Zowel algemeen management als IT-management vindt hybride cloud meest geschikte cloudvorm

36 procent van de bedrijven in Nederland vindt de hybride cloud de meest geschikte cloudvorm. Dat geldt echter niet voor iedereen binnen een organisatie. Zo geeft maar liefst 49 procent van de algemeen managers en 39 procent van de IT-managers de voorkeur aan de hybride cloud, terwijl onder IT-professionals de virtual private cloud juist populair is. De public cloud is volgens iedereen de minst geschikte vorm om bedrijfskritische data en applicaties van een organisatie in te laten draaien.

Dit blijkt uit onderzoek van solution provider en cloudleverancier Proact in samenwerking met AutomatiseringGids (AG). Net als in 2014 ondervroegen deze partijen IT-managers, -specialisten en algemeen management van Nederlandse organisaties over waar zij staan in hun transitie naar de cloud. De meeste respondenten in het onderzoek lijken al vergevorderd in hun transitie naar de cloud. Proact en AG onderscheiden vijf volwassenheidsstadia in hun onderzoek: standaardisatie, consolidatie, virtualisatie, automatisering en orkestratie. 35 procent bevindt zich in het derde stadium. 22 procent is nog bezig met het standaardiseren van de IT-infrastructuur en processen, terwijl achttien procent in de fase van automatisering zit. Hoewel de meeste respondenten de hybride cloud de meest geschikte vorm vinden, maakt slechts 22 procent daadwerkelijk gebruik van de hybride cloud. De private cloud is nog altijd het populairst: 45 procent werkt met een on-premise-variant en 27 procent heeft zijn eigen cloud ondergebracht bij een serviceprovider.

Bedrijfskritieke applicaties en data

De voordelen van de publieke cloud worden wel degelijk ingezien. Dat de public cloud vanuit een ‘one size fits all’ optiek op veel minder enthousiasme kan rekenen blijkt uit de antwoorden op de vraag ‘Zijn er in uw organisatie plannen om binnen nu en vijf jaar bedrijfskritieke applicaties in een public cloud te laten draaien?’ 47 procent antwoordt dat hen dit onwaarschijnlijk tot zeer onwaarschijnlijk lijkt. Slechts veertien procent gaat het waarschijnlijk wel doen. Voor de opslag van bedrijfskritieke data, zoals klantinformatie, bedrijfscijfers en nieuwe productontwerpen, geldt hetzelfde. Ook hier zoeken bedrijven het óf in een eigen cloud (vijftien procent) óf in fysieke – niet-gevirtualiseerde – opslag (77 procent).

Maar waarom zijn bedrijven dan nog niet massaal overgestapt naar een hybride cloud, als dit wordt gezien als de meest geschikte vorm van de cloud? Bijna een kwart noemt integratie met de bestaande omgeving als belangrijkste reden en 22 procent heeft behoefte aan maatwerk. Verder kwam er ook dit jaar weer naar voren dat Nederlanders waarde hechten aan het bepalen van de locatie van de data, en noemt 69 procent het belangrijk dat dit binnen onze landsgrenzen plaatsvindt. Zaken die eerder dit jaar uit het onderzoek zijn uitgelicht in het persbericht waarin de uitkomsten aan bod kwamen over wat Nederlandse organisaties belangrijk vinden bij de keuze van een serviceprovider.

Op de to-do-list

Cloudprojecten blijven bedrijven bezighouden. Bij 63 procent staat in het komende jaar een SaaS-project op stapel. Kostenvoordeel, flexibiliteit en integratiegemak zijn de meest voor de hand liggende verklaringen voor de populariteit van Software-as-a-Service. Veertig procent plant een IaaS-project (Infrastructure-as-a-Service). Een derde gaat voor Platform-as-a-Service (PaaS) en eveneens zo’n 33 procent is bezig met Enterprise Cloud File Sharing (varianten van Dropbox). Bedrijven hebben verschillende redenen om voor cloud computing te kiezen. De belangrijkste daarvan is flexibiliteit: zeventig procent wil resources en services snel beschikbaar hebben. Voor 52 procent is het flexibel maken van kosten een argument. En 48 procent doet het om processen uit te besteden, die niet tot de core business behoren.

“Opvallend in het onderzoek dit jaar is de wens voor flexibiliteit”, zegt Lucas den Os, Managing Director Proact Nederland. “Waar in 2014 het uitbesteden van non-core-processen nog het belangrijkste argument voor cloud computing was, speelt de business met zijn behoefte aan het snel beschikbaar hebben van resources en services nu een grotere rol. Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat ook vanuit de business gehamerd wordt op snelle oplevering van applicaties en andere IT-producten die de bedrijfsprocessen ondersteunen. Daarnaast komt ook dit jaar weer duidelijk naar voren dat Nederlanders graag controle houden over de locatie van de data. De hybride cloud mag dan ook met recht ‘the best of both worlds’ worden genoemd doordat die inspeelt op een groot aantal behoeftes van zowel IT als de business.”

Over het onderzoek

De cijfers in de Hybrid Cloud Journey Barometer zijn gebaseerd op een onderzoek dat Proact en AutomatiseringGids gezamenlijk hebben opgezet. De online vragenlijst werd in het voorjaar van 2015 ingevuld door 320 respondenten. Dertig procent van hen is IT-specialist of -adviseur, 22 procent heeft een IT-managementfunctie, zestien procent is IT-professional, veertien procent heeft een rol in het algemeen management en zeventien procent bekleedt een andere functie dan een van deze categorieën. Van de respondenten werkt 33 procent in een bedrijf groter dan duizend medewerkers, zestien procent in een bedrijf tussen de 250 en duizend medewerkers, en achttien procent in het middenbedrijf (vijftig tot 250 medewerkers). De deelnemers zijn veelal werkzaam in de zakelijke dienstverlening, ICT, overheid of financiële dienstverlening.

Lees ook
Dell Technologies: snelgroeiende organisaties verwachten dat AI en GenAI bedrijfstakken zullen transformeren

Dell Technologies: snelgroeiende organisaties verwachten dat AI en GenAI bedrijfstakken zullen transformeren

Twee derde van de Nederlandse organisaties (67%) is ervan overtuigd dat generatieve AI (GenAI) en AI in de toekomst bedrijfstakken aanzienlijk zullen transformeren. Dat blijkt uit het Dell Technologies Innovation Catalyst Research. Bij de snelgroeiende organisaties, die een hoge omzetgroei (+25%) hadden in 2023, denkt 88% dit.

Leaseweb kondigt European Cloud Campus project aan om groei van Europese soevereine cloudinfrastructuur te stimuleren

Leaseweb kondigt European Cloud Campus project aan om groei van Europese soevereine cloudinfrastructuur te stimuleren

Leaseweb kondigt de start van het initiatief voor de European Cloud Campus aan. Dit initiatief maakt onderdeel uit van de zogeheten "Important Projects of Common European Interest" in het kader van de Next Generation Cloud Infrastructure and Services (IPCEI CIS).

Lucid Software versterkt platform met team hubs en innovatieve AI-functionaliteit waaronder Microsoft Copilot

Lucid Software versterkt platform met team hubs en innovatieve AI-functionaliteit waaronder Microsoft Copilot

Lucid Software, leverancier van software voor visuele samenwerking, introduceert vandaag nieuwe slimme functionaliteit waarmee teams de coördinatie en interne afstemming kunnen verbeteren. Verbeteringen zijn onder meer een nauwere integratie met veelgebruikte tools zoals Microsoft Copilot