Cloud service providers moeten doorpakken met automatisering IT

Steeds meer bedrijven omarmen de cloud als het centrum van hun IT-activiteiten, wat regelmatig resulteert in een cloud first-strategie. Dit houdt veel meer in dan het extern onderbrengen van workloads. Organisaties moeten rekening houden met tal van zaken, zoals databeheer, informatiebeveiliging, voorspelbare kosten en de constante stroom van nieuwe wet- en regelgeving. Dat zorgt ervoor dat er steeds meer gevraagd wordt van de internet en cloud service providers. We spraken met Verron Martina van Tintri over het spanningsveld tussen vraag en aanbod.

Welke trends zie je in de markt van de internet en cloud service providers?

Verron Martina

“Ik zie op de markt voor de internet en cloud service providers een aantal dingen gebeuren. Een belangrijke trend is de consolidatie, die momenteel plaatsvindt. Nederland heeft heel veel partijen die hosting- en clouddiensten aanbieden, daarin komen nu partijen samen. De overname van Webscale door Combell is daar een goed, recent voorbeeld van. Een andere trend is het feit dat resellers en service providers steeds verder naar elkaar toe groeien. Het traditionele Microsoft- en ook het VMware-kanaal ontwikkelen diensten, die ze al dan niet in samenwerking met internet en cloud service providers aanbieden bij hun bestaande klanten. Die faciliteren dit met eigen ‘white label’-diensten. Een derde belangrijke ontwikkeling is dat internet service providers aansluiten op de public clouds en tegelijk hun eigen dienstenportfolio uitbreiden, om maar zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van hun klanten. Die klanten verwachten van hun cloud service providers goede kwaliteit, persoonlijke aandacht én dezelfde flexibiliteit als bij een public cloud provider.”

Wat zijn de uitdagingen voor internet en cloud service providers binnen het speelveld?

“De concurrentie binnen de internet service provider-markt is hoog en er zijn voor elke klantvraag meerdere cloud-smaken beschikbaar. Kies je voor een public of een private cloud, voor PaaS, SaaS of IaaS? Binnen de markt van clouddiensten is sprake van onderlinge concurrentie én ten opzichte van de grote drie, Amazon, Microsoft en Google. Internet en cloud service providers kunnen zich onderscheiden op een aantal vlakken. Voor lokale partijen geldt dat ze specifieke diensten kunnen aanbieden voor bepaalde deeltaken, ze kunnen dichtbij hun klant opereren en zich flexibel opstellen om de cloud-afnemer zo goed mogelijk te servicen. Daar kan een lokale internet en cloud service provider de strijd aangaan met de public cloud providers. Dat geldt ook op het vlak van applicaties. Die laten zich niet altijd even makkelijk migreren naar de cloud en moeten worden geherstructureerd, om in de public cloud te kunnen functioneren. De kosten die daar mee gemoeid zijn, worden vaak onderschat. En dan heb ik het nog niet eens over de connectiviteit. Binnen een public cloud worden tarieven gehanteerd voor de data die ‘over de lijn’ gaat. De kosten daarvan kunnen behoorlijk oplopen, waardoor het draaien van de applicatie bij een lokale cloud service provider of zelfs ‘in house’ een redelijk alternatief vormt.”

“Met het verschuiven van onderdelen van de IT wordt de verantwoordelijkheid qua veiligheid en toegankelijkheid bij de internet en cloud service providers neergelegd (data compliancy). Denk daarbij aan zaken als cloudbased encryptie, threat-analyses, gedragsanalyses en blockchain en support voor multi-cloud. Afhankelijk van de data, kun je die in een hoogperformante, maar relatief dure cloud zetten of in een trage, maar goedkope cloud. Voor back-ups zou je er eventueel zelfs voor kunnen kiezen om één back-up in AWS te zetten en één in Azure. Dat is voor de archivering van bepaalde data zeker een optie. Al kleven er wel voorwaarden aan met betrekking tot wet- en regelgeving. Ook moeten internet en cloud service providers zo gestructureerd zijn, dat ze deze multi-tiered omgeving eenvoudig kunnen managen.” 

Welke rol speelt storage voor internet en cloud service providers?

“Internet en cloud service providers verwerken dagelijks immers enorme, onvoorspelbare en vaak gevirtualiseerde workloads voor hun klanten. De hoeveelheid data gaat de komende jaren nog explosief groeien onder invloed van IoT en Big Data, zo luiden de verwachtingen. Deze forse groei kunnen internet en cloud service providers alleen opvangen als zij in staat zijn om de complexiteit en onvoorspelbaarheid van deze workloads in een structuur te gieten en te automatiseren. Daarbij speelt de storage-omgeving een belangrijke rol. Conventionele storage-oplossingen zijn in staat om op LUN-niveau de prestaties te managen, wat conflicten kan opleveren die de prestaties van specifieke virtuele machines negatief beïnvloeden. LUNs en volumes vertragen het beheerproces en kunnen uitgroeien tot een prestatie-bottleneck. Kijk bijvoorbeeld eens naar virtuele desktop-omgevingen. Desktops as a Service zijn een populaire dienst, het ontwerpen, inrichten, in bedrijf stellen en onderhouden van VDI-oplossingen met legacy storage-systemen vraagt echter om talloze uren beheerwerk. Met een storage-oplossing die ontwikkeld is voor virtuele omgevingen kunnen beheerders elke virtuele machine een eigen traject bieden om voorspelbare en snelle prestaties te waarborgen en te managen.”

Hoe speelt Tintri in op die behoefte?

“Binnen de hele IT-sector en ook binnen storage zien we een sterke opmars van automatiseringsmogelijkheden voor het vereenvoudigen van processen. Of het nu gaat om het oplossen van technische problemen of het inrichten van storage-omgevingen met snapshot-, herstel- en replicatiefuncties, moderne storage-technologie maakt het mogelijk om routinematige taken te offloaden. Dit biedt bedrijven de mogelijkheid om tijd en geld te besparen door het uitvoeren van routinematige taken met minder, maar niet zonder, menselijke interactie. Internet en cloud service providers kunnen zich daarmee concentreren op activiteiten met een meer strategisch karakter in plaats van simpelweg ‘de lichten te laten branden’.”

“Onze oplossing sluit naadloos aan op deze trend en kent twee fundamentele verschillen met andere storage-oplossingen. Dat is in de eerste plaats ons niveau van abstractie. Die zit bij ons op de applicatie, uitgedrukt als een virtuele machine (VM) of als een container. Dit is het juiste niveau van abstractie om clouds op te baseren, aangezien de andere componenten van de infrastructuur (Compute and Network) op hetzelfde niveau worden geabstraheerd. Daarnaast biedt Tintri open API’s die werken op dit niveau van abstractie, waardoor onze oplossing eenvoudig kan worden gebruikt binnen de automatisering en orchestratie van een volledige IT-infrastructuur.”

“De vier belangrijkste voordelen van de bouwstenen die Tintri biedt, zijn autonome werking, actiegerichte en voorspellende Analytics in real-time, automatisering van taken op applicatie-niveau en self-service om teams efficiënter te laten werken.

Autonome werking is een fundamentele functie om een cloud-infrastructuur mogelijk te maken. Het grootste deel van het dagelijks onderhoud voor applicaties moet geautomatiseerd verlopen zonder handmatige handelingen. Elke VM of container moet zijn eigen geïsoleerde ‘rijbaan’ tot zijn beschikking hebben om verstoppingen en noisy neighbours te voorkomen. Dit moet volledig autonoom gebeuren, want binnen een grootschalige omgeving is er geen tijd om het beleid handmatig of zelfs geautomatiseerd vast te stellen. Binnen een cloud-omgeving kan de levensduur van een VM uren of dagen zijn, en honderden of duizenden VM’s en containers worden uitgerold en weer verwijderd.

Analytics houdt meer in dan mooie grafieken die vaak te laat vanuit een cloud-interface worden geleverd. Het betekent:

  • Analyse in real-time op elke workload binnen de omgeving, met directe zichtbaarheid van de componenten compute, network en storage.
  • Handige analyses die helpen bij het bepalen van de aard van de prestatieproblemen binnen een cloud- of gevirtualiseerde omgeving, de aanpassing doen en de resultaten onmiddellijk zien verschijnen.
  • Voorspellende analyses die maximaal drie jaar historische prestatiegegevens kunnen analyseren, zodat u uw toekomstige opslag- en berekeningsvereisten kunt voorspellen op basis van organische groei en ‘what if…’-simulaties van toekomstige projecten.

Automatisering moet verder gaan dan het beschikbaar hebben van een API. API’s hebben pas waarde in combinatie met het juiste niveau van abstractie. Laat me een voorbeeld geven, waarbij we een VM instellen om te repliceren naar een DR-site. Traditionele storage-omgevingen kunnen alleen op LUN- of volume-niveau repliceren, waardoor er gecompliceerde logische en handmatige stappen gezet moeten worden om de vertaalslag tussen de twee niveaus te maken. Deze werkwijze is moeilijk te schalen naar een dozijn workloads, laat staan naar cloud-niveau.

Binnen Tintri wordt het replicatiebeleid direct toegepast op de VM. Dit kan worden geschaald naar duizenden VM’s vanwege zijn kracht en eenvoud.

Self-service gaat binnen onze filosofie verder dan het aanbieden van een vereenvoudigde versie van de vCenter-interface voor eindgebruikers. Dat betekent immers nog steeds dat ze fundamentele kennis nodig hebben van hardware- en softwarearchitectuur om eenvoudige opdrachten uit te voeren. Bij echte self service gaat het erom, de afhankelijkheid van de IT-(infra)afdeling weg te halen en teams in staat te stellen hun eigen IT-behoeften te managen.”

“Onze ervaring leert dat klanten dankzij deze mogelijkheden hun span of control voor de storage-omgeving kunnen verveelvoudigen. Green Cloud, een Amerikaanse cloud service provider, vergrootte haar storage footprint met een factor 4 en hoefde geen nieuwe engineers aan te nemen om deze te managen. Ze konden het werk ondanks de groei af met hetzelfde aantal specialisten. Ook in Nederland hebben we veel tevreden klanten in het cloud service provider-segment, waaronder Cyso, Denit Hosting Solutions, Hosted.nl, Info.nl en Root.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *