Mismatch op de ICT-arbeidsmarkt door gebrek aan juiste kennis en opleiding

De Nederlandse arbeidsmarkt zijn veel moeilijk vervulbare ICT-vacatures te vinden, zowel bij de ICT aanbodzijde als bij de bedrijven die ICT gebruiken. Veel ICT'ers zitten tegelijkertijd zonder baan zitten. Net afgestudeerde ICT-professionals hebben niet altijd de competenties waar werkgevers behoefte aan hebben. Er is dan ook sprake van een mismatch tussen onderwijs en de arbeidsmarkt.Deze mismatch zit in opleidingsniveau, maar ook in het niveau aan ICT-vaardigheden.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport 'De ICT'er bestaat niet' dat in opdracht van CA-ICT, CIO Platform Nederland, Digivaardig & Digiveilig, het Ministerie van Economische Zaken en Nederland ICT is uitgevoerd door Dialogic met medewerking van ECABO en het IT Performance House. Doekle Terpstra nam het rapport vandaag in ontvangst tijdens het jaarcongres van het Techniekpact.

Bedreiging voor het economisch herstel

"De tekorten op de arbeidsmarkt voor ICT'ers zijn een bedreiging voor het economisch herstel en zijn ongunstig voor de innovatie- en concurrentiekracht van Nederland. We zijn onvoldoende voorbereid op technologische ontwikkelingen zoals Cloud computing, Big Data, Cyber Security. De komende vijf jaar zal dit van grote invloed zijn op de vraag naar nieuwe (anders geschoolde) ICT-professionals. We moeten zien te doorbreken dat grotere bedrijven uitwijken naar het buitenland om daar gekwalificeerde mensen te werven. Groot knelpunt is dat de inhoud van ICT-opleidingen onvoldoende aansluit op functies in het bedrijfsleven, waardoor er een mismatch tussen vraag en aanbod is ontstaan", zegt Lotte de Bruijn, Directeur Nederland ICT.

Ten opzichte van de uitstroom vanuit ICT-opleidingen blijkt er bij werkgevers relatief veel vraag is naar HBO-gediplomeerden. De uitgevoerde vacature-analyse toont aan dat werkgevers momenteel vooral een grote behoefte hebben aan ontwikkelaars. Bijna 90% van de vacatures op dit gebied is gericht op persooneel op HBO-WO niveau. Ook is er op de arbeidsmarkt veel vraag naar accountmanagers. Studenten kiezen echter nog onvoldoende de studies waar vanuit de markt daadwerkelijk veel vraag naar is. CA-ICT, CIO Platform Nederland, Digivaardig & Digiveilig, het Ministerie van Economische Zaken en Nederland ICT roepen dan ook onderwijs beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt.

Regionale verschillen in behoefte werkgevers

Uit onderzoek blijkt dat de meeste ICT-vacatures afkomstig zijn van werkgevers uit de regio's Middenwest (29%) en Noordwest (23%). De regio Noord blijft met 3,3% ver achter. De regionale vraag naar ICT-professionals volgt grotendeels de specifieke regionale economische structuur. In de regio's Noord, Oost, Zuidwest en Zuidoost ligt de focus op industrie, wat onder meer blijkt uit de relatief grote vraag naar Technical Specialists in de regio Noord. In de regio's Noordwest en Middenwest is er meer focus op diensten, waarbij er in Noordwest veel vraag is naar allround Developers en in Middenwest veel vraag is naar Accountmanagers. De vraag naar Technical Specialists is daar juist laag.

Het onderzoekrapport 'De ICT'er bestaat niet' is hier te downloaden.

Lees ook
Nutanix: "AI, beveiliging en duurzaamheid stimuleren de modernisering van de IT-infrastructuur in de gezondheidszorg"

Nutanix: "AI, beveiliging en duurzaamheid stimuleren de modernisering van de IT-infrastructuur in de gezondheidszorg"

Nutanix kondigt de bevindingen aan van de zesde jaarlijkse Healthcare Enterprise Cloud Index (ECI). Hierin wordt de voortgang van ondernemingen gemeten met betrekking tot cloud-adoptie in de sector.

Nederlands project krijgt financiering om energieverbruik en CO2-uitstoot datacenters terug te dringen

Nederlands project krijgt financiering om energieverbruik en CO2-uitstoot datacenters terug te dringen

Een consortium van zeven Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen krijgt financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nadat de Europese Commissie op 5 december jl. groen licht gaf aan het IPCEI-CIS programma.

Onderzoek SAP CFO’s staan bij duurzaamheid aan de zijlijn

Onderzoek SAP CFO’s staan bij duurzaamheid aan de zijlijn

Nederlandse leidinggevenden nemen concrete actie voor duurzaamheid, maar er zijn nog obstakels voor langetermijnsucces. Gebrek aan financiering is daarbij de grootste zorg. Dat is de belangrijkste conclusie voor Nederland uit de Environmental Sustainability Study 2023 (Wave 3). Dit onderzoek van SAP analyseerde de houding en het gedrag van bedrijv1