ELFA: 'Bevorder uitrol van snelle glasvezelnetwerken naar panden'

glasvezel-pixabay-chaitawat

De European Local Fiber Alliance (ELFA) roept besluitvormers op om de uitrol van snelle glasvezelnetwerken naar panden (Fiber To The Premise, FTTP) te bevorderen. Tegelijkertijd moet ook duurzame concurrentie op de markt worden gewaarborgd. De Nederlandse Fiber Carrier Association (FCA) staat als lid van de ELFA achter deze oproep.

Glasvezelnetwerken vormen de basis voor de ontwikkeling van de digitale economie en samenleving. Zij maken technologische innovaties zoals 5G mogelijk en toekomstige diensten op het gebied van gezondheid, industrie of mobiliteit, die zowel het Europese bedrijfsleven als de burgers ten goede komen. Op dit moment wordt onderhandeld over de herziening van het Europese wetgevingskader voor telecommunicatie (Telecom-code) en de vraag hoe de glasvezelmarkten in de toekomst moeten worden gereguleerd. Met het oog op deze onderhandeling doet de ELFA haar oproep de uitrol van FTTP te bevorderen.

Volledige deregulering en uitbreiding van regelgeving

Om het potentieel van deze toekomstbestendige infrastructuur ten volle te benutten, is een slim marktontwerp volgens de ELFA noodzakelijk. Een dergelijke ontwerp zou alle marktspelers in staat moeten stellen FTTP in een concurrerende omgeving inzetten. De huidige beleids- en regelgevingsdiscussie beweegt zich volgens de organisatie echter meestal tussen twee extreme tegenpolen. Enerzijds gaat het hierbij om een onvoorwaardelijke volledige deregulering van voormalige monopolististen en anderzijds om een uitbreiding van de regelgeving tot alle marktdeelnemers, onafhankelijk van marktmacht (symmetrische regulering). De ELFA-leden zijn ervan overtuigd dat geen van deze opties zal leiden tot een brede uitrol van glasvezel en evenmin zal bijdragen aan een concurrerende marktstructuur - zeker niet als beide uitersten naast elkaar worden ingevoerd omwille van een politiek compromis.

De ELFA waarschuwt dat een volledige deregulering van de glasvezelnetwerken van de gevestigde exploitanten in de vorm van "regulatory holidays" niet alleen de concurrentie in de toekomst dreigt te belemmeren vanwege ontoereikende, onduidelijke of geen voorwaarden, maar ook het reeds bereikte concurrentieniveau dreigt terug te schroeven. De organisatie stelt dat een dergelijk scenario kan leiden tot het herstel van monopolistische structuren op de markt. Een gelijktijdige invoering van verplichtingen rond symmetrische toegang voor alle marktdeelnemers ongeacht hun positie in de markt vormt volgens de alliantie een straf voor degenen die glasvezel in semi-stedelijke en landelijke gebieden uitrollen, waarbij vaak de grenzen van rentabiliteit moeten worden opgezocht.

Evenwichtigere aanpak

De ELFA stelt daarom een evenwichtiger aanpak voor de glasvezelmarkten voor:

  1. Geef de voorkeur aan open-toegangsmodellen boven traditionele ex ante regelgeving, aangezien de samenwerkingsovereenkomsten op eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden worden gesloten en door een grote meerderheid van de markt worden aanvaard.
  2. Biedt indien commerciële onderhandelingen worden geweigerd of zelfs mislukken de mogelijkheid voor de nationale regelgevende instantie om tussenbeide te komen en als scheidsrechter op te treden om geschillen te beslechten.
  3. Pas deze regels niet worden toe in een starre, uniformen aanpak, maar past de regels aan aan nationale omstandigheden.
Lees ook
Omzet uit cloud IT-infrastructuur gestegen tot 12,8 miljard dollar

Omzet uit cloud IT-infrastructuur gestegen tot 12,8 miljard dollar

De verkoop van infrastructuurproducten zoals servers, storage en Ethernet switches voor de cloud heeft fabrikanten in het vierde kwartaal van 2017 in totaal 12,8 miljard dollar omzet opgeleverd. Dit is 27,3% meer dan in het vierde kwartaal van 2016. In heel 2017 realiseerden fabrikanten 43,4 miljard dollar omzet uit de verkoop van infrastructuurproducten...

Ethernet Alliance stippelt route naar 1,6 Tbps Ethernet uit in roadmap

Ethernet Alliance stippelt route naar 1,6 Tbps Ethernet uit in roadmap

De Ethernet Alliance, een wereldwijd consortium dat zich richt op de ontwikkeling van Ethernet technologieën, heeft een overdrachtssnelheid van 1 Terabit per seconde (Tbps) op zijn 2018 Ethernet Roadmap gezet. Op de roadmap zijn huidige en opkomende toepassingen voor Ethernet opgenomen, evenals essentiële specificaties en modules. "Wie zichzelf de...

Europese Commissie neemt stappen tegen Nederland wegens niet implementeren breedbandrichtlijn

Europese Commissie neemt stappen tegen Nederland wegens niet implementeren breedbandrichtlijn

De Europese Commissie neemt maatregelen tegen zowel Nederland als Bulgarije wegens het niet tijdig omzetten van een Europese richtlijn voor de verlaging van de kosten van breedbandinfrastructuur in nationale wetgeving. De commissie vraagt het Europees Hof van Justitie beide landen een dwangsom op te leggen. Het gaat om een richtlijn die moet zorgen...