Automatisch uitrollen VM’s al verrassend vaak toegepast

Nederlandse IT-afdelingen hebben fors geïnvesteerd in server-virtualisatie. Zij realiseren zich bovendien terdege dat zij het daar niet bij kunnen laten. Daarom kiest men er in toenemende mate voor om hier ook automation aan toe te voegen. Hierdoor kunnen virtual machines steeds vaker geautomatiseerd worden uitgerold, waardoor nieuwe IT-services veel sneller dan voorheen in gebruik genomen kunnen worden.

Dat blijkt uit onderzoek dat Pb7 Research heeft gedaan in opdracht van HP. Voor het onderzoek heeft het onderzoeksbureau in maart 2014 door middel van een online survey 111 cloud-beslissers van Nederlandse organisaties ondervraagd. De respondenten zijn lezers van CloudWorks.

Private cloud

“Veel Nederlandse organisaties zijn bezig met het verbeteren van de IT-serviceorganisatie”, zegt Peter Vermeulen, directeur van Pb7 Research in een toelichting. “Daarbij kijkt men echter nog relatief weinig naar de behoeften van de klant - de business. De verbeteringen die men in de serviceorganisatie aanbrengt, zijn nog sterk gericht op het verbeteren van de efficiency. Hoewel er al duidelijk meer dan in het verleden aandacht is voor snelheid en wendbaarheid, worden deze zakelijke voordelen ten onrechte als ondergeschikt gezien.”

Nederlandse organisaties hebben, meer dan in andere landen, stevig geïnvesteerd in server-virtualisatie. Ze zijn zich er terdege van bewust dat zij het daar niet bij kunnen laten. Daarom voegen zij hier steeds vaker een of meer automation-lagen aan toe, blijkt uit het onderzoek. “Het voordeel hiervan is”, zegt Vermeulen, “dat men uiteindelijk tot een soort van selfservice-variant op de servicecatalogus kan komen. Ander gezegd: een private cloud. Deze incrementele private cloud-aanpak kent echter het risico dat onvoldoende gebruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde oplossingen. Daardoor dreigen veel organisaties efficiency-voordelen mis te lopen.”

Organisaties die een business case maken voor investeringen in private cloud-tools richten zich in die business case veel te weinig op de zakelijke voordelen die dergelijke tools te bieden hebben, aldus Vermeulen. “Toch zouden organisaties juist goed na moeten denken over hoe private cloud-oplossingen hen in staat stellen om beter te concurreren. De theorie is meestal wel bekend, maar moet meer in de praktijk worden gebracht.”

Belangrijkste uitkomsten

IT service-organisaties gaan de komende jaren sterk veranderen, blijkt uit het onderzoek. Het percentage organisaties dat self-service aanbiedt, verdubbelt van 33 naar 65 procent. Service-catalogi gaan van 37 naar 67 procent. Ook het aantal organisaties dat doorbelast naar de business neemt, iets minder snel, toe van 35 naar 55 procent. Door deze investeringen zal het aantal organisaties dat een IT-helpdesk heeft zelfs licht afnemen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat juist de investeringen die organisaties doen en plannen op het gebied van private cloud, deze veranderingen mogelijk maken. In 2017 verwacht 59 procent van de geïnterviewde organisaties automation te hebben toegevoegd aan de huidige virtuele server-omgeving. Meer dan de helft van deze groep verwacht bovendien daar bovenop gebruik te maken van self-service (self-provisioning) op basis van een service-catalogus.

De Nederlandse markt voor private cloud-tools wordt gedomineerd door VMware. Private cloud-oplossingen van deze aanbieder worden stuk voor stuk door meer dan 30 procent van de Nederlandse organisaties met virtuele server-parken gebruikt. De interesse voor toekomstige implementaties ligt beduidend lager, terwijl er een sterke interesse ontstaat voor vooral de oplossingen van Microsoft, HP en Cisco.

In de komende editie van CloudWorks wordt een analyse van de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd.

Robbert Hoeffnagel

Het aantal fysieke en virtuele servers dat IT-afdelingen in gebruik hebben

               

Het gebruik van private cloud neemt snel toe, steeds vaker ook in een hosted variant

               

De komende jaren evolueren de meeste virtuele server-parken naar een private cloud-achtige omgeving

               

VMware is vooralsnog de leidende aanbieder van tools voor private clouds. Gezien de veelheid aan concurrerende oplossingen die de respondenten noemen, is het nog maar de vraag of dit de komende jaren ook zo zal blijven

                 

Nederlanders bouwen private clouds graag zelf en zien dit vooral als een project van de IT-afdeling

               

Het kopiëren van virtual machines behoort bij Nederlandse IT-afdelingen inmiddels vrijwel tot het verleden

               

Gekopieerde virtual machines zijn niet meteen gebruiksklaar

               

Geplande veranderingen in de IT service-organisatie sluiten aan bij de mogelijkheden die private cloud-oplossingen bieden

               

Kostenverlagingen en efficiency krijgen de meeste prioriteit, terwijl zakelijke uitdagingen als wendbaarheid en snelheid nog altijd ondergeschikt zijn

     
Meer over
Lees ook
Nutanix: "AI, beveiliging en duurzaamheid stimuleren de modernisering van de IT-infrastructuur in de gezondheidszorg"

Nutanix: "AI, beveiliging en duurzaamheid stimuleren de modernisering van de IT-infrastructuur in de gezondheidszorg"

Nutanix kondigt de bevindingen aan van de zesde jaarlijkse Healthcare Enterprise Cloud Index (ECI). Hierin wordt de voortgang van ondernemingen gemeten met betrekking tot cloud-adoptie in de sector.

Nederlands project krijgt financiering om energieverbruik en CO2-uitstoot datacenters terug te dringen

Nederlands project krijgt financiering om energieverbruik en CO2-uitstoot datacenters terug te dringen

Een consortium van zeven Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen krijgt financiering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nadat de Europese Commissie op 5 december jl. groen licht gaf aan het IPCEI-CIS programma.

Onderzoek SAP CFO’s staan bij duurzaamheid aan de zijlijn

Onderzoek SAP CFO’s staan bij duurzaamheid aan de zijlijn

Nederlandse leidinggevenden nemen concrete actie voor duurzaamheid, maar er zijn nog obstakels voor langetermijnsucces. Gebrek aan financiering is daarbij de grootste zorg. Dat is de belangrijkste conclusie voor Nederland uit de Environmental Sustainability Study 2023 (Wave 3). Dit onderzoek van SAP analyseerde de houding en het gedrag van bedrijv1