‘Hybride cloud meest ideale cloud-vorm voor Nederlandse organisaties’

proact

De koudwatervrees voor wat betreft cloud is in Nederland voorbij. Dat blijkt uit onderzoek van Proact, Europa’s grootste storagecentrische datacenterinfrastructuur-integrator en cloud-enabler, in samenwerking met AutomatiseringGids. De meeste organisaties lijken zelfs al vergevorderd in hun transitie naar de cloud. De on-premise cloud is nog steeds de meest gebruikte cloud-vorm. Als het gaat om de meest ideale cloud-vorm, zien veel organisaties echter een combinatie van private en public cloud. Belangrijkste reden om voor de cloud te kiezen, blijkt flexibiliteit te zijn. Proact presenteert deze en andere onderzoeksresultaten tijdens SYNC op 17 september 2014 in Rotterdam. 

Proact en AutomatiseringGids voerden het onderzoek samen in april 2014 uit. In totaal vulden 256 respondenten de vragenlijst in. Die zijn onderverdeeld in: algemeen management (zoals algemeen directeur, CIO), IT-management (zoals project- of afdelingsmanager), IT-professional (zoals applicatiebeheerder) en IT-specialist (zoals IT-consultant of IT-architect).

Transitiefase

De meest genoemde lopende cloud-projecten zijn Software-as-a-Service (42 procent), virtualisatie (38 procent), internal private cloud (33 procent) en Infrastructure-as-a-Service (31 procent). Proact vroeg ook naar de fasen in de overstap naar de cloud. De eerste stap is standaardisatie van de infrastructuur en de meest gevorderde fase is orkestratie. 37 procent van de organisaties blijkt zich te bevinden in de fase van virtualisatie van de infrastructuur. Twintig procent is bezig met automatisering waarbij verschillende systemen of software zodanig aan elkaar gekoppeld worden, dat ze automatisch werken of zelfregulerend zijn.

Vorm van de cloud

Voor wat betreft type cloud-oplossing, spelen de meeste organisaties op safe. De on-premise cloud is met 49 procent nog altijd de meest ingezette cloud-vorm. 39 procent van de organisaties heeft een hosted cloud bij een externe provider en 28 procent gebruikt een virtual private cloud via een serviceprovider. Opvallend hierbij is echter, dat veel respondenten een andere ideale cloud-vorm voor ogen hebben dan ze nu gebruiken. 34 procent ziet het meeste heil in een combinatie van private en public. Van het IT-management vindt zelfs 39 procent de hybride cloud het meest geschikt. Daarna zien organisaties – toch weer – on-premise/private cloud als beste vorm voor zichzelf (29 procent), gevolgd door een virtual private cloud bij een serviceprovider (vijftien procent). Voor veel organisaties zijn er nog beren op de weg als het gaat om de inzet van een public cloud. Security blijkt kopzorg nummer 1. Ook privacy zien bedrijven vaak als belemmering, net als compliance.

Beweegredenen

Hoewel Nederlanders erom bekendstaan ‘op de penning te zijn’, zijn de lagere kosten niet de allerbelangrijkste reden om voor cloud computing te kiezen. Zelfs voor het algemeen management niet. Flexibiliteit blijkt juist wel van belang – respondenten noemen snelle beschikbaarheid van resources en services het meest als overweging. Nog een veelgenoemde reden is efficiency (35 procent geeft dat aan). En ook het flexibel maken van de kosten – OPEX in plaats van CAPEX – komt veel voor (29 procent). Voor het algemeen management is dit zelfs de op een na meest genoemde reden. Het IT-management (29 procent daarvan) vindt daarentegen het uitbesteden van processen die niet tot de core-business behoren, de tweede belangrijkste reden.

Schaduw-IT

Veel organisaties denken dat zij geen eindgebruikers hebben, die applicaties of diensten van elders – denk aan Amazon Web Services of Dropbox – inschakelen zonder medeweten van de IT-afdeling. 27 procent zegt dat dit vrijwel nooit voorkomt, elf procent geeft aan dat dit volledig uitgesloten is. De cijfers onder het algemeen management zijn nog hoger. Daarvan geeft 28 procent aan dat dit vrijwel nooit voorkomt en twintig procent dat dit volledig uitgesloten is. Zoals te verwachten valt, is de mening over het passeren van de IT-afdeling over het algemeen negatief. 34 procent noemt schaduw-IT afkeurenswaardig en nog eens twaalf procent zeer afkeurenswaardig. Vooral het IT-management (achttien procent van deze doelgroep) en de IT-professionals (twintig procent) vinden dit zeer afkeurenswaardig.

“Het private cloud journey barometer-onderzoek toont aan dat steeds meer organisaties de cloud omarmen”, zegt Lucas den Os, Managing Director Proact Nederland. “Deden organisaties eerder nog voorzichtige pilots met kleine, niet al te belangrijke toepassingen, nu staat bij de meeste bedrijven wel een cloud-project op stapel. De weg naar orkestratie is intensief, maar we zien dat veel organisaties in ieder geval wel op de goede weg zitten.”

 
Meer over
Lees ook
Dell Technologies: snelgroeiende organisaties verwachten dat AI en GenAI bedrijfstakken zullen transformeren

Dell Technologies: snelgroeiende organisaties verwachten dat AI en GenAI bedrijfstakken zullen transformeren

Twee derde van de Nederlandse organisaties (67%) is ervan overtuigd dat generatieve AI (GenAI) en AI in de toekomst bedrijfstakken aanzienlijk zullen transformeren. Dat blijkt uit het Dell Technologies Innovation Catalyst Research. Bij de snelgroeiende organisaties, die een hoge omzetgroei (+25%) hadden in 2023, denkt 88% dit.

Nutanix: "AI, beveiliging en duurzaamheid stimuleren de modernisering van de IT-infrastructuur in de gezondheidszorg"

Nutanix: "AI, beveiliging en duurzaamheid stimuleren de modernisering van de IT-infrastructuur in de gezondheidszorg"

Nutanix kondigt de bevindingen aan van de zesde jaarlijkse Healthcare Enterprise Cloud Index (ECI). Hierin wordt de voortgang van ondernemingen gemeten met betrekking tot cloud-adoptie in de sector.

Nederlands project krijgt financiering om energieverbruik en CO2-uitstoot datacenters terug te dringen

Nederlands project krijgt financiering om energieverbruik en CO2-uitstoot datacenters terug te dringen

Een consortium van zeven Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen krijgt financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nadat de Europese Commissie op 5 december jl. groen licht gaf aan het IPCEI-CIS programma.