Onderzoek Dassault Systèmes identificeert cruciale vaardigheden voor duurzame innovatie in productie

3DS_2022_3DXEDU_SKILLS_COMPASS_2

 

Duurzaam ontwerpen, mechatronica, additieve fabricage, data science en op modellen gebaseerde system engineering. Dat zijn de belangrijkste vaardigheden waarover een productiebedrijf moet beschikken wil het duurzaam innovatief kunnen concurreren. Dat blijkt uit onderzoek van Dassault Systèmes. Ook voor de academische wereld en voor opleidingsinstellingen is het cruciaal dat zij hun studenten deze skills aanleren, stelt het bedrijf vast.

Analyse sociale discussie

Deze bevindingen komen voort uit een analyse van activiteiten op sociale media die is uitgevoerd in opdracht van 3DEXPERIENCE Edu van Dassault Systèmes. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de vraag hoe productievaardigheden worden besproken. Ook wil 3DEXPERIENCE Edu het ecosysteem in staat stellen de kloof tussen vraag en aanbod ten aanzien van vaardigheden te verkleinen. Dit is van groot belang in een sector die goed is voor 41% van het wereldwijde BBP en waarvan de transformatie een grote kans biedt om de impact op het milieu te minimaliseren en te komen tot meer duurzame systemen.

Al 40 jaar is Dassault Systèmes een katalysator en enabler van industriële innovatie. Het concern verbindt en versterkt de inspanningen van de industrie en de academische wereld. Dit om samen de benodigde leeromgevingen te creëren voor het leveren van innovaties die de kwaliteit van leven van consumenten, burgers en patiënten verder verbeteren.

Bevindingen uit de analyse van discussies op sociale media over de productiesector zijn onder meer:

  • Duurzaam ontwerpen wordt een onderdeel van de dagelijkse communicatie van consumenten met bedrijven, waarbij academische instellingen willen leiden door het aanbieden van korte programma's en informatieve lezingen.
  • Mechatronica heeft de meest actieve community op sociale media met meer emotie en betrokkenheid dan alle andere vaardigheden bij elkaar. Het laat zien hoe technische onderwerpen voornamelijk kunnen worden belicht door middel van video's of andere formaten om een jonger publiek aan te trekken.
  • Additive Manufacturing was goed voor 55.100 discussies met meer dan 278.000 opmerkingen in het Engels, gedomineerd door bedrijven en universiteiten rond academische publicaties, nieuwe innovatieve gebruiksmethoden, lopende projecten en promotioneel bedrijfsmateriaal.
  • Data science wordt voornamelijk besproken op een hoog niveau, gericht op branchecertificeringen of openstaande vacatures voor datawetenschappers. Er zijn maar weinig universiteiten en bedrijven die over deze vaardigheid op sociale media praten, hoewel het van cruciaal belang is voor hun toekomst.
  • Er zijn maar weinig personen, influencers of communities die zich bezighouden met het onderwerp Model-based System Engineering. Dat biedt kansen om de gesprekken en het bewustzijn van zo'n cruciale discipline voor de toekomst van veel industrieën te vergroten.

Inspelen op trend

“We hebben dit onderzoek geïnitieerd om een ​​beeld te krijgen van de discussies die trending zijn op sociale media bij een grote variatie aan belanghebbenden: studenten, docenten, bedrijven, experts en anderen. Met dit inzicht kunnen we ons ecosysteem bundelen om studenten en het personeel van bedrijven voor te bereiden om efficiënt, gezamenlijk en productief te werken om grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid op te lossen”, zegt Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry, Marketing & Sustainability, Dassault Systèmes.

Naast deze analyse onderneemt Dassault Systèmes actie om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om de ontwikkeling van producten om te vormen tot het ontwikkelen van duurzame ervaringen. Daarbij richt het concern zich met name op zijn ecosysteem van scholen, opleidingsorganisaties en klanten. Dat gebeurt via meerdere communicatiekanalen, zoals een reeks e-books over vaardigheden en een online academische gemeenschap waar experts best practices delen.

Centers of Excellence

Deze kanalen omvatten ook het wereldwijde 3DEXPERIENCE Edu-programma rond Centers of Excellence. Dit programma versnelt het fenomeen ‘levenslang leren’ door bedrijven en overheden een netwerk van centra te bieden om de 3DEXPERIENCE-platformexpertise te ontwikkelen die nodig is voor de digitale transformatie van de industrie. Het programma telt nu 11 leden. Onlangs zijn toegetreden:

  • Instituto Maua de Tecnologia, een particuliere technische universiteit zonder winstoogmerk in Brazilië;
  • L'Industreet, een technische hogeschool in Frankrijk om jonge mensen die de school hebben verlaten een opleiding te geven op het gebied van de industrie van de toekomst;
  • ZHAW, een hogeschool in Zwitserland;
  • en Trier University of Applied Sciences in Duitsland.

 

“We bieden onze leerlingen meerdere mogelijkheden om de brede context van techniek te leren begrijpen. Centraal in een dergelijke context staat de noodzaak van ontwerpen voor duurzaamheid, ofwel Design for Sustainability”, zegt Michael Hoffmann, directeur van het Laboratory for product development & manufacturing van de Trier University of Applied Sciences. "Het minimaliseren van materiaal- en energieverbruik, het mogelijk maken van het gebruik van biomaterialen en het optimaliseren van de levenscyclus met een virtual twin zijn enkele van de methoden die we promoten. De 3DEXPERIENCE-omgeving biedt talloze mogelijkheden om de vereiste competenties te ontwikkelen. Ook voor onze studenten en onze industriële partners."

Lees ook
Nieuwe supercomputer van Jules Verne consortium biedt ongekende rekencapaciteit

Nieuwe supercomputer van Jules Verne consortium biedt ongekende rekencapaciteit

Het Jules Verne consortium ( GENCI en CEA in Frankrijk en SURF in Nederland) maakt bekend dat GENCI begin 2026 een nieuwe Europese supercomputer zal huisvesten en exploiteren in Frankrijk. De supercomputer zal worden gebaseerd op Europese hardware- en softwaretechnologieën.

Dynatrace behaalt AWS Cloud Operations Competency for Monitoring and Observability

Dynatrace behaalt AWS Cloud Operations Competency for Monitoring and Observability

Dynatrace, leider in ‘observability’ en security, heeft de nieuwe Amazon Web Services (AWS) Cloud Operations Competency behaald in de categorie Monitoring and Observability. Met het behalen van deze competentie heeft Dynatrace zijn expertise aangetoond in het ondersteunen van klanten bij het bouwen van een sterk en schaalbaar fundament voor hun en1

Altair en TU Delft ondertekenen campusbrede licentieovereenkomst

Altair en TU Delft ondertekenen campusbrede licentieovereenkomst

Altair heeft een meerjarige campusbrede licentieovereenkomst getekend met de TU Delft. Deze grootste technische universiteit van Nederland staat op de 10e plaats voor techniek en technologie in de QS World University Rankings. Op basis van de nieuwe licentie kunnen ruim 25.000 studenten en 6.000 medewerkers van de TU Delft profiteren van een besch1