Digitale transformatie topprioriteit voor Nederlandse bedrijven

unsplash kantoor

Digitale transformatie is een belangrijke trend voor datacenters. Het jaagt immers als geen ander het gebruik van cloud- en andere datacenter-applicaties aan. Nieuw onderzoek door Avanade toont echter aan dat vermoeidheid en een gebrek aan kennis wel eens een probleem zou kunnen gaan vormen.

Hoewel maar liefst acht van de tien Nederlandse bedrijven digitale transformatie als een top drie prioriteit ziet, gelooft bijna de helft van deze bedrijven dat de vooruitgang vertraging oploopt vanwege ‘digitale transformatiemoeheid’. Dit blijkt uit onderzoek onder senior executives van de Belgische en Nederlandse organisaties door Avanade. Dit bedrijf positioneert zichzelf als een digitale innovator binnen het Microsoft ecosysteem.

Vier hobbels

Avanades wereldwijde onderzoek onder 1.150 beslissers toont aan dat digitale transformatiemoeheid het resultaat is van vier barrières die zich voordoen in het transformatieproces. De grootste barrières zijn:

  • Het aannemen en opleiden van geschikt personeel met de juiste kennis en vaardigheden voor het transformatie­proces (50 procent)
  • Het investeren in nieuwe technologieën en innovaties zonder deze te integreren in de huidige systemen (45 procent)
  • Het moderniseren van de huidige systemen en processen (41 procent)
  • Een te gefragmenteerde bedrijfscultuur die geen ingrijpende veranderingen aanvaardt (30 procent).

Nederlandse bedrijven scoren op wereldniveau beter als het aankomt op toegang tot de juiste tools - technologieën die de integratie ondersteunen - die nodig zijn voor de digitale transformatie. Slechts 17 procent van de ondervraagde senior executives vindt dit een barrière, ten opzichte van 28 procent wereldwijd.

Kritieke systemen nog niet in de cloud

Ondanks de eerder genoemde digitale transformatiemoeheid geeft ruim de helft (51 procent) van de organisaties in Nederland en België aan dat ze hun kritieke systemen al gemoderniseerd of vervangen hebben. Wereldwijd ligt dit gemiddelde een stuk lager (40 procent). Het onderzoek toont aan dat de belangrijkste reden om essentiële systemen te vervangen, het verhogen van de verwachte groei is (met gemiddeld 13 procent) en het vergroten van het te verwachten marktaandeel (met gemiddeld 10 procent). Daarnaast zijn het verminderen van de kosten (met gemiddeld 9 procent), het vergroten van de producti­viteit (met gemiddeld 10 procent) en het vergroten van de ‘agility’ (met gemiddeld 10 procent) belangrijke drijfveren voor het digitaliseren van kritieke systemen.

Als het gaat om de transitie naar de cloud lopen Nederlandse en Belgische bedrijven achter. Wereldwijd heeft gemiddeld 79 procent van de bedrijven zijn activiteiten naar de cloud verplaatst om nieuwe intelligente technologie beter te laten integreren binnen de organisatie. In België en Nederland ligt dit gemiddelde slechts op 70 procent.

Nederlandse en Belgische bedrijven zien veel voordelen van digitale transformatie. Bedrijfsleiders hechten vooral belang aan de evolutie en groei van hun bedrijf, het verlagen van kosten en het verhogen van efficiëntie en flexibiliteit wanneer ze een digitale transformatie overwegen. Bovendien komt een dergelijke transitie ook de productiviteit van werknemers ten goede, stelt Avanade vast. Innovatie, efficiëntie en (klant)ervaring zijn de drie factoren waarop Avanade focust voor elke succesvolle digitale transformatie. Bedrijven verschillen en ieder bedrijf wordt geconfronteerd met andere uitdagingen. Het onderzoek toont aan dat een optimale combinatie van deze bouw­stenen leidt tot de beste resultaten.

Over het onderzoek

Vanson Bourne interviewde in opdracht van Avanade 1.150 senior executives (waarvan 100 in België en Nederland). Het onderzoek werd afgesloten in juni 2019. De respondenten komen uit Europa, Noord-Amerika en Azië, zijn werkzaam bij organisaties met een jaaromzet tussen de $500 miljoen en +$10 miljard dollar uit uiteenlopende industrieën zoals communicatie, media, hightech, financiële diensten, gezondheid en openbare dienstverlening.