Green meets Grey; B.Ready for a new year!

Niet toevalligerwijs vond 17 januari jl. de BTG-nieuwjaarsbijeenkomst plaats bij B.Amsterdam. Het werd een zinderende, inspirerende meeting, waarbij Grey and Green elkaar prima vonden.

In een gepassioneerde toelichting gaf Z.K.H. Prins Constantijn, Special Envoy van StartupDelta, aan dat ‘pitching’ een kunst is en een absolute randvoorwaarde om vernieuwende ideeën op effectieve wijze te doen laten landen, daar vraag en aanbod elkaar moeten vinden.

In de ruim 30 jaar dat BTG nu als branchevereniging voor ICT/Telecommunicatie grootgebruikers opereert in het speel- en belangenveld van markt, afnemers en overheid, is een ruime ervaring opgebouwd. Daarnaast beschikt BTG over een groot netwerk van leden, die in co-creatie werken aan strategische thema’s die in het belang zijn van diverse branches. Dus de vraag is er, maar een goede aansluiting met de markt wordt gemist.

Er is geregeld sprake van marktimperfecties en desinvestering, daar waar vraag en aanbod elkaar niet of niet op de goede wijze kunnen vinden. Het is goed dat vanuit BTG regelmatig wordt geconstateerd dat ook de markt/leveranciers dit euvel in toenemende mate onderkennen.

De wil om samen te werken is er, echter de invulling van het zogenaamde ‘wat’ en ‘hoe’ vormt een uitdaging. Dit wordt versterkt door onduidelijkheid over de spelregels rond wet- en regelgeving, onder andere in relatie tot de bewaking van het marktconcurrentie-landschap in Nederland. Daarbuiten is de diversiteit aan landschappen zelfs nog groter.

Vanuit BTG proberen we deze gaten te dichten, d.m.v. consensus met onze leden, marktpartijen en de verantwoordelijke beleidsmakers in en buiten Nederland. Deze Nederlandse poldercultuur lijkt geen verkeerd uitgangspunt om te werken aan goede en gedragen oplossingen, die in het belang zijn van alle stakeholders. Een succes wordt immers pas een echt succes als alle betrokken stakeholders hiervan de benefits inzien.

Aan de andere kant geldt, dat ‘als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’ en dat willen we niet meer, maar kunnen we ons vooral ook niet meer veroorloven. Nederland heeft meer flexibiliteit, snelheid, creativiteit en innovatiekracht nodig. We zoeken daarom naar nieuwe manieren om de innovatiekracht te vergroten, waarmee we onze innovatorsdilemma’s willen oplossen. Daarbij zoeken we de verbinding met Startups en young professionals.

Als branchevertegenwoordiger namens zakelijk Nederland zijn we goed georganiseerd in vraagbundeling, waarvoor potentieel een groot afzetgebied bestaat. De Startups zijn creatief, wendbaar en bereid om grenzen te verleggen. Echter, zij zoeken naar structurele aansluiting en verbinding met de ‘gevestigde orde’, die op haar beurt vernieuwing en verfrissing vaak goed kan gebruiken.

In dit verband zijn we dan ook bijzonder verheugd dat BTG in dit streven naar verbinding van Green and Grey StartupDelta als nieuwe samenwerkingspartner heeft kunnen identificeren. Gezamenlijk kunnen we werken aan de verdere optimalisatie van het hiervoor benodigde ecosysteem, waarmee we stagnerende barrières verder terugdringen en de toegang tot talent, kapitaal, netwerken, kennis en markt bevorderen! Dit vormt een goede successleutel om de nieuwe, industriële ICT-revolutie die voor ons ligt, te omarmen.

Ik wens u een goed, gezond, creatief en vooral ondernemend 2017 toe!

Jan van Alphen, Voorzitter BTG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *