Amsterdam ontwikkelt unieke kennis op het gebied van groene software

Op donderdag 13 maart organiseerde #KNGS Kennis Netwerk Groene Software weer een bijeenkomst om onderzoekers en industrie samen te brengen om kennis te delen en discussie te voeren op het gebied van groene software. Binnen het #KNGS zijn op initiatief van Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) verschillende organisaties bezig met onderzoek en ontwikkeling in dit specifieke deel van Green IT.

Iedereen die bekend is met de datacenter branche weet dat er de afgelopen jaren goede resultaten geboekt zijn in de vergroening van de regio Amsterdam. Nu zijn we wellicht zover dat de aandacht verschoven kan worden van besparingen op de infrastructuur en hardware, naar de manier hoe deze gebruikt worden door de applicaties die er op draaien. Binnen het #KNGS netwerk doen partijen als de Software Improvement Group (SIG), Capgemini, Centric, Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar bijvoorbeeld het in kaart brengen van de Energy footprint van applicaties. Ook ontwikkelt men tools die kunnen helpen deze footprint te verbeteren. SURFsara is een andere deelnemende organisatie, tijdens de laatste bijeenkomst presenteerde zij hun methodiek om High Performance Computing efficiënter te maken, en dit laat goede (economische) resultaten zien. Ook werd duidelijk dat er nog volop onderzoek moet plaatsvinden, op dit moment is het voor eigenaren van applicaties nog niet gemakkelijk om de correlatie tussen performance en energieverbruik te zien, laat staan dit te herleiden tot aan de code van de applicatie. Ook is er veel werk te doen op het vlak van validatie, niet alle beschikbare tools lijken accuraat en betrouwbaar.

Dit betekent een uitzonderlijke positie voor het Software Energy Footprint Lab (SEFLab) van de Hogeschool van Amsterdam en SIG. Hier kan op component niveau worden gemeten hoe het energie profiel van een applicatie eruit ziet. Niet elke ontwikkelaar en applicatie eigenaar heeft een lab als deze natuurlijk tot zijn beschikking, en daarom is het zeer belangrijk dat er binnen het SEFlab veel onderzoek gedaan kan worden naar het opstellen van profielen.

Daarnaast is het nodig om applicatie eigenaren duidelijkheid te verschaffen over het energieverbuik van applicaties die op gevirtualiseerde servers draaien. SIG ontwikkelt hiervoor een nieuw initiatief, om via een duidelijk energie dashboard informatie te verschaffen. Hierdoor wordt het mogelijk om op geautomatiseerde schaal te sturen op energie efficiëntie op applicatie niveau.

Amsterdam is goed op weg om zich een zeer unieke positie te verschaffen. Veel onderzoeken komen namelijk voort uit organisaties uit de regio. Het project Cluster Green Software heeft meerdere van deze initiatieven samengebracht. Interessant is ook om te weten dat het een publiek-private samenwerking betreft. Reden genoeg voor het Kansen voor West programma om dit initiatief te ondersteunen uit het EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en onderzoek te financieren.

Het Cluster Green Software, waar naast de academische partners, de VU, UvA en de HvA, ook partijen als, Green IT Amsterdam, SURFsara  Equinix en  Schuberg Philis in zitten, heeft deze week haar website gelanceerd waar papers, presentaties zijn te vinden en het nieuws met betrekking tot dit unieke cluster te volgen is.

Meer informatie over het Cluster Green Software is hier beschikbaar.