Datacenter Masterclass: Hoe kunnen beleidsmakers zich voorbereiden op groei van digitale sector?

computers-2652997_960_720-pixabay-tstokes

Nederland is de op één na grootste datacenter hub ter wereld met een jaarlijkse groei van 15%. Met name regionale datacenters zijn er de afgelopen jaren in geslaagd om goed op die toenemende vraag naar IT-outsourcing in te spelen. Hoe kunnen beleidsmakers zich voorbereiden op de groei van deze jonge digitale sector in hun regio? Deze vraag zal worden behandeld tijdens de Datacenter Masterclass voor beleidsmakers op 30 november, georganiseerd door de Dutch Data Center Association (DDA), Provincie Noord-Holland (pNH), Amsterdam Economic Board (AEB), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en AMS-IX.

Datacenters vormen het nieuwe fundament van de digitale economie en zijn daarmee onmisbaar voor (regionale) economische groei. Stijn Grove, directeur van de DDA: "Het internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Alle digitale diensten zoals cloud, mobiele apps en hosting diensten staan binnen de muren van een datacenter. De groeiende populariteit van deze diensten heeft een heuse data explosie tot gevolg." Die explosie van data heeft ertoe geleid dat de datacenter branche de afgelopen vijf jaar in omvang is verdubbeld, met een zeer gunstig effect op de economie en werkgelegenheid.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Om een klimaat te waarborgen waarin de datacenter sector kan blijven groeien, is een goed doordachte regioplanning onmisbaar. Om deze reden is het optimaliseren van de digitale infrastructuur één van de thema’s van het Uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS). REOS is een programma van drie ministeries, vijf provincies, vijf gemeenten en vier economic boards dat zich richt op het verbinden van markten, stedelijke regio’s en netwerken om zo kennis, voorzieningen en faciliteiten te optimaliseren. Wat betreft datacenters begint dit met het delen van kennis over het hoe en wat van datacenters, het belang van de vestiging van een datacenter in de regio en de benodigde voorbereiding hiervoor.

Om beleidsmakers van de juiste kennis en handvatten te voorzien, wordt speciaal voor deze doelgroep op 30 november een Masterclass georganiseerd met als thema: "Datacenters - Digitaal fundament van elke stad". Beleidsmakers op het vlak van infrastructuur en energie, ruimtelijke planning, economie en duurzaamheid kunnen hier kennis opdoen over de laatste ontwikkelingen rond datacenters. Naast de presentaties gaan de aanwezigen ook zelf aan de slag met een concrete casus van een overheidsorganisatie die met de vestiging van een datacenter te maken heeft gehad.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich kosteloos aanmelden. Het aantal deelnemers is beperkt.