5 voorspellingen voor Kubernetes

unsplash containers

In 2019 heeft Kubernetes veel vooruitgang geboekt, meent Scott McCarthy. Hij is technical product manager voor het container subsystem team van Red Hat - tegenwoordig onderdeel van IBM. En in zijn ogen wordt 2020 een nog beter Kubernetes-jaar.

Bij zijn voorspelingen voor 2020 baseert McCarthy zich op de artikelen die hij en zijn collega-experts op het gebied van Kubernetes de afgelopen periode hebben gepubliceerd op de website Opensource.com.

Top tien

“Om inzicht te krijgen in waar de markt is, heb ik de top tien van Kubernetes-artikelen op Opensource.com bekeken. Deze artikelen geven ons immers inzicht in welke onderwerpen mensen interessant vinden. Ten eerste wil ik erop wijzen dat vijf van deze artikelen betrekking hebben op de uitbreiding van de workload en waar ze kunnen draaien. Deze uitbreiding van de workloads omvat data science, PostgreSQL, InfluxDB en Grafana (als een workload, niet alleen om het cluster zelf te monitoren) en Edge. Historisch gezien draaien Kubernetes en containers in het algemeen meestal bovenop virtuele machines, vooral wanneer ze draaien op infrastructuur die door cloud providers wordt geleverd. Deze interesse is een teken dat eindgebruikers oprecht geïnteresseerd zijn in Kubernetes op ‘bare metal’.”

Operationele kennis

Verder lijkt er veel vraag te zijn naar operationele kennis en best practices met Kubernetes, concludeert McCarthy.

Van Kubernetes Operators tot Kubernetes Controllers en van Secrets tot ConfigMaps, zowel developers als operators zijn op zoek naar best practices en manieren om de inzet en het beheer van de workload te vereen­voudigen. “Vaak raken we verstrikt in het eigenlijke configuratievoorbeeld dat wordt beschreven en nemen we geen stap terug om te beseffen dat het er eigenlijk om moet gaan hoe we het implementeren van applicaties kunnen operationaliseren en niet zozeer hoe we Kubernetes zelf installeren of draaien”, schrijft McCarthy.

Aan de slag gaan

Tot slot lijken mensen echt geïnteresseerd te zijn in informatie die hen helpt om daadwerkelijk aan de slag te gaan. In feite is er zoveel informatie beschikbaar over hoe Kubernetes kan worden gebouwd dat het mensen intimideert en op het verkeerde been zet. Een paar van de topartikelen richten zich op de vraag waarom je moet leren om applicaties op Kubernetes te draaien in plaats van je te concentreren op het installeren van Kubernetes zelf. Net als best practices nemen mensen vaak geen stap terug om te analyseren waarin zij hun tijd het beste kunnen investeren als ze aan de slag gaan.

Voorspellingen

Wat zegt dit ons over 2020 vraagt McCarthy zich vervolgens af. Dat brengt hem tot vijf voorspelingen:

  • Uitbreiding van de workloads. Met name op het gebied van high-performance computing, AI/ML en stateful workloads met behulp van Operators.
  • Meer concrete best practices, vooral rond volwassen standaarden zoals PCI, HIPAA, NIST en dergelijke.
  • Verbeterde beveiliging rond rootless en hogere beveiligingsruntimes (zoals gVisor, Kata Containers, et cetera).
  • Betere standaardisatie op Kubernetes manifesteert zich als het belangrijkste artefact voor implementatie in de ontwikkeling en het delen van applicaties tussen ontwikkelaars.
  • Een steeds groter wordend ecosysteem van netwerk-, opslag- en gespecialiseerde hardware (GPU’s, et cetera) leveranciers die de beste oplossingen voor Kubernetes creëren.