CIO’s hebben weinig vertrouwen in cloud-providers

CIO's blijken over het algemeen opvallend weinig vertrouwen te hebben in cloud-providers. Bijna driekwart van de CIO's vreest dat cloud-providers problemen, die een impact kunnen hebben op de prestaties van applicaties, in Service Level Agreements (SLA's) verbergen. Dit terwijl het goed functioneren van applicaties cruciaal is voor het vasthouden van klanten en een positieve merkbeleving. Voor cloud-providers is er dus werk aan de winkel om dit vertrouwen te verbeteren.

Dit is het opvallende resultaat van een onderzoek van Compuware onder 740 CIO’s naar trends in cloud computing. Voor deze senior IT-professionals is het zeker niet altijd duidelijk waar prestatieproblemen door worden veroorzaakt. Er zijn immers allerlei factoren die een rol kunnen spelen. Tevens zijn cloud-providers, volgens de standaard SLA's die veel worden gebruikt, niet verplicht klanten in te lichten indien hun eigen infrastructuur of platform de oorzaak is van prestatieproblemen.

‘SLA’s zijn niet compleet’

79% van de senior IT-professionals is van mening dat SLA’s te simpel zijn

CIO’s zijn over het algemeen niet tevreden met de huidige SLA's van cloud-providers. Zo geeft 79 procent aan van mening te zijn dat SLA's niet compleet zijn. Allerlei informatie ontbreekt volgens CIO's in SLA's die zijn gebouwd rond beschikbaarheid. Zo laten veel SLA's de risico's die gepaard gaan met zowel de migratie als het beheer van applicaties in de cloud buiten beschouwing. CIO's willen hier in SLA's dan ook meer duidelijkheid over krijgen.

Ook gaan SLA's vaak niet in op de impact die andere huurders van co-locatieruimte kunnen hebben op de prestaties van applicaties van de klant. Dit terwijl veel zakelijke applicaties niet zijn ontworpen met het oog op schaalbaarheid en dan ook niet optimaal presteren in een horizontale opstelling. Met name tijdens piekuren kan dit tot problemen leiden. Zo loggen de meeste medewerkers van bedrijven aan het begin van de werkdag op hetzelfde moment in bij applicaties. De prestaties van applicaties op dit soort momenten is iets waar 60 procent van de CIO's zich zorgen over maakt.

Prestatie-indicatoren in SLA’s

Als we kijken naar elementen die volgens CIO's in de gemiddelde SLA ontbreken, dan worden een drietal indicatoren genoemd waarmee de prestaties van de cloud-provider zijn te beoordelen. Ze zouden graag de reactietijd en kwaliteit voor iedere interactie van de eindgebruiker terug willen zien in de SLA. Ook cijfers over de beschikbaarheid op basis van deep continous monitoring is iets waar leidinggevenden behoeften aan hebben.

73% van de CIO’s denkt dat cloud-providers problemen die impact hebben op de prestaties van applicaties verbergt

CIO’s maken zich tijdens de overstap naar de cloud nog steeds zorgen over eventuele problemen waar zij tegen aan kunnen lopen. Maar liefst 75 procent geeft aan bezorgd te zijn dat het verlies van controle het volledig optimaliseren van applicaties in de cloud zal belemmeren. Het niet kunnen optimaliseren van applicaties zorgt ervoor dat de mogelijkheden van de bedrijfssoftware niet volledig kunnen worden benut. CIO's zijn bang dat hun Return on Investment in de cloud hierdoor terugloopt.

Inzicht in de infrastructuur achter de cloud

CIO’s zetten ook vraagtekens bij het beperkte inzicht in de infrastructuur achter de cloud. Zo zijn ze bezorgd over de mogelijkheid om in geval van calamiteiten problemen snel op te lossen. 62 procent van de respondenten stelt dat problemen in de cloud moeilijker opgelost kunnen worden dan problemen in traditionele omgevingen. 87 procent verwacht hierdoor dan ook langer bezig te zijn problemen in de cloud op te lossen. Cloud-providers kunnen hierop inspelen door klanten in geval van calamiteiten direct te ondersteunen en nauw samen te werken om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Het gebrek aan vertrouwen in cloud-providers is problematisch. Bedrijven beschikken immers over allerlei missiekritieke applicaties die cruciaal zijn voor het genereren van omzet en aansturen van kritieke bedrijfsprocessen. Organisaties kunnen deze applicaties alleen in de cloud hosten als zij het volste vertrouwen hebben in hun cloud-provider. Inzicht in gedetailleerde informatie over alle aspecten die impact kunnen hebben op de prestaties van applicaties is hiervoor noodzakelijk. Zonder dit inzicht is het voor een IT-afdeling immers onmogelijk te garanderen dat de dienstverlening van een bedrijf optimaal toegankelijk is.

Gegarandeerde IOPS

60% van de IT-professionals maakt zich zorgen over de impact van andere co-locatiegebruikers op hun eigen applicaties

Verschillende cloud-providers zijn al druk bezig om klanten meer inzicht te geven in hun prestaties. Hiervoor worden bijvoorbeeld optionele prestatie-indicatoren opgenomen in SLA’s, zoals een gegarandeerde Input / Output Operations Per Second (IOPS). Compuware waarschuwt echter dat cloud-providers met deze maatregelen onvoldoende inzicht bieden om klanten in staat te stellen optimale prestaties van bedrijfsapplicaties te garanderen.

Compuware roept bedrijven daarom op gedetailleerde garanties op het gebied van prestaties en het oplossen van eventuele prestatieproblemen op te nemen in SLA's. Door proactief te monitoren en Application Performance Management (APM) oplossingen toe te passen krijgen bedrijven een nauwkeurig beeld van de wijze waarop applicaties zich gedragen en de impact die de cloud-infrastructuur heeft op functionaliteiten van de applicaties. Daarmee kunnen ze niet alleen problemen met de eindgebruikerservaring van applicaties signaleren, maar ook de root case identificeren en de cloud-provider informeren over de oplossing. Met deze kennis kunnen cloud-providers op hun beurt een zinvolle SLA samenstellen waardoor de configuratie van de infrastructuur en platformlagen van de applicaties van klanten geoptimaliseerd worden.

Meerdere soorten SLA’s

75% is van mening dat problemen in de cloud moeilijker op te lossen zijn dan in traditionele omgevingen

Op dit moment is doorgaans één SLA beschikbaar. Ieder bedrijf heeft echter met zijn eigen uitdagingen en eigen eisen te maken. Een winkelketen ziet rond de feestdagen bijvoorbeeld een forse toename in de hoeveelheid bezoekers van zijn webwinkel. Deze klant heeft behoefte aan extra garanties dat zijn online winkel gedurende de feestdagen snel bereikbaar blijft. Een langzame website kan er immers voor zorgen dat klanten naar de concurrent vertrekken. Een op beschikbaarheid gebaseerde SLA biedt in dit geval geen uitkomst, aangezien de reactietijd van de website in deze SLA niet is opgenomen.

Door meerdere SLA’s te ontwerpen, of wellicht zelfs SLA’s op maat, kunnen cloud-providers op dit probleem inspelen en beter tegemoet komen aan de eisen van klanten. Dit zorgt voor een grotere tevredenheid en vergroot daarnaast het vertrouwen van CIO’s in zowel cloud-providers als SLA’s.

 
Dossiers
Meer over
Lees ook
Dell Technologies: snelgroeiende organisaties verwachten dat AI en GenAI bedrijfstakken zullen transformeren

Dell Technologies: snelgroeiende organisaties verwachten dat AI en GenAI bedrijfstakken zullen transformeren

Twee derde van de Nederlandse organisaties (67%) is ervan overtuigd dat generatieve AI (GenAI) en AI in de toekomst bedrijfstakken aanzienlijk zullen transformeren. Dat blijkt uit het Dell Technologies Innovation Catalyst Research. Bij de snelgroeiende organisaties, die een hoge omzetgroei (+25%) hadden in 2023, denkt 88% dit.

Nutanix: "AI, beveiliging en duurzaamheid stimuleren de modernisering van de IT-infrastructuur in de gezondheidszorg"

Nutanix: "AI, beveiliging en duurzaamheid stimuleren de modernisering van de IT-infrastructuur in de gezondheidszorg"

Nutanix kondigt de bevindingen aan van de zesde jaarlijkse Healthcare Enterprise Cloud Index (ECI). Hierin wordt de voortgang van ondernemingen gemeten met betrekking tot cloud-adoptie in de sector.

Nederlands project krijgt financiering om energieverbruik en CO2-uitstoot datacenters terug te dringen

Nederlands project krijgt financiering om energieverbruik en CO2-uitstoot datacenters terug te dringen

Een consortium van zeven Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen krijgt financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nadat de Europese Commissie op 5 december jl. groen licht gaf aan het IPCEI-CIS programma.