EMC: 'IT-afdeling beschikt niet over vaardigheden om concurrentievoordeel te realiseren met megatrends'

CloudComputing

IT-afdelingen beschikken over onvoldoende vaardigheden om optimaal te kunnen profiteren van de megatrends cloud, mobiel, social media en big data. Dit blijkt uit onderzoek van EMC onder managers van Nederlandse ondernemingen. De meerderheid van de respondenten betwijfelt of de IT-afdeling de bekwaamheid heeft om de komende jaren deze megatrends bij te kunnen houden. Dit terwijl juist 64% van de managers verwacht concurrentievoordeel te kunnen realiseren door deze mogelijkheden intensief te benutten.

Nieuwe communicatiemogelijkheden hebben een grote verandering teweeg gebracht in de verwachtingen van consumenten en eindgebruikers. Zij kunnen altijd en overal bevredigd worden in hun informatie- en communicatiebehoeften. Dit willen zij ook binnen de organisatie waar zij werken. Dit vraagt van bedrijven dat zij deze moderne techniek snel en adequaat toepassen. Nederlandse organisaties denken dat de meerwaarde van cloud, mobiel, social media en big data in het vooral bijdraagt aan verbeteren van klantrelaties. Zo verwacht 46% door de genoemde trends nieuwe, innovatieve producten en diensten te kunnen ontwikkelen, 37% ziet mogelijkheden de klantervaring te verbeteren en 33% denkt de eigen organisatie efficiënter in te kunnen inrichten en te stroomlijnen.

Nieuwe platformen

Vergelijkbaar onderzoek vorig jaar toonde aan dat tweederde van het ondervraagde management van mening is dat de snelle IT-ontwikkeling het lastig maakt om de kennis en vaardigheden binnen de eigen organisatie op peil te houden. Ook dit jaar betwijfelt een meerderheid van de ondervraagden of de IT-afdeling voldoende kennis en kunde heeft om de genoemde trends te volgen en de voordelen hiervan te kunnen benutten voor de business. Oude informatietechniek wordt langzamer afgebouwd dan nieuwe techniek wordt ontwikkeld en door consument en eindgebruikers wordt omarmt. Dit maakt het een lastig voor bedrijven om bij te blijven.

Het onderzoek geeft aan dat 52% van de bedrijven behoefte heeft aan gecombineerde publieke en private cloud-diensten, ofwel de hybride cloud. Dit komt mede omdat organisaties steeds meer online zaken doen. Een derde van de respondenten geeft zelfs aan geen problemen te hebben om de meeste applicaties en data in een public cloud onder te brengen. Deze groep ziet weinig noodzaak in hun organisatie voor hybride oplossingen en een daarbij behorende interne IT-verantwoordelijke.

IT beslist minder vaak over IT-investeringen

Waar informatietechniek voorheen een middel was om kosten te verlagen en efficiënter te werken, wordt het nu steeds meer ingezet om klanten beter te bedienen en het bedrijf te laten groeien. Informatie als productiemiddel. Zo ziet 59% van de respondenten IT steeds meer als dienstverlener die de business faciliteert. 44% geeft aan dat beslissingen voor investeringen in informatievoorziening minder vaak door de IT-afdeling worden genomen. De business kan steeds beter en makkelijker – met de ervaring in de consumentenwereld - zijn informatiebehoeften herkennen en zo nodig van buiten betrekken. Zaken als privacy, compliance en aansprakelijkheid komen hierdoor buiten het zicht van de organisatie, wat EMC zorgwekkend noemt.

“De verwachtingen van informatiegebruikers zijn radicaal veranderd. Zij willen zowel privé als zakelijk overal en altijd supersnel via verschillende devices met elkaar kunnen communiceren”, vertelt Coen Bos, Country Manager EMC Nederland. “Om relevant te blijven en zich voldoende te kunnen onderscheiden, hervormen veel bedrijven hun business model naar de eisen van de nieuwe informatiewereld. Het benutten van de mogelijkheden van genoemde megatrends is essentieel: in de buitenwereld is het immers al enige tijd de norm. Voor elke organisatie is het van strategisch belang dat haar IT-afdeling deze kennis en vaardigheid snel ontwikkelt en kan toepassen, om hen zo succesvol te begeleiden in deze transformatie.”

Lees ook
Dell Technologies: snelgroeiende organisaties verwachten dat AI en GenAI bedrijfstakken zullen transformeren

Dell Technologies: snelgroeiende organisaties verwachten dat AI en GenAI bedrijfstakken zullen transformeren

Twee derde van de Nederlandse organisaties (67%) is ervan overtuigd dat generatieve AI (GenAI) en AI in de toekomst bedrijfstakken aanzienlijk zullen transformeren. Dat blijkt uit het Dell Technologies Innovation Catalyst Research. Bij de snelgroeiende organisaties, die een hoge omzetgroei (+25%) hadden in 2023, denkt 88% dit.

Lucid Software versterkt platform met team hubs en innovatieve AI-functionaliteit waaronder Microsoft Copilot

Lucid Software versterkt platform met team hubs en innovatieve AI-functionaliteit waaronder Microsoft Copilot

Lucid Software, leverancier van software voor visuele samenwerking, introduceert vandaag nieuwe slimme functionaliteit waarmee teams de coördinatie en interne afstemming kunnen verbeteren. Verbeteringen zijn onder meer een nauwere integratie met veelgebruikte tools zoals Microsoft Copilot

Fortinet Cloud Security Report: beveiligingsbudgetten voor cloud nemen met 37% toe

Fortinet Cloud Security Report: beveiligingsbudgetten voor cloud nemen met 37% toe

Fortinet maakt de bevindingen uit het 2024 Cloud Security Report bekend. In het rapport wordt beschreven wat de problemen zijn die organisaties hebben met de beveiliging van hun cloudomgevingen.