IT'ers willen waardering!

Een einde aan het schrijnend tekort goed geschoolde IT'ers is voorlopig niet in zicht. Een luxepositie voor de tech-professional, die de banen steeds vaker voor het uitkiezen heeft. Tegelijkertijd vormt het een enorme uitdaging voor organisaties. Zij moeten zich meer dan ooit bezinnen op een strategie om goede IT'ers te krijgen en te behouden. Want dat gebeurt momenteel nog veel te weinig.

Vrijwel de gehele Nederlandse economie bevindt zich momenteel in een digitale transformatie. Organisaties oriënteren zich onder meer op cloudcomputing, bigdata-analyse en de oneindige mogelijkheden van het Internet of Things. Dit levert een prachtig speelveld op voor onder andere creatievelingen, projectmanagers, change agents en consultants. Helaas wordt het imago van IT nog bepaald door het beeld van de nerd die de hele dag code klopt. Zou het helpen als we IT’er wijzigen in digital professional? Laten we het in dit artikel eens proberen.

IT studenten

Er is geen beter moment dan nu om de verandering in te zetten. Informatietechnologie bedient ons ieder moment van de dag. Zo kreeg mijn collega zojuist een berichtje op zijn telefoon dat hij de borstel van zijn tandenborstel moet vervangen. Afzender: zijn tandenborstel. Je hoeft geen code te kloppen om aan de wieg te staan van toekomstige innovaties.

Schrijnend tekort aan vrouwen

We hebben mannen en vooral meer vrouwen nodig om de uitdagingen van vandaag en morgen om te zetten in mooie oplossingen. Vooral het tekort aan vrouwen in de IT-sector is schrijnend. Juist de creativiteit en intuïtie van vrouwen is hard nodig. Nederland heeft een grote uitdaging om het imago van IT te verkopen aan vrouwen. Deze moeten we niet uit de weg gaan.

Hoe dan ook zijn er veel knappe koppen nodig. Ieder jaar ronden 4.500 informatiestudenten hun opleiding af en storten zich op de arbeidsmarkt. Dat is echter lang niet voldoende om aan de vraag te voldoen. Het gat is groot: volgens UWV groeit het aantal IT-vacatures met 11.000 per kwartaal. Ruim 80 procent daarvan blijft onvervuld.

Voor het uitkiezen

Dat is goed nieuws voor de digital professional. Die heeft de baan, en in toenemende mate de bijbehorende arbeidsvoorwaarden, voor het uitkiezen. Digital professionals zijn namelijk schaars en bij schaarste stijgt de waarde. Organisaties hebben hun handen vol aan de digitale transformatie en staan te springen om hulp. Er heerst een ware onderlinge concurrentiestrijd: degene die de juiste mensen kan aantrekken en vasthouden, staat veel sterker in de strijd.

Organisaties zijn doordrongen van het belang van goede digital professionals. Dat bewijzen die jaarlijkse 44.000 vacatures wel. Maar het aantrekken en vasthouden van hen vinden ze lastig. Want daar is kennis en vooral kunde voor nodig. Kennis over wat de digital professional drijft en wat hij of zij belangrijk vindt. En natuurlijk vooral hoe je het leuk houdt samen, op zowel korte als lange termijn. Dit heeft alles met houding te maken. Ben je een team aan het bouwen of pionnen aan het verzamelen?

Afstuderen IT

Gapende kloof

Precies die team spirit ontbreekt regelmatig. TNS NIPO deed in opdracht van detacherings-, interim- en werving-selectiebureau Yacht onderzoek naar wat IT'ers (digital professionals) gelukkig maakt in hun werk. Managers hebben daarvan een verwrongen beeld, zo concludeerden de onderzoekers. Zo zijn factoren als salaris en andere arbeidsvoorwaarden lang niet zo zwaarwegend als zij denken.

Wel belangrijk

Maar wat vinden digital professionals wel belangrijk? Bij hen staat waardering voor de geleverde prestaties hoog in het vaandel. Werkgevers, zo stellen de onderzoekers, dienen het belang van hun werk niet alleen te erkennen, maar ook hun dankbaarheid duidelijk te maken. Dat is niet alleen het geven van een complimentje op zijn tijd. Dat is ook de ruimte geven aan goede ideeën en het laten managen van het eigen werk.

Funest voor loyaliteit

Net als in de meeste relaties vindt ook de IT'er het niet fijn als hen de vrijheid wordt ontnomen. Volgens de onderzoekers is vooral het van bovenaf opgelegd ad-hoc-beleid dat niet strookt met de visie van de IT-afdeling funest voor de loyaliteit. Elk beleid dat niet strookt met de visie leidt ergens in de keten tot frustratie. Niet doen dus.

Digital professionals zijn vandaag de dag meer dan ooit innovators die het verschil kunnen maken in de manier waarop we werken, communiceren, delen, boodschappen doen, enzovoort. Innovatie komt pas echt op gang bij mensen die lekker in hun vel zitten en de ruimte in hun hoofd hebben zich even helemaal te laten gaan. Ook een cultuur waarin je ideeën met elkaar kan delen zonder hiërarchische obstakels is een vereiste. Die cultuur ontbreekt nog te vaak en dat verslechtert je concurrentiepositie op de arbeidsmarkt enorm. Want als de digital professional mag kiezen, dan gaat hun stem naar het team waarin ze zich wel begrepen voelen.

Auteur: Jim van der Wardt, HR Director bij SAP Nederland

2c5068df-6af7-4047-9a05-cd2cd04b211d
Lees ook
Nieuwe supercomputer van Jules Verne consortium biedt ongekende rekencapaciteit

Nieuwe supercomputer van Jules Verne consortium biedt ongekende rekencapaciteit

Het Jules Verne consortium ( GENCI en CEA in Frankrijk en SURF in Nederland) maakt bekend dat GENCI begin 2026 een nieuwe Europese supercomputer zal huisvesten en exploiteren in Frankrijk. De supercomputer zal worden gebaseerd op Europese hardware- en softwaretechnologieën.

Altair en TU Delft ondertekenen campusbrede licentieovereenkomst

Altair en TU Delft ondertekenen campusbrede licentieovereenkomst

Altair heeft een meerjarige campusbrede licentieovereenkomst getekend met de TU Delft. Deze grootste technische universiteit van Nederland staat op de 10e plaats voor techniek en technologie in de QS World University Rankings. Op basis van de nieuwe licentie kunnen ruim 25.000 studenten en 6.000 medewerkers van de TU Delft profiteren van een besch1

Onderzoek Dassault Systèmes identificeert cruciale vaardigheden voor duurzame innovatie in productie

Onderzoek Dassault Systèmes identificeert cruciale vaardigheden voor duurzame innovatie in productie

Duurzaam ontwerpen, mechatronica, additieve fabricage, data science en op modellen gebaseerde system engineering. Dat zijn de belangrijkste vaardigheden waarover een productiebedrijf moet beschikken wil het duurzaam innovatief kunnen concurreren. Dat blijkt uit onderzoek van Dassault Systèmes. Ook voor de academische wereld en voor opleidingsinste1