‘IT-operations moet zeer op zijn tellen passen’

Er wordt de laatste jaren veel gesproken over het succes van DevOps, een aanpak waarin de ontwikkeling en het beheer van IT-applicaties sterk geïntegreerd plaatsvindt. Dat succes dreigt echter verstoord te worden, zegt Alessandro Perilli van Red Hat, omdat de Dev-zijde steeds meer aan aanzien wint, terwijl de Ops-kant aan relevantie lijkt in te boeten. Dat evenwicht moet en kán hersteld worden, luidt zijn boodschap.

Alessandro Perilli is General Manager Management Strategy bij Red Hat. Voordat hij 2,5 jaar geleden in dienst trad bij deze wereldwijd opererende leverancier van open source-oplossingen, was hij meer dan drie jaar analist bij Gartner op gebied van cloud. Een man met de nodige ervaring dus. We treffen hem op het Red Hat Forum, begin oktober 2016 te Breda. Als we hem rond lunchtijd spreken is al duidelijk dat het evenement, met ruim 550 deelnemers (50 procent meer dan in 2015), een succes is te noemen.

Nieuwe mindset

Perilli heeft net het ochtendprogramma afgesloten met zijn keynote ‘Next Gen Management in a DevOps World’. Door de traditionele muur tussen de ontwikkelafdeling en IT-operaties te slechten, kan IT toegevoegde waarde leveren met de snelheid die ‘de business’ wenst, is de leidende gedachte die aan de DevOps-aanpak ten grondslag ligt. Aan de hand van dit DevOps-model heeft hij het publiek getrakteerd op een prikkelende verhandeling over veranderend IT-management in een wereld die steeds sneller digitaliseert. Perilli (charmant Italiaans accent) provoceerde daarin vooral de aanwezige Ops-mensen in de zaal: “IT-operations moet zeer op zijn tellen passen”, waarschuwde hij. “Want als die partij blijft doen wat ze altijd gedaan heeft, loopt zij het risico volledig te worden overvleugeld, om op den duur (Perilli toonde hierbij het skelet van een dinosaurus) zelfs geheel van het toneel te verdwijnen.”

Zou dat eigenlijk erg zijn? Perilli vindt van wel. In de DevOps-aanpak wordt de rol van de ontwikkelaars vaak van de nodige glans voorzien, terwijl die van IT-operations veel te weinig op waarde wordt geschat, stelt hij. Aan die operationele kant zit een schat aan ervaring die we zoveel mogelijk moeten zien te behouden. Perilli is een man die houdt van metaforen. “Als je het samengaan van Dev en Ops even als een huwelijk tussen die twee beschouwt, dan is Dev de partij die vooral de huwelijksceremonie tot een feest probeert te maken, terwijl Ops veel meer de verantwoordelijkheid voelt om het huwelijk zelf een succes te laten zijn. Beide zijn nodig voor een succesvolle business in deze tijden van digitale transformatie. Maar waar de een zijn feestje viert, en meer en meer het initiatief naar zich toe weet te trekken, dreigt de ander steeds meer te falen in zijn taak en zijn relevantie voor de business kwijt te raken.”

Om ervoor te zorgen dat IT-operations zijn relevantie behoudt – in de ogen van Perilli van essentieel belang voor een geslaagd DevOps-huwelijk op de lange termijn – zal het zichzelf opnieuw op de kaart moeten zetten. Daarvoor is allereerst een nieuwe mindset nodig. Ops moet, zo somt hij op, van denken in systemen naar denken in platformen, van monolitisch naar modulair, van silo’s naar API’s, van handmatig naar geautomatiseerd, van leverancier van infrastructuur naar leverancier van apps en diensten, en van het reageren op alerts naar het vergaren van proactief inzicht vooraf.

Juiste tools

Een tweede belangrijke voorwaarde om van ‘Dev versus Ops’ echt DevOps te maken, is dat Ops modern, geavanceerd managementgereedschap tot zijn beschikking krijgt, opdat die nieuwe mindset ook in de praktijk tot de gewenste resultaten leidt. Red Hat heeft daarvoor in zijn portfolio de nodige tools te bieden, aldus Perilli. En zoals hij in zijn keynote die ochtend al heeft uiteengezet, gaat het om een viertal nauw op elkaar aansluitende oplossingen, te weten: Ansible, CloudForms, Insights en Satellite.

Ansible (verkregen uit een acquisitie in 2015) is een IT-automatiseringstool. Veel toegepast op gebied van configuratiemanagement, wordt Ansible tegenwoordig ook in de DevOps-context steeds populairder, met name als het om het managen van grote hoeveelheden containers gaat.

De tweede tool, CloudForms, tegenwoordig getypeerd als cloud-managementplatform, werd voorheen meestal aangeduid als ‘manager of managers’. Perilli gebruikt de metafoor van een universele afstandsbediening voor alle mogelijke apparatuur in een huiskamersituatie. “Analoog daaraan biedt CloudForms een enkelvoudig managementvenster op elke complexe, hybride IT-omgeving bestaande uit gemengde technologie van diverse partijen”, verduidelijkt hij.

Insights, vervolgens, is een van de nieuwste oplossingen van Red Hat voor het proactief opsporen van configuratiefouten en kwetsbare punten in de beveiliging van de IT-infrastructuur. In tegenstelling tot wat klanten van Red Hat gewend zijn, wordt dit aangeboden als SaaS-oplossing, aldus Perilli. “Door interactie met de centraal gesitueerde intelligente Insights-software in de cloud kunnen onvolkomenheden worden opgespoord en nog voordat ze ellende veroorzaken worden verholpen.”

Satellite tot slot (ooit ‘Red Hat Network’ geheten) is een van de bekendste managementtools van Red Hat, en dient ervoor om software-updates en security-patches betrouwbaar op grote schaal te kunnen uitrollen.

Juiste ‘glue’

De vier tools vormen de onderdelen van een weldoordacht ‘masterplan’, houdt Perilli ons voor. In hun reis naar de cloud gaan bedrijven door verschillende fasen van schaalgrootte en complexiteit. Vergelijk het met de industriële revolutie, zegt hij, waarin we gingen van handwerk, naar massaproductie, naar automatisering en uiteindelijk autonome systemen. Analoog zoeken bedrijven en organisaties die sneller willen acteren allereerst hun heil in hybride oplossingen bestaande uit aanbiedingen voor private en public cloud. Gaan ze opschalen dan kunnen ze de toenemende complexiteit achtereenvolgens managen met Insights en Satellite, automatiseren met Ansible, terwijl ze in de meest complexe situaties het overzicht behouden met CloudForms.

Om de vier tools ook in combinatie met elkaar goed te laten functioneren, zorgt Red Hat voor de juiste ‘glue’, de juiste lijm, beschrijft Perilli tot slot, waarvan de belangrijkste ingrediënten bestaan uit een consistente gebruikersinterface en architectuur (met dezelfde visuele taal, dezelfde inventory, et cetera). Daarop moeten alle afzonderlijke onderdelen op eenvoudige wijze kunnen worden aangesloten en tevens nieuwe zaken zonder veel moeite kunnen worden ondergebracht. “Want er zullen voortdurend weer nieuwe technologische snufjes bijkomen. Vandaag zijn dat containers – ook die technologie hebben we nu geïntegreerd – maar morgen is dat weer iets anders, zoals bijvoorbeeld de zogeheten ‘serverless architectures’ waar iedereen het nu over heeft.”

Dick Schievels is journalist

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *