Peter Vermeulen verzorgt CCE-presentatie tijdens (ISC)2 Secure Summit

Peter Vermeulen verzorgt op 5 april tijdens de (ISC)2 Secure Summit Benelux een presentatie over IT-security in een wereld die zich steeds meer ontwikkeld in de richting van cloud services.

Hij verzorgt deze presentatie uit naam van Cloud Community Europe. Vermeulen is onder andere bekend als de marktonderzoeker die de jaarlijkse Cloud Monitor van Cloud Community Europe - Nederland verzorgt.

Tijdens de presentatie zal Vermeulen onder andere ingaan op de ontwikkeling dat investeringen in security weer steeds meer worden ingegeven door angst voor cyberbedreigingen. En niet zozeer gedreven worden door de wens om digitale services aan te bieden, die dan uiteraard wel veilig dienen te zijn. Anders gezegd: fear rules again.

Vermeulen presenteert op 5 april een overzicht van de huidige stand van zaken ten aanzien van IT-security in Nederland. Hij baseert zich daarbij op een groot onderzoek dat zijn firma Pb7 Research al een aantal jaren uitvoert: de Nationale IT Security Monitor.

Meer informatie over (ISC)2 Secure Summit Benelux is hier te vinden.