MobiDM 5 combineert ‘fat mobile clients’ met robuuste mPaaS-omgeving

Met de introductie van MobiDM 5 bouwt VeliQ verder aan zijn mondiale netwerk van diensten voor het beheren van mobiele apparaten. Met de onstuitbare opmars van smartphones en tablets in de zakelijke wereld lijkt die markt nog lang niet verzadigd. De rijke functionaliteit van de nieuwe generatie mobiele besturingssystemen biedt schier onbegrensde mogelijkheden voor mobiele beheerdiensten aan vooral het midden- en kleinbedrijf.

De vrijheden die bedrijven aan hun werknemers moeten toestaan om toch maar vooral op de een of andere manier te kunnen profiteren van het innoverende karakter van mobiel IT-gebruik, bezorgen IT-managers slapeloze nachten. Het universum van consumptief IT-gebruik biedt een scala aan toepassingen, waarin al dan niet onbedoeld de poorten openstaan en onbevoegden hun weg naar essentiële bedrijfsinformatie weten te vinden. Wie dacht dat daarom het Bring Your Own of Choose Your Own beleid van voorbijgaande aard zou zijn, komt bedrogen uit. Gecombineerd zakelijk en privégebruik van mobiele IT-hulpmiddelen is een realiteit. De IT-managers en -beheerders dienen er in hun infrastructurele voorzieningen rekening mee te houden.

Dual persona

Met MobiDM versie 5 ontzorgt VeliQ de professionele IT’ers die zich steeds vaker geplaatst zien tegenover ’eigengereide’ eindgebruikers. Voor hen gaat het allemaal niet hard genoeg. Ze vertonen weinig affiniteit met een robuuste, ondernemingsbreed ingerichte informatie-infrastructuur. Die gaan ze het liefst ’by-passen’. Of een bedrijf die infrastructuur nu zelf in de lucht houdt, of als dienst afneemt vanuit de cloud, aan stringentere beveiliging van de inmiddels onmisbare mobiele infrastructuur valt niet te ontkomen. Gebruikers dienen zich aan bepaalde regels te houden.

Sommige privé-toepassingen op het bedrijfseigen mobiele apparaat zijn niet gewenst. Verbieden helpt niet. Beter is het om de regels te verankeren in een geautomatiseerde dienstverlening zodat op het moment van activeren blijkt of een functie wel of niet is toegestaan. MobiDM 5 speelt handig in op de ‘dual persona’ voorziening Knox, die Samsung sinds kort aanbiedt op haar Android toestellen. De bedrijfsapplicaties komen terecht in een afgesloten domein (container) van het toestel, separaat van privétoepassingen. Het opzetten van VPN’s, het limiteren van het cameragebruik en de toegang tot app stores is alleen in te stellen via Knox. De nieuwe generatie smartphones en tablets zijn ’dikke clients‘ geworden. Die kracht laat zich in toom houden op het niveau van het toestel en binnenkort dus ook op het hogere beheerniveau van MobiDM 5.

SAP maakt MKB mobiel

Met andere technologiepartners als Mocana, Webroot, Serco en, niet te vergeten SAP, is de cirkel rond de beveiliging van toestel, data en apps compleet. Nu komt het erop aan de bedrijfsprocessen naadloos te transformeren van een desktop naar een mobiel georiënteerde architectuur. Zeker in het MKB hebben bedrijven noch de tijd, noch de middelen om dat zelf uit te gaan vinden. SAP focust zich tegenwoordig op hetzelfde marktsegment. De reeks business applicaties dekken weliswaar alle mogelijke primaire bedrijfsprocessen af, qua gebruiksvriendelijkheid scoren ze niet allemaal even hoog. Met het omarmen van de mobiele revolutie koos SAP net als VeliQ voor HTML5 als interface standaard. De variant daarvan, SAP UI5, richt zich geheel op het zakelijke segment. Inmiddels is de code als open source beschikbaar en is SAP druk doende al haar ERP-applicaties van deze ’user interface’ te voorzien. En omdat ook ERP-omgevingen zich bewegen naar zowel MKB als naar mobiel, lijkt het verbond met VeliQ een lang leven beschoren. Tal van extensies op het vlak van informatieanalyse en Big Data verwerking voor een brede groep bedrijven met generieke processen blijken het beste te gedijen in de cloud. In MobiDM 5 is het raamwerk voor integratie van cloud applicaties verder uitgebreid. De verschillende partners kunnen hun specifieke technologie op elkaar afstemmen en de afnemers een samenhangend pakket aan diensten aanbieden.

De mPaaS-oplossing van VeliQ, met ondersteuning van alle gangbare toestellen onder IOS, Android, Windows Mobile en BlackBerry, wordt gedragen door internationale partners waaronder diverse telecommunicatieleveranciers. Die geven echter wel de voorkeur aan levering onder eigen label. In MobiDM5 zijn daarom ook de mogelijkheden om de beheerdiensten naadloos toe te voegen aan productportfolio’s met verschillende branding aanzienlijk uitgebreid. Standaard ondersteunt het platform diverse talen, waaronder Nederlands, Duits, Engels, Portugees en Russisch. Het creëren van een mondiaal ecosysteem dat inmiddels meer dan een half miljoen mobiele apparaten omvat, heeft het bedrijf geen windeieren gelegd. In 2013 werd een omzetgroei van 250% gerealiseerd.

Fred Franssen is journalist