Confluent: datastreaming versnelt AI-ontwikkeling en bespaart kosten

confluent

Confluent, Inc. pionier in datastreaming, heeft zijn 2024 Data Streaming report: Breaking Down the Barriers to Business Agility & Innovation uitgebracht. Het rapport onderzoekt de manier waarop organisaties datastreaming inzetten voor innovatie, het versnellen van AI-adoptie, het verbeteren van bedrijfsflexibiliteit en klantervaringen en het aanpakken van uitdagingen op het gebied van datatoegankelijkheid en -beheer. 

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 4.000 IT-leiders in 12 landen en laat zien dat datastreaming een cruciale rol speelt in het maximaliseren van het potentieel van data. Maar liefst 86% van de respondenten noemt datastreaming een strategische prioriteit bij IT-investeringen voor dit jaar. Het continu verzamelen van data is cruciaal om meer te weten te komen over klanten, het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het verkrijgen van inzichten om efficiënt en snel te kunnen schakelen. 
 
“Veel organisaties hebben data in verschillende systemen en applicaties opgeslagen. Dit maakt het onmogelijk om een van hun meest bedrijfskritische assets - hun data - te vinden en er voordeel uit te halen," zegt Shaun Clowes, Chief Product Officer bij Confluent. “Datastreaming fungeert als het centrale zenuwstelsel voor bedrijven. Het verbindt systemen en applicaties met elkaar zodat realtime data eenvoudig toegankelijk is voor besluitvorming en het optimaliseren van bedrijfsprocessen en klantervaringen.” 
 

Datastreamingplatforms zorgen voor snellere AI-adoptie

GenAI is top of mind binnen veel bedrijven. Maar voor het genereren van accurate en relevante resultaten uit AI-modellen is het belangrijk dat de data betrouwbaar zijn, het juiste format hebben en zo actueel mogelijk zijn. Retrieval Augmented Generation (RAG) is een veelgebruikt model voor het bouwen van GenAI-toepassingen. Het verbindt LLM-modellen voor algemene doeleinden met domeinspecifieke data, waarbij granulaire toegangscontroles mogelijk zijn en hallucinaties tot een minimum worden beperkt. Datastreaming verrijkt RAG-enabled workloads met betrouwbare en contextuele data door een continue stroom van realtime data aan te boren. Datastreaming kan data efficiënt omzetten naar het juiste format zodat het gebruikt kan worden door vectordatabases voor AI-toepassingen. 
 • 74% geeft aan dat de investeringen in GenAI de komende twee jaar zullen stijgen. 
 • 63% is van mening dat datastreamingplatforms AI-vooruitgang mogelijk maken door een basis voor realtime data te bieden die nodig is om deze initiatieven te laten slagen. 
 • 90% geeft aan dat datastreamingplatforms data volgen die in modellen worden ingevoerd voor governance-doeleinden. 

Datastreaming vereenvoudigt de ontwikkeling van dataproducten

Nu organisaties de toegang tot en het hergebruik van data willen uitbreiden en vereenvoudigen, denken ze meer na over het samenbrengen van hun data in dataproducten. Dataproducten zijn actuele, nauwkeurige, volledig beheerde en gebruiksklare data-assets die direct vindbaar, afgebakend, betrouwbaar en bruikbaar zijn voor veel use cases. Met dataproducten kunnen organisaties data hergebruiken in use cases om kosten en tijd te besparen. 
 • 91% van de IT-leiders investeert in datastreamingplatforms om datadoelstellingen te realiseren, waaronder het creëren van dataproducten. 
 • 72% ziet aanzienlijke voordelen in het omarmen van een aanpak waarin dataproducten centraal staan. 
 • Belangrijke voordelen van dataproducten: 
 1. 98% geeft aan dat dataproducten belangrijk zijn om data met meer vertrouwen te delen. 
 2. 91% ziet mogelijkheden voor betere kostentoewijzing of facturatie op basis van verbruik. 
 3. 90% noemt goed risicomanagement. 

Datastreamingplatforms voorkomen datasilo's en lossen toegankelijkheid van data op

Het aanpakken van uitdagingen op het gebied van datatoegang en -beheer is cruciaal voor bedrijven om succesvol te zijn in een datagestuurde wereld. Het 2024 Data Streaming Report laat zien dat datastreamingplatforms organisaties ondersteunen bij uitdagingen op het gebied van datatoegankelijkheid. Denk hierbij aan het blootleggen van datasilo's die realtime, datagedreven activiteiten in de weg staan. Datastreamingplatforms vormen het centrale zenuwstelsel voor bedrijven en verbinden applicaties en systemen om er zo voor te zorgen dat data realtime beschikbaar zijn, daar waar nodig. Hierdoor kunnen bedrijven zich richten op het versnellen van innovatie. 
 • 76% van de IT-leiders noemt vijf of meer datagerelateerde uitdagingen die van invloed zijn op hun organisatie, waaronder datasilo's en governance-gerelateerde problemen.   
 • De meest voorkomende problemen die datastreaming kan oplossen, zijn: 
 1. 93% geeft aan dat datastreaming in veel gevallen helpt om datasilo's te doorbreken 
 2. 88% geeft aan dat datastreaming helpt bestaande data toegankelijk te maken   
 3. 86% geeft aan dat datastreaming helpt bij het vinden van bestaande data 
 4. 84% geeft aan dat datastreaming helpt governance-gerelateerde problemen aan te pakken 

Datastreaming levert aanzienlijke voordelen op voor bedrijfsinvesteringen

Nu bedrijven leren meer te doen met minder, wordt het steeds belangrijker om de ROI van technologie-investeringen aan te kunnen tonen. Het rapport laat zien dat datastreaming in elke sector loont en dat organisaties van elke omvang – ook met beperkte middelen - waarde realiseren. 
 • 84% van de IT-leiders geeft aan 2 tot 10 keer meer rendement te halen uit investeringen in datastreaming. 
 • 95% geeft aan dat datastreaming cybersecurity en datagedreven activiteiten verbetert of zal verbeteren. 
 • 90% geeft aan dat het gebruik van AI/ML product- en service-innovatie verbetert of gaat verbeteren. 

Meer informatie over het rapport

Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek van Freeform Dynamics en Radma Research dat werd uitgevoerd onder 4.110 IT-leiders. De respondenten waren bekend met datastreaming en waren afkomstig uit bedrijven met 500 of meer werknemers. De respondenten komen uit 12 verschillende landen, waaronder Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Indonesië, Japan, Singapore, Spanje, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De respondenten werken in verschillende sectoren, waaronder technologie, financiële dienstverlening, publieke sector, maakindustrie, gezondheidszorg, media/entertainment, non-profit, zakelijke dienstverlening, onderzoek/onderwijs, detailhandel, transport/logistiek, reizen/hospitality en nutsbedrijven/telecom. 
 

Meer informatie:

Meer over
Lees ook
Basware vereenvoudigt met Foundry for AI van Rackspace de eigen codetaal voor data-integratie

Basware vereenvoudigt met Foundry for AI van Rackspace de eigen codetaal voor data-integratie

Rackspace Technology  kondigt aan dat Basware, leveranciervan automatiseringsoplossingen voor crediteurenadministraties, met succes AI heeft ingezet voor de verbetering van zijn Extract, Transform, Load (ETL)-coderingsproces. Basware werkte samen met Rackspace Technology in een experiment voor het trainen van taalmodellen

SoftwareOne: vijf struikelblokken bij AI-implementaties

SoftwareOne: vijf struikelblokken bij AI-implementaties

Het is duidelijk dat AI-projecten niet zonder grondige voorbereiding uitgerold kunnen worden. Het is essentieel om vooraf een duidelijke visie te ontwikkelen en een heldere routekaart voor de AI-implementatie op te stellen. En bij twijfel: vraag een ervaren IT-partner die verstand heeft van AI-implementaties om advies en ondersteuning.

Cloudera introduceert AI-assistenten om waardevolle data-inzichten te genereren

Cloudera introduceert AI-assistenten om waardevolle data-inzichten te genereren

Cloudera heeft drie nieuwe AI-gestuurde assistenten aangekondigd. Deze stellen klanten in staat om de ontwikkeling van data-, analyse- en AI-applicaties verder te versnellen en waardevollere data-analyses te verkrijgen. Met deze introductie breidt Cloudera de mogelijkheden en AI-expertise uit