PEDCA en CloudWorks inventariseren datacenter-opleidingen

Het Europese PEDCA-project en CloudWorks gaan samenwerken bij het in kaart brengen van opleidingen voor datacenter managers en datacenter professionals. Doel van deze inventarisatie is vast te stellen welke aanbod er momenteel voorhanden is en waar eventueel nog opleidingen ontbreken.

De Nederlandse datacenter-industrie maakt deel uit van wat tegenwoordig wel de derde pijler onder de Nederlandse economie wordt genoemd. ‘Digitale communicatie’ - zoals deze nieuwe belangrijke steunpilaar die naast de Rotterdamse haven en Schiphol is komen te staan - is een zeer kennisintensieve sector. Bedrijven en organisaties investeren jaarlijks vele honderden miljoenen in Nederlandse datacenters. Het is dus niet meer dan logisch dat de medewerkers die al deze datacenters ontwerpen, bouwen en beheren hoogopgeleide professionals zijn.

Opleidingen van aanbieders

In de praktijk blijkt dat deze professionals inderdaad op een hoog professioneel niveau werkzaam zijn, maar dat dit niet aan de hand van formele opleidingsprogramma valt te toetsen. Wie in Nederland - maar hetzelfde geldt voor de ons omringende landen - op zoek gaat naar bijvoorbeeld een hbo- of universitaire opleiding ‘Datacenter Manager’ of ‘Datacenter Ontwerper’ al snel tot de conclusie komt dat een dergelijke opleiding helemaal niet bestaat.

PEDCA - wat staat voor ‘Pan European Data Centre Academy’ - is een Europees project dat probeert zoveel mogelijk kennis en ervaring op het gebied van datacenters bij elkaar te brengen en beschikbaar te stellen. Een belangrijk onderdeel van het activiteitenprogramma bestaat uit het inventariseren van dit soort opleidingen. Hierbij is het in eerste instantie niet zo vreselijk belangrijk of het om een reguliere opleiding gaat (zeg maar: universiteit of hbo) of om een niet-reguliere opleiding die verzorgd wordt door een commerciële aanbieder.

Herkomst en opleiding van de huidige generatie datacenter-medewerkers

Reguliere opleidingen

Kijken we naar de opleidingen die gevolgd zijn door mensen die momenteel in datacenters werkzaam zijn, dan zien we een heel breed spectrum van opleidingen die vaak niets met datacenters of zelfs maar met IT te maken hebben. Denk aan wiskunde, economie, technische natuurkunde of bedrijfskunde.

In de Verenigde Staten zijn enkele universiteiten waaronder Southern Methodist University in Dallas onlangs begonnen met een formele opleiding (een master degree) ‘data center engineering’. Kijken we wat Nederlandse universiteiten en hogescholen op dit gebied te bieden hebben, dan blijkt de oogst mager. De Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden blijkt bijvoorbeeld te werken aan de voorbereiding van een zogeheten ‘datacenter campus’.

Zijn er dan helemaal geen echt op opleidingen gericht op datacenter professionals en datacenter managers? De deelnemers aan het Europese PEDCA-project hebben een aantal opleidingen op een rij gezet. Deze worden verzorgd door aanbieders als CNet, DatacenterDynamics, DatacenterPeople Tunix of Vijfhart. Deze aanbieders verzorgen bijvoorbeeld BICSI-opleidingen (RCDD, CDCEP en dergelijke), maar ook andere trainingen.

Twee curricula

In bijgaande overzichten is een beeld geschetst van de opleidingen die op basis van deze eerste inventarisatie zijn gevonden. Deze eerste inventarisatie is ongetwijfeld verre van compleet. Daarom doen wij graag een oproep aan iedereen die datacenter-opleidingen kent die niet in dit overzicht zijn opgenomen om ons hierover informatie te sturen, zodat we binnenkort een veel uitgebreidere inventarisatie kunnen publiceren.

In het kader van het PEDCA-project is daarnaast veel tijd en energie gestoken in het opstellen van twee curricula die bedoeld zijn voor mensen die onbekend zijn met de datacenter-omgeving, maar wel belangstelling hebben om in datacenters aan de slag te gaan.

  • Curriculum #1 - De eerste is beproefd bij de Britse Universiteit van East Londen, met ondersteuning van CNet. In dit geval zijn enkele tientallen studenten bekendgemaakt met datacenter-omgevingen. Telecity en enkele andere commerciële datacenters in Londen hebben dit initiatief stevig gestimuleerd. De studenten hebben deze opleiding afgesloten met een certificaat dat hen geholpen heeft om sneller dan normaal een geschikte baan te vinden. De vraag is nu of er een vervolg aan dit eerste opleidingstraject wordt gegeven. Belangrijkste probleem: wie gaat deze opleiding betalen?
  • Curriculum #2 - Binnen het eveneens met Europees geld opgezette Eister-project. Hier werkt onder andere de Open Universiteit aan mee. Er wordt hard gewerkt aan een curriculum om in 100 uur een introductie te krijgen in het datacenter. Uiteindelijk streeft men naar een master-opleiding gericht op energiezuinige datacenters.

Geen curriculum maar wel een interessant initiatief: begin april is op initiatief van PEDCA aan de TU Delft een introductiecursus van één dag georganiseerd. Naar verwachting wordt deze dag op 22 mei herhaald aan de Goethe Universiteit in Frankfurt.

Onderzoek

PEDCA heeft een online onderzoek uitgevoerd waarin onder andere de vraag aan de orde komt waar de behoeften aan opleidingen nu precies liggen rond het datacenter. Figuur 1 schetst een beeld van herkomst en de de opleiding van de huidige generatie datacenter-medewerkers.

Uit het PEDCA-onderzoek blijkt verder:

  • Er bestaat een duidelijke behoefte aan datacenter-opleidingen die aangeboden worden door hogescholen en universiteiten.
  • De vraag die hierbij duidelijk speelt: wie betaalt deze opleiding - student of industrie?
  • Er is onduidelijkheid over de vraag wat het beste moment is om nieuwe medewerkers met het datacenter en de datacenter-industrie kennis te laten maken. Er lijkt een consensus te bestaan dat dit het beste kan gebeuren aan het einde van de middelbare schoolperiode.
  • Ook een punt van discussie: is er behoefte aan een formele master-opleiding? Of zijn facultatieve en eventuele los te volgen cursussen voldoende? En op welke niveau zouden die extra cursussen aangeboden dienen te worden: universitair, hbo of mbo?
  • Mensen met hands-on ervaring staan hoog aangeschreven. Veel bedrijven hebben vooralsnog een voorkeur voor medewerkers met ervaring.
 

Download hier een PDF van het opleidingenoverzicht.

Help ons alle datacenter-opleidingen in kaart te brengen!

Kent u datacenter-opleidingen die niet in bijgaande schema’s zijn opgenomen, stuur ons dan info over de ontbrekende opleiding of cursus. Het mag hierbij gaan om zowel reguliere hbo-, mbo- of universitaire opleidingen, maar ook om cursussen die verzorgd worden door een commercieel opleidingsinstituut of door een aanbieder van datacenter-producten of -diensten.

Stuur deze informatie naar robbert@fenceworks.nl. U kunt ook bellen: +31 65 1 282 040.

   
Meer over
Lees ook
Generation Unlimited van SAP en UNICEF breidt leren uit naar verdienmogelijkheden voor jongeren

Generation Unlimited van SAP en UNICEF breidt leren uit naar verdienmogelijkheden voor jongeren

SAP verlengt de succesvolle samenwerking met UNICEF ter ondersteuning van Generation Unlimited (GenU) met nog eens drie jaar. Doel is jongeren klaar te stomen voor de arbeidsmarkt en hen te helpen leren, verdienen en gedijen.

VIJFHART wint prestigieuze internationale prijs

VIJFHART wint prestigieuze internationale prijs

Vijfhart IT-Opleidingen is de grote winnaar van de Training Reseller of the Year Award 2021 geworden. Deze prestigieuze internationale prijs is een initiatief van de Amerikaanse onderneming Red Hat.

SAP ondersteunt partnernetwerk en jong talent met certificeringsprogramma

SAP is een nieuw sponsorprogramma gestart voor het bekostigen van SAP-gerelateerde certificeringen voor jong talent. Het nieuwe programma is een primeur voor Nederland, dat als eerste land ter wereld een dergelijk programma aanbiedt. Het bedrijf wil met het ‘Fresh Faces Sponsor Plan’ de krapte op de arbeidsmarkt van de techsector terugdringen en het partnernetwerk versterken. In Nederland werkt SAP hiervoor samen met drie partners: Aiden, myBrand en NTT DATA Business Solutions. Een verdere uitrol van dit programma via andere SAP-partners zal in de loop van 2022 plaatsvinden.