Tag Archives: WhereScape

Ordina helpt klanten bij transitie naar datagedreven organisatie met datawarehouse automation-oplossingen van WhereScape

Ordina en WhereScape hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hiermee spelen zij in op de toenemende vraag naar ETL-werkzaamheden (Extraction, Transformation and Load) en datawarehouse automation in de Benelux. Door de samenwerking kunnen Ordina en WhereScape hun klanten optimaal faciliteren bij hun transitie naar een datagedreven organisatie.

WhereScape introduceert oplossing voor snellere migraties naar cloudgebaseerde datawarehouses

WhereScape, leverancier van automatiseringssoftware voor data-infrastructuren, introduceert WhereScape Migration Express for Snowflake. Deze oplossing stelt bedrijven in staat om hun datawarehouses, data vaults en datamarts snel, eenvoudig en efficiënt te migreren naar Snowflake, een datawarehouse-platform dat speciaal voor de cloud is ontwikkeld.

Cloud migratiestress verlichten? Focus op de time-to-value

Nederlanders zijn inmiddels net zo vertrouwd met de cloud als met water. Maar waar we wat betreft water hebben geleerd niet meteen in het diepe te springen, lijken bedrijven bij de cloud minder rationeel. Met de beoogde voordelen in het vooruitzicht willen veel bedrijven alles zo snel mogelijk in de cloud onderbrengen. Veel van hen zijn echter zo in de wolken van de potentie van de cloud dat ze de mogelijkheden op basis van hun huidige infrastructuur met een (te) roze bril bekijken. Een succesvolle cloudmigratie start met een weloverwogen, realistische planning én einddoel.

WhereScape automatiseert real-time datastreaming

WhereScape, leverancier van software voor de automatisering van gegevensinfrastructuren, introduceert WhereScape automation with Streaming. IT-afdelingen kunnen hiermee de aanlevering en verwerking van real-time datastromen automatiseren binnen hun bestaande infrastructuur. Dit maakt het mogelijk om te profiteren van de toenemende beschikbaarheid van streaming IoT-, social media- en andere databronnen en deze te verwerken en beheren naast traditionele, op batches gebaseerde gegevensbronnen.