Goed voornemen voor 2024: optimaal cloudgebruik

171024_Svenja-de-Vos_LeaseW

‘Lift & shift’ was lang de dominante optie voor migratie van workloads naar de cloud. Dat station zouden we inmiddels voorbij moeten gaan: een cloud-native benadering haakt veel beter in op de digitaliseringsvraagstukken waarvoor organisaties zich tegenwoordig gesteld zien. Hier moet dan wel een gedegen strategie aan ten grondslag liggen.

Kort door de bocht: veel organisaties zijn de cloud in gestruikeld. Afdelingen kochten cloudcapaciteit of -apps in zonder medeweten van de IT-afdeling en het overzicht over de IT-middelen ging hierbij verloren. Toen daarna de cloud steeds meer ingeburgerd raakte, kozen organisaties ervoor om complete workloads te liften en shiften. Hierbij bleven technologische en processilo’s echter grotendeels in stand en werd het potentieel van cloudcomputing onvolledig benut.

Cloud-native systemen maken juist optimaal gebruik van het cloudservicemodel. Ze zijn ontworpen om te gedijen in een dynamische, gevirtualiseerde cloudomgeving en maken uitgebreid gebruik van Platform as a Service (PaaS) computerinfrastructuur en managed services. Via automatisering behandelen ze de onderliggende infrastructuur als wegwerpartikel; binnen enkele minuten beschikbaar en op verzoek aangepast, geschaald of verwijderd. Dit stelt organisaties in staat om schaalbare applicaties te bouwen en uit te voeren in moderne, dynamische omgevingen zoals publieke, private en hybride clouds.

Een cloud-native aanpak vereist vaak het refactoren van code of het herschrijven van de oplossing, waarin substantieel geïnvesteerd moet te worden. Hierbij worden principes en functionaliteiten als Continuous Integration/Continuous Deployment, DevOps, microservices, containers, orkestratie en cloudstandaarden consequent toegepast. Elk bedrijf dat hiermee aan de slag gaat, moet goed voor ogen hebben wat ze willen bereiken met de cloud om te kunnen bepalen voor welke applicaties modernisering het meest urgent is.

De roadmap van de organisatie in kaart brengen en deze opnemen in de cloudstrategie is dus een absolute must. Waar staat de organisatie op dit moment? Waar wil je over vijf jaar zijn? En wat doet de organisatie om verandering mogelijk te maken? Door het beantwoorden van deze vragen ontstaat er een beter beeld over de te maken keuzes. Daarbij moet ook goed nagedacht worden over de thema's gegevensbeheer en gegevensmobiliteit.

Een gedegen cloudstrategie is verder niet compleet zonder een exit-plan. Het is nog niet juridisch vastgelegd dat een cloud service provider de enabler is voor een overstap naar andere cloudtechnologie. Er is weinig jurisprudentie en in dergelijke gevallen moet worden uitgewerkt hoe onafhankelijk een organisatie is van een cloud service provider. Als organisatie kun je daarom maar beter een goede cloud exit-strategie hebben met een gedetailleerd overstapplan, om vendor lock in te voorkomen. Digitale soevereiniteit is tenslotte een belangrijk element van een cloudstrategie.

Eerder dit jaar deden we een steekproef onder onze klanten, waaruit bleek dat de redenen om over te stappen naar de cloud niet veel verschillen van een aantal jaar geleden: onderwerpen als kostentransparantie en -besparing, meer flexibiliteit en een groter innovatievermogen prijken hoog in de lijstjes. Al deze doelen zijn haalbaar, maar niet wanneer er simpelweg (virtuele) dozen verhuisd worden vanuit het hoofdkantoor naar een opslagloods tien kilometer verderop. Het is daarom slimmer om voor een cloud-native benadering te kiezen, gebaseerd op een gedegen cloudstrategie met een exit plan.

 

Svenja de Vos is CTO bij Leaseweb

Meer over
Lees ook
Hoe kunnen bedrijven hun cybersecurity in de cloud verbeteren?

Hoe kunnen bedrijven hun cybersecurity in de cloud verbeteren?

In 2023 heeft cloud computing de digitale transformaties van bedrijven verder vorm gegeven. Omdat steeds meer bedrijven vertrouwen op de flexibiliteit en schaalbaarheid van de cloud, voorspelt Gartner een stijging van de wereldwijde uitgaven aan publieke cloudservices naar ruim $ 1 biljoen in 2027.

In de cloud of op locatie? Aan de slag met data vaults.

In de cloud of op locatie? Aan de slag met data vaults.

De markt voor cloud computing is de afgelopen jaren onafgebroken blijven groeien. De discussie over het langetermijneffect ervan is verre van beslist, maar er zijn veel voorstanders van de bewering dat de populariteit van de cloud het onvermijdelijke einde van technologie op locatie betekent. In de cybersecuritymarkt geeft de groei van het aantal cloudoplossingen...

AI anno 2024: de volgende stap in de ontwikkeling van automatisering

AI anno 2024: de volgende stap in de ontwikkeling van automatisering

Als het gaat om AI zal 2024 het jaar worden waarin, om met de woorden van Darwin te spreken, bedrijven zich verder moeten ontwikkelen of zullen uitsterven. De gevolgen van deze ingrijpende transformatie zijn voelbaar in bijna elke sector.