Tag Archives: Spice in finance

Spice in Finance: Louis van Garderen over financieringsvormen

Ontwikkeling van uw onderneming kan op sommige momenten vragen om aanvullend geld. Mogelijk omdat uw onderneming snelheid maakt. Of omdat u nieuwe kansen hebt ontdekt of juist pas op de plaats wilt maken en nieuwe investeringen wilt doen. Het kan ook een stap zijn ter voorbereiding op een verkoop of strategische samenwerking. De aanleidingen liggen bij menig ondernemer eigenlijk voor het oprapen. Maar hoe dan vervolgens uw financiering regelen? In deze blog staan we stil bij de mogelijke vormen van financiering. Over de haalbaarheid van financieringen valt veel te zeggen, ook positief (!), maar daarover gaat deze blog niet. 

Spice in Finance: Louis van Garderen over micro-onderneming kostenbesparend voor u?

In het kader van een lastenverlichting voor het MKB is in het Burgerlijk Wetboek per 1 november 2015 een nieuwe categorie ondernemingen geïntroduceerd: de micro-rechtspersoon. Deze rechtspersoon kan in het kader van het jaarrekeningenrecht volstaan met een zeer beperkte publicatieplicht, waarover later meer. Het zou naar schatting van de overheid gaan om ongeveer 650.000 ondernemingen. De vereenvoudiging voor deze categorie ondernemers mag echter niet worden overschat.

Spice in Finance: Louis van Garderen over Integrated Reporting

De stakeholders van uw organisatie zijn in uw beleid geïnteresseerd en verlangen verantwoording van u. Deze verantwoording geeft u: verschillende rapportages voor verschillende belanghouders. De jaarrekening voor uw aandeelhouders, de bank en de investeerders. Duurzaamheidsrapportages voor uw leveranciers, uw klanten en om de publieke opinie te bedienen. Een sociaal verslag voor het personeel, uw arbeidsmarkt en de investeerders… Soms is door de bomen het bos niet meer te zien van alle verslagen, bijeenkomsten en berichten die uw organisatie verlaten.

Spice in Finance: Louis van Garderen over geef innovatie de plek die het verdient 

Het ministerie van Economische Zaken heeft op 5 oktober jl. bekendgemaakt dat zij in 2016 en 2017 ICT-onderzoek en innovatie verder zal aanjagen door gezamenlijk met de partners TNO en NWO een bedrag van 40 miljoen euro te investeren in innovaties op het gebied van big data. Een ruime definitie die ook zorg, veiligheid (waaronder cyber security), energie en smart industry omvat. Reden om eens in te zoomen op de organisatie van innovatie.

Spice in Finance: Louis van Garderen over de crisis voorbij. Wat nu?!? 

De conjunctuurklok van het CBS laat op 31 augustus 2015 zien dat we met een trendlijn van weliswaar vallen en opstaan inmiddels weer op het niveau van 2008 zijn aangeland. De investeringen trekken aan, de arbeidsmarkt heeft zich deels hersteld en ondernemers én consumenten zijn weer positief over de economische ontwikkelingen van de toekomst. Dat goede nieuws vraagt om heroriëntatie van uw strategie. Na jaren van crisis wordt het tijd om uw plannen af te stoffen en te intensiveren. 

Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over het verkopen van een onderneming

Het kan uw doelstelling zijn om uw onderneming te verkopen. Het moment waarop is sterk van de omstandigheden van uw onderneming afhankelijk. Dat betekent echter niet dat u dat in lijdzaamheid afwacht. Beter voert u een strategie op de verkoop. Een dergelijk proces mag voor, tijdens en na de verkoop niet worden onderschat. In dit artikel zeven tips voor de voorbereiding op de verkoop. 

Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over accountantscontrole – wat voegt het toe?!

Ondernemingen van bepaalde omvang moeten verplicht een accountantscontrole laten instellen. Geldt dat voor u, dan weet u wat dat voor uw organisatie betekent aan administratieve verplichtingen.

Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over trends in de accountancy   

Accountants zijn van nature niet zo ‘trendy. Maar pas op, er verandert veel in relatie met deze dienstverleners.
Enkele ontwikkelingen.

Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over financiële cockpits
– van trend tot hype

Aanbieders van administratieve software, administratiekantoren, accountants… Het wordt van de daken geschreeuwd: zonder dashboards ben je stuurloos. ‘Business coaches’ helpen je om je ‘ondernemersbeslissingen’ te onderbouwen. Financiële cockpits brengen je ondernemersreis weer in control, portalen gaan de data voor je koppelen waar ze maar kunnen zodat het allemaal weer eenvoudig wordt. Dat hier sprake is van een trend is wel duidelijk als we een rondgang langs de aanbieders maken. Toverwoorden voor de nieuwe magic. Ik ben er van overtuigd dat dit buitengewoon nuttige ontwikkelingen zijn. En toch ben ik huiverig dat deze trend tot hype verwordt en de plank misslaat. 

Blog Spice in Finance: Louis van Garderen over fiscaal-administratieve herfst

Om maar met de deur in huis te vallen: er ligt nog wat huiswerk voordat de kurk van de fles mag. De fiscale wetgeving leidt per 1 januari aanstaande tot enkele aanpassingen. Dat brengt voorbereiding met zich mee voor de herfst. Voor een compleet overzicht verschijnen traditioneel in december de nogal saaie eindejaarstips. Een paar van die onderwerpen kunnen beter niet worden uitgesteld. Ik behandel de twee die vooral administratieve impact hebben.