Digitale transformatie maakt maakindustrie beter voorspelbaar

Additive manufacturing gaat de toekomstige maakindustrie weer gedeeltelijk terugbrengen naar Europa, terwijl het Internet of Things en ‘Artificial Intelligence’ industriële processen slimmer maken. Volgens Dassault Systèmes gaan innovatieplatformen en supplychainintegraties de industrie van de toekomst ook beter voorspelbaar maken. In lijn daarmee investeert het bedrijf in twee cloudsamenwerkingen.

Wereldwijd voltrekt zich momenteel een vierde industriële revolutie. Digitale productietechnieken, ICT, kunstmatige intelligentie en nieuwe materialen zijn de maakindustrie onomkeerbaar aan het veranderen. Bedrijven digitaliseren hun interne processen en supplychains om nieuwe innovatiekansen te benutten. Overheden stimuleren die trend met innovatieprogramma’s als Smart Industry, Industry 4.0, Made Difference en Industry of the Future.

Onlangs presenteerde softwareleverancier Dassault Systèmes hoe zij de toekomstige industrie zien. Volgens Dick Hissink, Geo leader & Sales Director Business Transformation Benelux, leven we nu in een tijdperk waarin mensen behoefte hebben aan onderscheidende en gepersonaliseerde experiences, in plaats van standaardproducten en -services. “De huidige experience-economie vraagt om een nieuwe ‘makerswereld’ die ontstaat door complementaire organisaties meer geïntegreerd met elkaar te laten samenwerken. Met als grootste voordelen dat creativiteit beter te ontsluiten is en de innovatiecyclus aanzienlijk te verkorten is.”

Vier pijlers funderen de toekomstige industrie

Volgens Hissink funderen vier pijlers de toekomstige industrie. Dat zijn horizontale integratie van waardenetwerken, verticale integratie en genetwerkte productieomgevingen, digitale integratie van engineering door de hele waardeketen en de mens als waardecreatiedirigent. “Om te kunnen anticiperen op de toekomstige industrie is het noodzakelijk een nieuwe ICT-architectuur en -omgeving te creëren waarin iedereen die deel uitmaakt van een supplychain zowel locatie- als tijdsonafhankelijk kan samenwerken en communiceren.”

L1050883

Als metafoor voor die visie gebruikte hij het transformeren van de huidige spaghetti’s aan verticale en lokaal gebruikte ICT-oplossingen binnen veel industriële bedrijven, naar een volledig geïntegreerde lasagne die één centrale bron van de waarheid vertegenwoordigt. Zeker als straks industriële netwerken, zelflerende robots en zelfrijdende auto’s autonoom beslissingen gaan nemen, is volledige informatie-integratie onontbeerlijk. 

Experiences creëren van idee tot aflevering

Na Hissink deelde Rob van Egmond, CEO van Dassault Systèmes’ merk Quintiq, zijn visie op het creëren van experiences van idee tot en met de aflevering bij klanten. Voor zowel consumenten als bedrijven worden het wanneer, waar en hoe producten worden geleverd, de komende jaren een steeds kritischere beïnvloeder van hun leverancierbeleving en dus ook de klanttevredenheid. Quintiq speelt daarop in door bedrijven te helpen de planning en uitvoering van alle leveringen en serviceverlening te optimaliseren.

Van Egmond belichtte NXP als voorbeeld van een bedrijf dat zowel extern als intern te maken heeft met de industrie van de toekomst. Extern bij klanten, omdat bijvoorbeeld elke nieuwe auto die tegenwoordig wordt geproduceerd minimaal 100 sensoren van NXP bevat. Maar ook intern, omdat ze net als andere bedrijven bezig zijn met een digitale transformatie om de innovatiecyclus te verkorten. Quintiq heeft bij NXP een uniform platform geïmplementeerd waarmee 20 demandmanagers ruim 100.000 productvariaties van klanten nauwkeuriger kunnen voorspellen. Verder gebruikt NXP al jarenlang een bedrijfsbrede informatiemanagementoplossing van Dassault Systèmes’ merk ENOVIA.

Duurzamer innoveren

Een andere aspect van onze toekomstige industrie is de maatschappelijke en politieke druk om duurzamer te gaan innoveren en produceren. Van Egmond vertelde dat de recycling van gebruikte materialen vanzelfsprekend deel gaat uitmaken van de totale supplychain van industriële bedrijven. Met als gevolg dat beslissingen in de ontwerp-, engineering- en productiefase daar in toenemende mate op worden gebaseerd. Maar ook het plannen van de recyclingprocessen om eigen materialen weer te kunnen hergebruiken, zoals in de kunststofindustrie al volop gebeurt.

“PLM-oplossingen ondersteunen die trend omdat daarmee alle productinformatie tot na de jarenlange gebruiksperiode te managen is”, aldus Van Egmond. Dassault Systèmes is wereldwijd bij veel duurzame innovatieprojecten betrokken, zoals het ontwikkelen van een groot aantal elektrische auto’s en het Solar Impulse-zonnevliegtuig. In Nederland worden de oplossingen van het bedrijf onder andere gebruikt bij de ontwikkeling van de duurzame Nuna zonneauto's van het Nuon Solar Team, Formula Student elektrische racewagens, Delft Hyperloop en The Ocean Cleanup. 

Waarde van data en beslissingen

“De waarde van data wordt groter naarmate het beslismoment dichterbij komt”, stelde Van Egmond. Dat illustreerde hij aan de hand van het ‘decision value spectrum’. “Ruwe data krijgen pas waarde als er informatie en kennis van wordt gemaakt die nodig is voor het maken van (business)beslissingen. Zoals alle gps-data die worden gebruikt om routes te plannen. Naarmate het moment van vertrek en tijdens het rijden afslagen nemen dichterbij komt, wordt zowel de beschikbaarheid als nauwkeurigheid belangrijker.”

“In lijn met het routevoorbeeld moeten zelfrijdende auto’s over een aantal jaren binnen milliseconden beslissingen nemen op basis van een enorme hoeveelheid data”, vervolgde Van Egmond. “Dat geldt tevens voor autonoom werkende machines of robots die in de industrie van de toekomst van steeds meer sensoren en bronnen data ontvangen en moeten verwerken. Quintiq levert steeds vaker oplossingen voor supplychainplanning en -optimalisatie binnen het seconden- en millisecondengedeelte van het ‘decision value spectrum’.”

Toenemende complexiteit managen

Een grote uitdaging voor industriële bedrijven in de toekomst wordt volgens van Egmond het managen van de toenemende complexiteit. Zowel door de explosief groeiende hoeveelheid data van (industriële) Internet of Things-sensoren als door de toenemende regelgeving en internationale concurrentie. Daarvoor is een afdelingen- en bedrijfsoverstijgend innovatieplatform nodig dat alle betrokken interne medewerkers verbindt met de externe supplychainpartners en klanten.

Dassault Systèmes levert al jaren het 3DEXPERIENCE-platform met industriespecifieke oplossingen voor twaalf marktsectoren en één geïntegreerde databron. Dat platform is via een goed beveiligde private cloud te gebruiken, of op de eigen locaties van bedrijven te implementeren. Met de op het platform beschikbare Quintiq-applicaties kunnen bedrijven hun klanten sneller laten profiteren van nieuw gecreëerde experiences, terwijl daardoor ook de steeds dynamischere vraagfluctuaties beter voorspelbaar worden.

3DEXPERIENCE-platform laagdrempeliger toegankelijk maken

Eind juni heeft Dassault Systèmes een meerderheidsbelang verworven in cloud service provider Outscale, met als doel de drempel te verlagen voor het digitaal transformeren van bedrijfsprocessen. Outscale is sinds de oprichting in 2010 in Frankrijk uitgegroeid tot een wereldwijde ‘Infrastructure as a Service’ (IaaS)-aanbieder. Ze leveren clouddiensten en -oplossingen vanuit tien datacenters in Europa, Noord-Amerika en Azië. In samenwerking met Outscale kan Dassault Systèmes het 3DEXPERIENCE-platform voor meer gebruikers toegankelijk maken en tevens uitbreiden met nieuwe toepassingen.

In september heeft Dassault Systèmes tijdens Huawei Connect 2017 een samenwerkingsovereenkomst met Huawei getekend. Beide bedrijven kondigden daarbij aan nauw te gaan samenwerken om het 3DEXPERIENCE-platform aan te sluiten op de Huawei Cloud. Huawei en Dassault Systèmes zien deze gecombineerde oplossing als een belangrijk instrument voor de implementatie van digitale transformatie en het neerzetten van een framework voor duurzame innovatie. Het partnership gaat tevens leiden tot geïntegreerde design-, verificatie- en productieoplossingen voor klanten in diverse sectoren.

Lees ook
Rabobank versnelt digitale transformatie met SAP BTP

Rabobank versnelt digitale transformatie met SAP BTP

Rabobank maakt een grote sprong in zijn digitale transformatie met het SAP Business Technology Platform (BTP). Onder andere SAP Integration Suite en API Management, onderdelen van SAP BTP, zorgen voor een efficiënte en gestandaardiseerde toegang tot data uit SAP S/4HANA.

SAP versnelt transformaties met gecombineerde kracht van SAP LeanIX, SAP Signavio en RISE

SAP versnelt transformaties met gecombineerde kracht van SAP LeanIX, SAP Signavio en RISE

SAP kondigde tijdens SAP Sapphire in Barcelona een duidelijker pad aan naar transformatie voor RISE with SAP-klanten. Zo presenteerde SAP nieuwe manieren om waarde te ontsluiten met SAP LeanIX en SAP Signavio, waaronder de koppeling van SAP LeanIX aan SAP's AI-assistent Joule.

Vitens legt met SAP basis voor duurzaam en klantgericht waterecosysteem

Vitens legt met SAP basis voor duurzaam en klantgericht waterecosysteem

Vitens heeft zijn IT-infrastructuur voor alle kernprocessen en serviceverlening geharmoniseerd en gestandaardiseerd op SAP. Het drinkwaterbedrijf legt met SAP S/4HANA Utilities en SAP Service Cloud een basis voor verdere verduurzaming, terwijl het klanten nog beter van dienst kan zijn.