional Products het uitgelezen moment om de klantbeleving in het onlinedomein volledig te herzien. Samen met partner Accenture Interactive werd een nieuwe portal gerealiseerd op basis van SAP Commerce Cloud. Een portal die het eenvoudiger maakt om zaken te doen met DSM, en de klantenservice...