De toekomst van de digitale economie en de rol van de IT-dienstverlener

itchannelpro-blog-telecom-rectangle_300x250_def  

Over de volle breedte van onze samenleving is digitalisering merkbaar. Die transitie gaat snel en het tempo waarmee informatie in een digitale vorm wordt gegoten lijkt alleen maar toe te nemen. Dit heeft impact op de rol van IT-dienstverleners, die alleen maar belangrijker wordt. De omslag naar een digitale economie verandert de manier van werken doordat digitale toepassingen veel werk overnemen of veranderen.


Bij ongeveer een kwart van werkend Nederland is nu al een groot deel van het werk door IT gedreven. Om aan de toenemende IT-vraag en daarbij behorende complexere eisen te kunnen voldoen, is het essentieel dat IT-dienstverleners een sterke IT-basis kunnen bieden aan bedrijven binnen de digitale economie, waarin connectiviteit een belangrijke rol speelt. Wat betekent de digitale economie voor u als IT-dienstverlener en waar moet u op letten?

Wat is de digitale economie?

Laten we beginnen bij het begin: wat bedoelen we met de digitale economie? In het rapport ‘De Toekomst van de Digitale Economie’[1] komen we in die zin van een koude kermis thuis voor het antwoord op die vraag. Het rapport geeft aan dat er geen eenduidige definitie is voor de digitale economie. Wél is er een algemeen begrip over de digitale economie. Grofweg is de digitale economie, ook wel interneteconomie, omschreven als een economie gebaseerd op digitale technologieën die betrekking heeft op meerdere sectoren van een maatschappij. Die digitale economie is gebaseerd op data.

De laatste jaren zijn de transitie naar een digitale economie en de economische groei door digitalisering duidelijk terug te zien in de cijfers. Met name webdiensten, e-commercediensten, hostingdiensten, contentdiensten en digitale platforms liggen ruim boven het jaarlijkse BNP en consumer e-commerce groeide de afgelopen jaren met dubbele cijfers. ‘Traditionele’ IT-diensten, liggen qua groei nog op het niveau van het BNP. Die groei is ook verklaarbaar in de praktijk. Denkt u bijvoorbeeld aan digitale diensten als Uber, AirBnB en social mediaplatforms. Al deze digitale toepassingen bieden producten aan, maar eigenlijk ook weer niet. “Is Uber een taxibedrijf of een digitale marktplaats voor vervoer?”, is een vraag in eerdergenoemd rapport.

Hetzelfde geldt voor AirBnB: AirBnB is een digitale marktplaats voor vakantieaccommodaties, maar bezit zelf geen accommodaties. Social media zijn contentplatforms, maar posten zelf geen content. Het zijn interessante voorbeelden van verschuivingen van fysieke producten naar digitale diensten.

Wat betekent de digitale economie voor de IT-dienstverlener

Dat digitalisering zo bijdraagt aan de economie zal enkel stimuleren dat meer producten in de toekomst omgezet worden naar digitale diensten, en dat fysieke werkprocessen digitaal worden ingevuld. Daarmee krijgt u als IT-dienstverlener een steeds belangrijkere rol. Werkend Nederland zoekt u op voor hulp bij het optimaal inkleden van haar digitale processen.

Nieuwe waardeketen

Data is binnen deze transitie een belangrijk kernwoord. Met de digitalisering neemt ook de hoeveelheid digitale data toe. “De opslag en overslag, het transport en de verwerking van data wordt gerealiseerd door IT-infrastructuur zoals netwerken, datacenters, servers en storage.” De IT-infrastructuur is daarmee het fundament van de digitale economie.

IT vaker uitbesteed

IT-diensten zullen steeds vaker uitbesteed worden. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van een eigen datacenter naar een multi-tenant datacenter of het afnemen van de gewenste servercapaciteit bij een hoster of cloudleverancier. Bovendien zullen applicaties steeds vaker ‘as-a-service’ worden afgenomen waarmee er andere eisen aan de eigen IT-infrastructuur gesteld worden.

Steeds meer van eigen datacenters naar de cloud

Het as-a-service model is populair in de digitale transitie. Een toenemend aantal bedrijven maakt gebruik van IT as-a-service. Steeds meer IT-toepassingen plaatst men in de cloud of besteedt men uit bij een externe dienstverlener. Vaak is er een combinatie tussen as-a-service IT-toepassingen en IT-diensten die bedrijven zelf in huis houden. De IT-infrastructuur wordt daarmee in sommige opzichten complexer. IT-dienstverleners spelen zo niet alleen een rol bij ‘traditionele’ IT-oplossingen, maar buigen zich ook over deze as-a-servicemodellen.

Belangrijke uitdagingen binnen de digitale economie

Het overstappen naar een digitale economie brengt voor de IT-dienstverlener uitdagingen met zich mee. Een van de belangrijkste uitdagingen is de wens van de eindklant voor 24/7 beschikbaarheid van digitale diensten, zoals in sectoren als de zorg, maar ook voor bedrijven die hun fysieke producten hebben getransformeerd naar digitale diensten, zoals Uber en AirBnB. Hun volledige businessmodel is online en dus moet de IT-infrastructuur hierop voorbereid zijn.

De wens van de klant is constante beschikbaarheid en grote uitwisselingen van digitale data middels verschillende toepassingen on-premise en offpremise. Het is daarom voor IT-dienstverleners van essentieel belang dat de juiste bandbreedte beschikbaar is om die informatie daadwerkelijk te kunnen uitwisselen en aan die wens te voldoen. Die bandbreedte moet ook stabiel zijn en die stabiliteit is niet vanzelfsprekend gegarandeerd. Ook hierin is connectiviteit een belangrijke factor. Als IT-dienstverlener kunt u bijvoorbeeld een redundante verbinding opzetten om beschikbaarheid te maximaliseren.

Verder is cybersecurity een enorme uitdaging. Als IT-dienstverlener is het essentieel om duidelijke protocollen voor veiligheid te hebben om al die verschillende data van de eindklant beveiligd te houden. Met een verschuiving van fysieke naar digitale informatie neemt het risico op hacks en datalekken toe. IT-dienstverleners moeten hierop voorbereid zijn. Connectiviteit in eigen beheer hebben in de vorm van een Dark Fiber-verbinding kan hieraan bijdragen, omdat versleuteling (encryptie) hierdoor toegepast kan worden op het laagste niveau. Dan is op de onderste laag namelijk alle verkeer hardware-matig versleuteld. Bovendien biedt Dark Fiber een lagere latency en dus een hogere datatransport snelheid. Eindklanten beleggen ook dit connectiviteitsvraagstuk vaak bij hun IT-dienstverlener; zij willen immers volledig ontzorgd worden.

Connectiviteit met Dark Fiber

Een Dark Fiber-verbinding is een glasvezelverbinding waar nog geen actieve apparatuur op aangesloten is. Een Dark Fiber-verbinding is een eigen verbinding tussen meerdere locaties, bijvoorbeeld tussen vestigingen van een organisatie. Een reguliere glasvezelverbinding is gekoppeld aan een centrale netwerkbron waar meerdere partijen gebruik van maken. Dark Fiber biedt een aantal voordelen: ongelimiteerde bandbreedte, supersnelle schaalbaarheid en, in het kader van veiligheid een van de belangrijkste, complete controle. Een Dark Fiber-verbinding kan het ontbrekende puzzelstukje zijn bij het inrichten van een veilige, toekomstbestendige IT-infrastructuur. Relined Fiber Network kijkt daarom graag samen met u hoe we met onze gebundelde kennis en expertise bedrijven klaar maken voor de digitale economie.

Relined beschikt over een fijnmazig Dark Fiber-netwerk en kan samen met u betrouwbaar en veilig een Dark Fiber-verbinding opzetten om te voldoen aan de wensen van de eindklant voor stabiele, ongelimiteerde bandbreedte, 24/7-beschikbaarheid en optimale cybersecurity. Ons netwerk groeit nog steeds en ook de belangrijkste datacenters blijven wij hierop aansluiten. Door de handen ineen te slaan kunnen we nu en in de toekomst een totaaloplossing voor IT bieden aan eindklanten. Blijf ook op de hoogte via onze nieuwsbrief! Schrijf u hier in.

 

[1] PDF: De Toekomst van de Digitale Economie

Lees ook
Rabobank versnelt digitale transformatie met SAP BTP

Rabobank versnelt digitale transformatie met SAP BTP

Rabobank maakt een grote sprong in zijn digitale transformatie met het SAP Business Technology Platform (BTP). Onder andere SAP Integration Suite en API Management, onderdelen van SAP BTP, zorgen voor een efficiënte en gestandaardiseerde toegang tot data uit SAP S/4HANA.

SAP versnelt transformaties met gecombineerde kracht van SAP LeanIX, SAP Signavio en RISE

SAP versnelt transformaties met gecombineerde kracht van SAP LeanIX, SAP Signavio en RISE

SAP kondigde tijdens SAP Sapphire in Barcelona een duidelijker pad aan naar transformatie voor RISE with SAP-klanten. Zo presenteerde SAP nieuwe manieren om waarde te ontsluiten met SAP LeanIX en SAP Signavio, waaronder de koppeling van SAP LeanIX aan SAP's AI-assistent Joule.

CrowdStrike en Cloudflare breiden samenwerking uit voor netwerkbeveiliging en een AI-native SOC

CrowdStrike en Cloudflare breiden samenwerking uit voor netwerkbeveiliging en een AI-native SOC

CrowdStrike en Cloudflare hebben een uitbreiding van hun strategisch partnerschap aangekondigd. Beide bedrijven verbinden hun platforms om de beveiliging van apparaten en netwerken te verbeteren, de transformatie van het Security Operations Center (SOC) te versnellen en inbraakpogingen te stoppen.